A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Dávid Ibolya a Magyar Fiatalok Konferenciáján Montreálban

Magyar Krónika, június 20.
Mailáth Mária
Montreál


 
 
Dr. Csejtei István, Dr. Dávid Ibolya és
Deák Ferenc S.J.
Hosszú és fáradságos munka eredményeként 2005 június 11 -12-én megvalósult a HUREL alapítója és elnöke, Ádám Christopher kezdeményezésére az első Magyar Fiatalok Konferenciája Montreálban. A nagy lelkesedéssel megszervezett kétnapos esemény óriási élményt jelentett minden résztvevőnek és még annál is nagyobb sikert a szervezőknek.

A konferencia díszvendége és egyben egyik előadója Dr. Dávid Ibolya volt, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) elnöke, a Magyar Parlament alelnöke. Jelenlétével az eseményt az utóbbi idők legnagyobb magyar rendezvényévé emelte.

A megjelent előadók akik Magyarországról, Washingtonból, Ottawából, Torontóból jöttek a montreáli előadókkal közösen, különböző témakörökből, színvonalas előadásaikkal lebilincselték a közönséget.

Az első napon Deák Ferenc S.J. plébános megnyitó köszöntőjében az Ifjúsági Otthon életéről, történetéről adott visszatekintést, értékelést. Őt Dr. Csejtei István főkonzul követte, aki előadásában az EU-os életünk három fontos pontját hangsúlyozta ki.

Ezután lépett a mikrofonhoz a montreali fiatalok köre multimédiás előadásában Dr. Dávid Ibolya. Arra a feladatra, hogy előadását itt ismertessem nem vállalkozhatom, de film készült róla és bizonyára mindenkinek, akit érdekel, alkalma nyílik majd, hogy a HUREL rendezésében, filmvetítés alkalmával megtekintsék azt. Ezt nagyon ajánlom is, mert ilyen alapos, őszinte és nyílt, mindenki számára érthető beszédet ritkán hallunk politikustól.

Ebédszünet után, a délelőtti előadás folytatásaként Nagy A. Sándort hallottuk, aki Washingtonból jött közénk. Előadásának címe a Magyar érdekképviselet az Amerikai Kongresszusban volt.

Imre József az Apponyi Társaság vezetője a magyar Tragédiáról beszélt a Kárpát medencében, felölelve 1989-2005 közötti időszakot.

Dubovay Angelika a pécsi tudományegyetemről jött hozzánk. Beszédének témája: a digitális média hatása és szerepe az egyházi oktatásban. Ádám Christopher előadását az Egyház a fiatalság és az új Rendszerek egymáshoz való viszonyáról tartotta.

Az első nap utolsó szónoka, Csermely Ildikó, a torontoi Rákóczi Alapítvány munkájáról adott betekintést.

Ezt követően a hallgatók és előadók kötetlen beszegetéssel töltötték az időt, amíg szorgos kezek elkészítették az ízletes vacsorát, a BBQ-t.

Másnap, dacolva az első napi fáradalmakkal és a rendkívüli meleg idővel, ismét összegyűlt a lelkes hallgatóság és érdeklődő várakozással nézett a vasárnapi program elébe. Az előadások a Szentmise után kezdődtek el. Első előadóként Tóth Zoltán a budapesti egyetemek speciális tréning programját ismertette.

Dr. Velki Magdolna, a kanadai Magyar Műhely vezetője, a magyar nyelv Kanadában címmel analizálta a magyar nyelv értékeit.

Szűcs Katalin és Todorán Gabriella francia nyelvű előadásában a magyar nyelv használatát vizsgálta a második generációs magyarok között. A Nádasdy Alapítvány vezetője, Young Judith, Ottawából jött és a konferencia utolsó szónokaként állt a mikrofonhoz.

Új szervezet alakulásáról beszélt, amely majd a jövő évben, az 56-os Forradalom 50. évfordulója alkalmával lép a különböző magyar szervezetek szolgálatába. Feladatuk az évforduló megszervezésén túl is terjed. Terveik szerint arra törekszenek majd., hogy olyan szervezetet alakítsanak ki, amely összefogóként, koordinálóként működik a kanadai és magyarországi kulturális és oktatási programokban. A kezdeményezés nagyon érdekesnek hangzik és alakulásról további híreket adunk, amint azok hozzánk eljutnak.

Ezzel a konferencia véget ért, de ez a két nap olyan nyomot hagyott a résztvevőkben, hogy egyhamar senki sem felejti el. A szervezők lelkes és kitartó munkát végeztek, figyelmük minden részletre kiterjedt és a legkisebb tényező sem volt érdektelen.

Nagy dicséretet érdemel, és mindenképpen követendő példa mindenki előtt.

A szervezők, Ádám Christopher vezetésével, Varga Timea, Varga Balázs, Gergely Tibor, Szücs Katalin, Ciamarra Júlia, kivétel nélkül kimagasló munkát végeztek, talán még külön megemlíteném Sylvain Euillet, aki a Montreált bemutató filmet állította össze páratlan ízléssel és technikával.

Segítséget is kaptak a fiatalok, ami szintén nagy köszönetet érdemel. Deák Ferenc atya fáradhatatlanul és kifogyhatatlan energiájával, mindig, mindenhol ott volt, ahol ki kellett segíteni, bármi is volt az. Köszönjük ezt a hallgatóság nevében is, hiszen ez is hozzájárult ahhoz, hogy a két nap olyan felejthetetlen marad mindenki számára.

Segítők voltak még: Konrád Judit, Szima Ilona, Palkó Alíz, Sylvain Euillet, Jantó Mara, Müller Hugó, Simon Rita és Gabriel Rita.

Roy Marika, a montreali Mérnök Egyesület elnöke, a Magyar Iskola tanárai, a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség tagjai, Magyar Köztársaság Főkonzulátusa, Magyar Bizottság, Magyar Krónika, Whitehall Agencies.

Köszönjük a hallgatóság nevében a fiataloknak, hogy megszervezték ezt a konferenciát és hogy magas színvonalú, értékes előadássorozatban lehetett részünk.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2005 Magyar Krónika Rt