A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
A KMCSSZ KözgyûléseMagyar Krónika, május 16.
Montreál

 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2003 május 3-án tartotta meg részleges tisztújító közgyűlését a New Jersey állambeli New Brunswickon. A helyszín választása külön hangsúlyt adott a New Brunswick-i fiúcserkészcsapat 50. évfordulójának. A közgyűlés témaköre: az utolsó két év munkájának kiértékelése, a következő évek várható kihívásainak összefoglalása és a Szövetség Intéző Bizottságának megválasztása volt. A közgyűlés résztvevői között üdvözölhettünk több távolról érkező cserkészt is: dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklóst Ottawából, v. Fehér Gyulát, a Magyar Cserkészszövetség képviseletében, Győrből, dr. Chászár Edét Brazíliából valamint Nyisztor Juditot Venezuelából.

Az elnökség és a leköszönő tisztviselők beszámoltak a szövetség helyzetéről, a célkitűzések haladásáról, nevelési eredményekről és a jövő kihívásairól. Az elkövetkező két év feladatai között szerepeltek: a) csapataink egységének ápolása és megőrzése, b) Kárpát-medencei kapcsolataink ápolása, c) legyenek vezetői cserék a szövetség kerületei között, d) cserkészeink külföldi magyarságának és kettős kötodésének megőrzése, e) cserkészóvoda program kidolgozása, f) fiú- és roverpróbarendszerünk felújítása, g) anyagi bázisunk megerősítése, és h) jellemnevelés és a cserkészies magatartás és életmód serkentése. A délután folyamán új Intéző Bizottsági tagokat választott a Közgyűlés.

Este több mint 250 vendég gyűlt össze a New Brunswick-i Amerikai Magyar Atlétikai Klubban, megünnepelni a New Brunswick-i cserkészet 50 éves sikeres múltját. A vacsorán a cserkészzászlók és csapatok ünnepi bemutatásán kívül, a volt parancsnokok és a csapat támogatói elismerő oklevelet és kedves kis cserkész ajándékokat kaptak.

Vasárnap mise és istentisztelet után, a Szent László templomban közel 50-en gyűltek össze emlékezni. Bensőséges kereten belül emlékeztek a cserkészek gróf Teleki Pál, Főcserkész halalának 62 éves évfordulójáról. Dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós, a KMCSSZ örökös tiszteletbeli elnöke, tartott megható beszédet a magyar cserkészet első Főcserkészéről. A KMCSSZ vezetői és cserkészei a cserkészet e nagy alakjának életéből és példájából meríthetnek, hogy az elkövetkező évek komoly kihívásaival sikeresen megbirkózzanak.

Köszöntés a montreali cserkészcsapat 50. évfordulójára

A Montreáli Magyar Bizottság, - tagegyházai, intézményei és tagegyesületei nevében, nagy szeretettel üdvözlöm a montreáli magyar cserkészcsapatokat 50. jubileumi ünnepélyükön.
Bizonyára, minden tagegyesület elnézi, ha ez alkalommal, egy bizonyos, jóindulatú elfogultságot tanúsítok.

Meleg szeretettel és nagy tisztelettel üdvözlöm Pattantyús Magdinénit, aki kortársaival és segítőivel az ötvenes évek elején, egy maroknyi DíPIS magyar gyermeket összeszedve, elkezdtek cserkészkedni.

Korabeli tanúk elbeszélésből tudjuk, nehéz idők voltak ezek. Mindenki szegény volt. Telefonja sem volt mindenkinek. Kevés és nehéz munkalehetőség, még kevesebb fizetésért. Napi hosszú munkaórák, hatnapos munkahetek. Már az egy kiemelten jó munkahely volt, ahol szombaton csak félnapot dolgoztak. Arról nem is beszélve, milyen személyes anyagi hátrányok és áldozatok származtak az évi, kéthetes nyári nagytáborok megrendezéséből. De ezek mégis mindig meg voltak.

Nem beszélve arról, hogy akkor még nem volt kiépülve az a szociális segítő hálózat, melyet ma élvezünk!

Ilyen nehéz körülmények között Pattantyús Magdinéni és Szalay Zolibá, nem saját egzisztenciája és kényelme megteremtésére fordították kevés szabadidejüket, hanem a kis csoport magyar leánykákat és fiúkat – magyarnak való megtartásán dolgoztak. Ezért, több montreáli magyar generáció gyermeke köszönettel, szeretettel és örök hálával tartozik Magdinéninek és Zolibának. …

Hogy munkájuk nem volt eredménytelen és hiábavaló, azt bizonyítja e jubileumi ünnepség. Jól szántottak és jól vetettek! Isten éltesse Őket és hozzájuk hasonlókat!

Az elmúlt ötven év szép eredménye, ugyanakkor komoly követendő példát és etalont állít a jelenlegi fiatal cserkészvezetők elé. Nem könnyű magyar népdalokkal túlénekelni a többszáz wattos erosítővel bömbölő modern zenének becézett torz jelenségeket.

Nagyon nehéz, szórakoztató, igazságos és mindenkit befogadó, de egyszerű társasjátékot tanítani és játszani a több száz dolláros videójátékkal versenyezve.
Nehéz a gyermekkel megszerettetni ez erdő-mező szépségét, illatát amikor ezt a mozivászon nagyságú televízió képernyőjéhez mérjük.

Igazságtalan a verseny fiatal gyermek lelkéért. Ma már majdnem szinte nevetségesnek hangzó a cserkésztörvényekről beszélni a televízió és a számítógép képernyőén láthatók után. Nagy a kihívás . Komoly elkötelezettséget igényel a jövő!

Szeretettel köszöntöm, a Küldföldi Magyar Cserkészszövetség Vezető Tisztjét, Vajtay Pistit és kedves feleségét, Gabit.
Pistivel, fiatal őrsvezető korától, számtalan akadályverseny, jubileumi nagytábor, regőstábor és vezetőképző táborokon dolgozhattam együtt.

Felnőtt, fiatal házas - édesapa korában, volt alkalmam, természet által reánk szabadított rossz időjárás közepette Jubileumi nagytábort vezetni, úgyszintén számtalan szövetségünk Intéző Bizottságában ugyancsak sokszor viharos, hosszú ülésein együtt tanácskozni!

Megnyilvánulásait és érveit mindenkor az emberség illetve a cserkésziesség jelképezte.
Pisti személye és egyénisége , méltóan jellemzi a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által képviselt és hirdetett értékeket, montreáli cserkészcsapatok 50 éves jubileumán.

Őszintén kivánom, hogy mind az emigrációban mind odahaza -Magyaroszágon, Pattantyús Magdinéniket, Szalay Zolibákat – Vajtay Istvánok kövessék a vezetésben.

Tisztelettel
Herédi István, a Montreáli Magyar Bizottság elnöke.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt