A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Montreáli hangverseny-sorozat.


Magyar Krónika, október 11.
Bencsics Klára - Mailáth Mária
Montreál


Magyartól, magyarzene magyaroknak!

Újra hallhatta a montreáli magyar közönség Csarnay Éva zongoramûvésznõ elõadását a Place des Arts Cinquieme Hall-jában október 4-én. Néhány éve hiányzott a montreáli zenevilágból szóló zongorahangversenye, ezen az estén kárpótolta a közönséget egy szép zenei élménnyel.

Mûsorát kizárólag magyar zeneszerzõk mûveibõl válogatta össze. A hangversenyt Bartók Béla opus 14. szvitjével kezdte, majd az Allegro Barbaro-val folytatta, a nehéz zenedarabokat kitûnõ technikával adta elõ a zongoramûvésznõ. Az est hátralévõ részét Liszt Ferenc zenéjének szentelte. Elsõnek a gyönyörû temetési induló „Pater Noster„–jét játszotta, majd a 15. Magyar Rapszódiát, azaz a Rákóczi indulót, igazi lelkesedéssel és átérzéssel.
A szünet után Liszt Paganini etûdjeit adta elõ, mind a hatot! A gazdag mûsor után a tapsoló közönség nem akarta a pódiumról leengedni Csarnay Évát, aki ráadásnak Bartók fülbemászó dallamú Este a Székelyeknél címû mûvét játszotta.
Az „okosok” azt állítják, hogy Liszt Ferenc zenemûveit nõ nem tudja jól zongorázni. Csarnay Éva zongoramûvész ezt az állítást megcáfolta elõadásával, hiszen temperamentuma és technikai készsége folytán méltóan tolmácsolta a nagy zeneszerzõ mûveit.
Azt hiszem, nem szükséges a kolozsvári születésû mûvésznõ életrajzát ismertetnem, hiszen húsz éve él Montreálban. Kezdettõl fogva számtalan magyar rendezvényen játszott a magyaroknak, bármikor felkérték, õ mindig kész volt a zongora mellé ülni, hogy tehetséges játékával gazdagítsa a mûsort.
Az október 4-i koncertjét tanítványai kedvéért adta, hogy megismerjék zongorajátékát.
A McGill egyetem konzervatóriumában tanít évek óta, és legalább olyan népszerû tanítványai körében, mint a magyar közönségnél.
Ezen a sikeres hangversenyen Csarnay Éva ismét bebizonyította elhivatottságát a zongora mûvészetében, a hallgatóság örömére!

Õszi melódiák

A Place des Arts mûsorán volt október 1-én ez a jótékonysági hangverseny, „Melodies D’Automone” címmel. A La Fondation La Lincorne és a La Société Philharmonique de Montreal együttesen rendezte a hangversenyt, a beszéd és kifejezõképesség-fogyatékos gyerekek javára.
A választékos, és nagy zenei élményt nyújtó koncert elsõ felében Bizet, Verdi, Gounod és Delibes opera részleteket hallottunk, neves mûvészek és a montreáli szimfónikus zenekar
elõadásában, Takács Miklós vezényletével.
A szünetet követõen Leonard Berstein West Side Story-jából játszott részleteket a fiatal szimfónikusok zenekara, a dinamikus Theodora Stathopoulos vezényletével.
Az est fénypontja az utolsónak elõadott George Gershwin: Kék Rapszódiája volt, amit Princesse Caroline Murat-Haffner zongoramûvész adott elõ a szimfónikus zenekar kíséretében és szintén Takács Miklós vezényletével.
A fiatal muvésznõ második alkalommal szerepelt Montreálban. Ezúttal is, mint ahogy a világ minden koncert-termében, magával ragadta hallgatóit lendületes, erõteljes, nagyszerû játékával. Legutóbbi fellépésén Monacoban rendkívüli sikert aratott Gála estélyén, a XIX. század legnagyobb mesterei mveibõl válogatott elõadásával.
A mûvésznõ 1971-ben született, dédszülei Napoleon húga, Caroline és Joachim Murat, aki a napoleoni háborúk nagy hadvezére volt, késõbb Nápoly királya.
Dél-Franciországban él családjával és a világ legnagyobb koncert-termeiben ad koncerteket.

Orgona világverseny elsõ helyezettje Galgaryból

A Montreáli orgona-fesztivál nyitó estéjén, szeptember 25-én, a Notre Dame Bazilikában vendégszerepelt Fassang László orgonamûvész.
A mûsorfüzetben nem láttuk a nevét, csak annyit, hogy a mûsor elsõ részében a Royal Bank Calgary International Organ Festival és verseny elsõ helyezettje vendégszerepel.
A négy évente megrendezésre kerülõ verseny, amely 1990-ben kezdõdött, a világ három fontos pontján, Hong-Kong-ban, Londonban és Gerogiaban (USA) zajlik 11 napon keresztül, több mint 50 koncerttel.
A verseny az adott mûfajban mindig a legjobbakat hozza össze és így az egymástól való tanulásnak is nagy teret nyújt, azoknak a mûvészeknek a jelenlétével, akik különleges tehetséggel, új elgondolásokkal, és kivitelezési móddal rendelkeznek.
Az idei versenyre a 10 legjobb 32 éven aluli orgonistát a világ 29 országának a 45 legjobbjaiból válogatták ki.
A verseny idei elsõ helyezettje, a magyar Fassang László, Budapesten született, és a Liszt Ferenc Zeneakadémián kezdte orgona tanulmányait. Kimagasló tehetsége folytán Párizsba került és ott a Conservatoire-ban folytatta zenei tanulmányait és ott tanult improvizációt is. Elsõ díját 1993-ban a Gyõri Nemzetközi versenyen nyerte.
Repertoárja ugyan a klasszikusokon alapszik, de improvizációs játékában a jazz és a népizene motívumokat gyakran megtaláljuk. A Calgaryban tartott verseny elõtt egy évig Japánban tartózkodott, ahol a Sapporo Concert Hall orgonistája volt. Koncerteket adott Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Svájcban és természetesen Magyarországon.
Gratulálunk a tehetséges fiatal mûvésznek és reméljük hamarosan viszontlátjuk Montreálban, lehetõséget adva több itt élõ magyar zenerajongónak is, akik most elmulasztották õt meghallgatni.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt