A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
KÖSZÖNTÕ


Magyar Krónika, július 1.
Pap László montráli magyar fökonzul
Montreál

Öt évvel ezelõtt a montreáli magyarság fontos új „intézménnyel” gyarapodott – ekkor indult útjára, Bányai András ötletébõl, a Magyar Krónika, a montreáli magyarság életét hûen nyomon követõ lap.


 
 
Mailáth Mária, Kovács Edit, Várhely György, Both Gáborné, Kántor József,
Sala Anna, Bencsics Klára, Mailáth István,
Ez az újág ma már része a magyar közösség hétköznapjainak., sokan Montreálban, Kanadán belül
vagy Magyarországon – a világhálón - a lapon keresztül értesülhetnek az itteni magyar eseményekrõl, kulturális rendezvényekrõl. A lapban megjelenõ interjúk az ide látogató magyarországi közéleti személyiségekkel, sokszínû és objektív beszámolóik a magyarországi történésekrõl új, üdítõ színt képviselnek.

 
 
 
Mailáth István, Pap László, Herédi István, Mailáth Mária, Dr. Deák László
Az ötéves évforduló alkalmából õszinte elismeréssel köszöntöm a Montreáli Magyar Krónikát szerkesztõ és gondozó Mailáth házaspárt és az õket támogató csapat minden tagját fáradhatatlan, kitartó munkájukért, amelynek köszönhetõen ez a lap a nem könnyû feltételek ellenére is él, mûködik és hat.

A fenti gondolatok jegyében gyûltünk össze június 11-én a fõkonzulátus szervezésében a Montreáli Magyar Krónika munkatársainak köszöntésére a Hungária Társadalmi Klubban. Jelen voltak a Krónika fõszerkesztõje, munkatársai, olvasói és dr. Deák László, az ottawai Magyar Nagykövetség kulturális és sajtóattaséja.

Remélem, hogy a kellemesen eltöltött este bátorítást ad az elkövetkezõ évekhez, a folytatáshoz, - és nemcsak Mailáth Máriának, Istvánnak és kollégáiknak, de a montreáli „magyar médiában” dolgozó minden újságírónak is, – mert bizonyította, hogy munkájukat elismerik és arra nagy szükség van a montreáli magyarság életében.

Mailáth Mária, Kovács Edit, Várhely György, Both Stefánia, Sala Anna, Bencsics Klára, Mailáth István
állandó munkatársaink még: Dancs Rózsa Torontóból, Miska János Vancouverbõl, Szabó Katalin Budpestrõl, és internet szerkesztõ: Kántor József

Öt évesek vagyunk

 
 
Patakfalvi Zsolt, Schnurmacher Tamás,
Benkõ Anni, Keresztes Imre
Az elsõ öt év nagyon gyorsan elmúlt. Mint minden vállalkozásnál, az elsõ évek nem könnyûek, a kezdet nehézségei, a rutin kialakulásáig göröngyös úton vezetnek. Amikor már a munkánk rutinná válna, akkor azt mondanánk: unalmas. Azt hiszem, nálunk ez nem fordulhat elõ, hisz a mi munkánk azzal a tudattal, hogy olvasóink igényesek, sokat várnak tõlünk, soha nem válhat rutinná.

Az évforduló mindig jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk eddigi tevékenységünkre, kiértékeljük azt, de méginkább, hogy elõre nézzünk. Mit tehetünk jobban, mit várnak tolünk, hogy érhetünk el magasabb, jobb színvonalat.

Ezek a gondolatok foglalkoztatnak bennünket most is, amikor ötödik „születésnapunkat” ünnepeltük Pap László fõkonzulunk gondoskodása eredményeként, egy kellemes és jól sikerült születésnapi partyn.

Õszinte köszönetünk a fõkonzul úrnak és kedves feleségének, Ildikónak a rendezésért, a Hungaria Klubnak, Keresztes Imre elnöknek a kedves fogadtatásért és hozzájárulásáért, a közremuködõ rendezõknek, Ciamarra Júlia, Szima Ilona és Csukly Andor hozzáértéséért, aminek következtében a est oly jól és élvezetesen sikerült. Köszönet a vendégeknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, ami az adott napon nem is volt olyan könnyû feladat, a természet közbeszólt és ember alkotta barikádok miatt.

Létezésünk erõs munka eredménye, sok önzetlen munkaóra mindazok részérõl, akik mint munkatársként vesznek részt a lap hét mint hét utáni megjelenése érdekében. Nem hiszem, hogy ezt az önfeláldozó munkát csak egy szimpla „köszönöm” -mel kellõképpen meg lehetne jutalmazni. De hiszem, hogy az évek során kialakult munkánk eredménye mind egyre jobban és jobban elégíti ki az olvasók igényeit és az lesz az igazi jutalom, amikor már nem tudják elképzelni, hogy milyenek is a hétköznapok a Krónika nélkül.

Ahhoz, hogy létezzünk, nem elegendõ a mi szorgoskodásunk, ahhoz elofizetõink és hirdetõink támogatása elengedhetetlen. Köszönjük azt a bizalmat, amivel bennünket eddig körülvettek, segítettek és mellettünk voltak mindig, akkor is, amikor még a kezdeti bukdácsolásaink idejét éltük.

A jövõre tekintve, a magunk részérõl biztosíthatom a legnagyobb elhivatottságot, továbbra is kitartunk elképzeléseink mellett, hogy a montreáli híreket, érdekesebb újságokat olvasóink elé tárjuk, szolgáljuk a magyar közösséget, a magyar nyelvet és kultúrát, hogy az fennmaradjon, gyermekeinkben, unokáinkban, a kanadai kultúrának szerves részévé váljék.

Kívánok sok egészséget, erõt, kitartást kollegáimnak, az új generációnak, és kívánom,
mindig legyen utánpótlás, aki ezt a munkát folytatja, addig míg magyarok élnek a Földnek ezen a részén is.
Mailáth Mária

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt