A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR  

Fiatal magyar zarándokok Montreálban

Szeretettel üdvözültük a fiatal magyar zarándokokat, akik a Világtalálkozóra jövet Montreálban vendégeink voltak. Július 17-én érkeztek Montreálba a magyarországi fiatalok, és velünk töltöttek pár napot, mielõtt Torontóba utaznának.

Magyar Krónika, július 22.
Mailáth Mária
Montreál

A Ste-Rose plébánia Lavalban hatszáz külföldi zarándokot fogadott be, és köztük hatvan magyart is, akik a „Chemin neuf” (Új Út) lelkiségi csoporthoz tartoznak. A többi magyar fiatal, 71-en a mi Egyházközségünk szervezésében kerültek elhelyezésre, a Szent Erzsébet Nõegylet, a Kurátori Testület, valamint számos közremûködõ szeretetteljes segítségével.

 
 
Gyulay Endre Csanádi (Szeged) püspök atya

A részükre szervezett programok sora
csütörtök este ifjúsági találkozóval kezdõdött, ami alkalmat adott az ismerkedésre, táncház programmal, és humoros elõadásokkal vegyítve.
Pénteken a Magyar Otthon lakóval találkoztak. Vasárnapi szentmisét a fiatalokkal hozzánk érkezett Gyulay Endre Csanádi (Szeged) püspök atya és pap testvérek celebrálták, majd a fiatalok és az Egyházközösség tagjai baráti ebéden vettek részt.

 

Rendkívül értékes találkozás volt ez a magyar ifjúsággal, akik - kivétel nélkül - kedves, közvetlen, barátságos, és rendkívül mûvelt, intelligens viselkedésükkel egyszerre megszerettették magukat, a montreáli magyarokkal.

 
 
A zarándokok egy csoportja
A csoport vezetõje, Saáry Tibor, - püspöki bírósági jegyzõ Gyõrben – pár szóval ecsetelte az ideérkezésüket megelõzõ készülõdést és a fiatalok érzéseit amivel a találkozóra utaztak:
- A Világtalálkozóra, már csaknem egy éve készülnek a fiatalok és a szervezõk Magyarországon. A Magyar Püspöki Kar megbízásából a Magyar Ifjúsági Mozgalom vezetésével történtek az szervezési elõkészületek. A résztvevõ 130 fiatalt a helyi plébánosok ajánlására választották ki, akiket erre az útra a legérdemesebbnek tartottak.-


 
Saáry Tibor
 

Az elõmunkálatokat, ami a csoport gyakorlati és lelki felkészültségét jelentette a Katolikus Ifjúsági Mozgalom sok fáradságos munkával vezette.
Magyarország összes egyházmegyéjébõl adódott össze a 130 fiatal. Jórészt Montreálban találkoztak elõször és ismerték meg egymást.
Az útjuk anyagi megoldása részben az egyházmegye és plébánia valamint a személyes vállalkozás összeadásából került ki.

– A Világtalálkozótól hitbeli megerõsödést és megújulást várunk, amit személyesen átélve tudjuk majd továbbadni az otthonmaradt fiatalságnak, hogy ezzel az újonnan megerõsödött hittel saját körülményeiket erõsíthessék.
Abban reménykedünk, hogy minél több lelki táplálékkal térünk majd haza, amibõl az otthoniaknak is jut bõven
– mondta Saáry Tibor.

Vasárnap este az Olimpiai Stadiumban Jean-Cloude Turcotte kardinális a 30000 fiatallal találkozott. Majd ezt követõen, hétfõn reggel indulnak Torontóba, hogy a 17-ik Ifjúsági Világtalálkozón jövõ vasárnap II. János-Pál pápa által celebrált szabadtéri Szentmisén részt vegyenek.

Nagy élményt jelentett mindannyiunknak itt Montreálban találkozni ennyi fiatallal, akik a pápai találkozóra gyûltek össze a világ csaknem 60 országából.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt