A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

50 éves az Első Magyar Református Templom Montreálban

Magyar Krónika, május 24.
Kiss Ida
Montreál

Május 15-én ünnepelte az Első Magyar Református Egyház temploma fennállásának 50. évfordulóját.

Ezen a napsütéses, gyönyörű Pünkösd napján a gyülekezet ünnepi Istentisztelettel és az egyház fiatal konfirmandusainak ünneplésével, boldog együttérzésben gondolt vissza az elmúlt 50 évre.

Leghívebben tükrözik ezeket a gondolatokat Nt. Fehér Mihály szavai, amit Az egyház rövid története című írásából (1966) idézünk:

"....a parókiát 1955 február 11.-én elfoglalhatta a lelkész. Április végére a templom is elkészült, és ünnepélyes felszentelése május 8.-ára lett kitűzve.

A Magyar Református Templom és Parókia felépült, ékes bizonyságául annak, hogy ez az idestova 30 éve kivándorolt generáció nem hagyta el hűtlenül sem hitét, sem magyarságát.

Híven megőrizte azt a  szent örökséget, amit kapott vallásos lelkű szüleitől és egyszerű, fehér falú templomaiból.

Nemcsak megőrizte, hanem csorbítatlanul kívánja átadni az utána következő nemzedéknek.

Szívünk csordultig telve hálával a kegyelmes Isten iránt, aki mindeddig megsegített bennünket.

Őszinte köszönettel adózunk hittestvéreinknek és kedves honfitársainknak, akik áldozatos szívből fakadó adományaikkal lehetővé tették szép templomunk megépítését.

Nevüket a késő utókor számára buzdítás és példamutatás céljából az egyház aranykönyvében fogjuk megörökíteni.

SOLI DEO GLORIA ! EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG !   "

Nt. Dr. Fehér Mihály lelkész

 Semmi sem bizonyítja jobban, mint ez a mai ünnepség, hogy a templom felszentelése óta eltelt 50 év alatt ez a szellem, a magyar hűség és hit, ma is töretlenül él a kivándorolt generációban, és annak utódaiban.

Detre Gyula felszólalása is ebben a tudatban erősítette meg a jelenlevőket, amikor ezeket mondta:

"... minden küzdelemben az marad győztes, aki tovább bírja hittel, akarattal és állhatatossággal, ez az igaz siker titka.

Ezt a sikert az egyház vezetői, presbitériuma és a tagság, igaz összefogással érte el. 50 év alatt sokat tettek önök és elődeik egyházukért és így erős vára lett ez a gyülekezet montreali magyar közösségünknek is. Azokra is gondolva, akik az 50 év alatt itt dolgoztak, de ma már nincsenek közöttünk, de lélekben ők is velünk ünnepelnek. Kérem az Úr Isten adja áldását e nagyra becsült gyülekezetre, lelkipásztorára és erős lelkű tagjaira. Tartsák továbbra is ébren a hitet, erős akaratot és szeretet, hogy erős vára maradjon ez az egyházközség a következő évekre is a magyarságnak ."

Ezután Ernie Fekete üdvözölte az egybegyűlteket, és Julie Nyisztor és Fehér Mária bemutatták a díszvendégeket. Rev . Dr. J. Ralph Watson, Ft. Deák Ferenc S.J., Dr. Csejtei István főkonzul, Arthur

Schweizer a Montreal Presbytery pénzügyi osztályáról, mind külön-külön fejezték ki jókívánságaikat a Gyülekezet eddigi és a további munkájához.

Végül Nt. György Attila a levélben érkezett jókívánságokat tolmácsolta, Rev . Szabó Pétertől,
Rev . Péter Lászlótól és Rev . Vass Zoltántól a Magyar Lelkészek Egyesületének elnökétől.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2005 Magyar Krónika Rt