A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Pedagógusnap MontreálbanMagyar Krónika, június 17.
Mailáth Mária
Montreál

Június 5-én, a magyar fõkonzulátuson ünnepeltük Pap László fõkonzul rendezésében a Pedagógusnapot.

 

 
 
Tóth Judit és Ciamarra Júlia
A fõkonzul a következõ szavakkal köszöntötte az jelenlévõket:
„Negyedik éve jöttünk össze, hogy a már hagyományos pedagógusnapon megköszönjük a magyar iskola tanárainak önzetlen munkájukat.
Ezt a hagyományt azért kezdtük el, hogy a hazai pedagógusnap mintájára, itt is meghívjuk azokat, akik a magyar ifjúságért dolgoznak, értük fáradoznak és ezzel a legtöbbet teszik a helyi magyarságért, annak fennmaradásáért. Ez a munka elismerést igényel, Magyarországon is ennek a jegyében kerül sor a pedagógusnapra, ezért itt is ennek a gondolatnak a jegyében tartjuk ezt a napot.

Meghívtuk mindazokat, akik közvetlenül foglalkoznak a fiatalokkal, mint az iskola, mint a Gyöngyösbokréta tánc csoport, vagy a Cserkészet vezetõit, akik évek óta végzik ezt a feladatot sok szeretettel. Tapasztalataink azt mutatják, hogy, ennek a munkának a gyümölcse is meg érik, mert a fiatalok, akikkel foglalkoznak, ha ma még nem is, de késõbb, amikor rádöbbennek az új lehetõségekre, amit magyarságuk jelent, hálával gondolnak azokra, akik tanították õket. Annak a Magyarországnak a tekintélye, amely a EU küszöbén áll, tekintélye egyre jobban erõsödik és a jövõben mind szélesebb körben nyújt majd lehetõséget, a külföldön élõ fiataloknak is.


A kitüntetõ oklevél így szól:

Ciamarra Júlia asszony, a montreáli magyar iskola igazgatója részére Köszönettel, a magyar nyelv, irodalom, történelem és kultúra Kanadában történõ terjesztése érdekében, valamint, iskolavezetõként odaadóan végzett kiemelkedõ és áldozatkész munkájáért. Fáradhatatlanul munkálkodott a montreáli magyar ifjúság oktatásának elomozdításában.

Magyar Bálint oktatási miniszter

 

 Ezt az alkalmat használjuk fel arra, hogy átadjuk Magyar Bálint, az oktatási miniszter elismerõoklevelét, amit Ciamarra Júliának, Magyar Bálint oktatási miniszter adományozott munkája elismerésére. Az a munka, amellyel ezt kiérdemelte, egy közösség munkája.
A katolikus és református egyház támogatását, tanárkollégái segítségét, kedves határozottsággal a fiatalok érdekében értékesítette.”Ezután ajándékokat osztott ki a fõkonzul az egyes csoportok vezetõinek, amiknek további munkájukban veszik hasznát. A két cserkészcsapatnak Magyarország természeti örökségét bemutató könyvet adományozott. Az iskola új igazgatójának egy történelmi könyvet adott át, a táncscsoport természetesen CD zenelemezt kapott.
Végül Tóth Judit hosszú évek óta tartó munkájáért külön elismerésként szép ajándékot kapott.

Befejezésül Pap László fõkonzul így zárta ünnepi beszédét:
„Szavaimat tekintsék bátorításnak is a jövõbeni munkájukhoz, szeretnénk a továbbiakban is sok erõt és újító energiát kívánni az elkövetkezõ évekre. Amennyiben mi segíteni tudunk, azt megtesszünk, és azt az uticsomagot hagyjuk utódainknak, hogy ezt a munkát a jövõben is támogassák, segítsék és ismerjék el, mind a magyar iskola, a Cserkészet, mind a Gyöngyösbokréta munkáját.”
Júlia köszönetet mondott a fõkonzulnak, és mindazoknak, akiktõl segítséget kapott munkájához, kiemelve Deák atya segítségét és jó munkát kívánt utódjainak, a cserkészeknek és a tánc-csoportnak.

Deák atya szólt néhány szót.
Júlia munkáját értékelve nem szabad elfelejteni, hogy az érdemei, azon túl, ami eddig elhangzott, tovább is nyúlnak. Ha megnézzük a mai tanítók sorát, azok mindannyian az õ személyének köszönhetõen vannak csapatunkban. Gondolom mindenki egyet ért vele, hogy Júlia nem elbocsátható, de új kinevezést adva neki a jövoben is közöttünk a helye. Ezennel az iskola elnökének nevezem õt. Ez a pozició mindig is élt, most újra folytathatjuk.

A Gyöngyösbokréta nagyszerû teljesítményét ki kell emelni és dicsérni, ami rengeteg energiát és erõt igénylõ ritka esemény volt. A szervezõk és résztvevõk mindent bele tettek fizikailag, és lelkileg és ez a végeredményen, a sikereken megmutatkozott.

Tudatosodnia kell bennünk, hogy ott vannak ilyen események, és teljesítmények, ahol nagylelkû emberek vannak. Nagylelkûséget nem az érvényesülés, de az áldozat szelleme formálja. Abból a légkörbõl ered, ahol az áldozathozatalnak van értelme és motívuma. Az a közösség, tudja biztosítani, ahol összefogás és megértés van.

Kérem, hogy ezután is forduljanak a közösség felé ne csak tartózkodás, vagy szemlélet magatartásával, de részvétellel. Olyan közösségben, ahol olyan évfordulókat ünnepelünk, ami vissza tud nézni 75 éves múltra, a cserkészet 50 éve, a magyar iskola 70 éve, mindez azt mutatja, hogy megfoghatatlan, de valós tényezõ, a lelkiség van mögötte. Ami vonzza az embereket. Azt szeretném, hogy ezt ápoljuk, vegyen részt benne mindenki saját lehetõsége szerint, és tegyük fel azokat a kérdéseket, amelyek ennek a közösségnek létjogosultságot adnak, adtak és adni fognak.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt