A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Szavalóverseny a Magyar Iskolában


Magyar Krónika, november 18.
Göndös Andrea
Montreál

Izgatottan várták a Magyar Iskola tanárai és tanulói, kicsik és nagyok egyaránt, a november 8-at. Hiszen jól tudták hogy ez a szombati nap egy kicsit másként telik majd az iskolában mint az év összes más szombatja. Az iskolában évente egyszer megrendezésre kerülõ szavalóverseny tette olyan különlegessé ezt a napot. Tíz órakor már mindenki elfoglalta helyét és várakozással nézett a délelõtt elé.

Az iskola igazgatónõje, Gabriel Rita, nyitotta meg versenyt és köszöntötte a szülõket, a zsûrit a tanárokat és gyermekeket, majd Deák Atya szólt néhány szót a vers szépségérõl és a versmondás ápolásának fontosságáról felelevenítve fiatal korát amikor bizony 70 sõt 80 verset is meg kellett tanulnia egy vizsgára. Ezt követõen Tóth Gabriella mesélt egy kis történetet arról hogy miként találkozott egy iskolai szavalóversenyen Erdélyben a neves költovel Kányádi Sándorral.

Ez azért is volt érdekes, mert a szavalóversenyen elhangzott összes verset Kányádi Sándor Költögetõ címû kötetébõl választották. E rövidke bevezetõ után már a színpadon is volt a 4-6 évesek csoportja. Összesen hat csoport képviseltette magát a versenyen. A zsûrinek nem volt könnyû dolga a pontozásnál, hiszen minden gyerek nagyon ügyes és felkészült volt.

Az elbírálásnál három szempontot tartott a zsûri szem elõtt: a szöveghûséget, a szövegértelmezést és a kiejtést. A zsûri tagjai voltak: Palkó Aliz, Simon Rita, Romváry Zsuzsa, Bartha Anikó és Göndös Andrea. Az összesítés után a következõ eredmények születtek:

4-6 évesek, Babos Bernadette osztálya, elsõ helyezett: Ülkei Adél
7-8 évesek, Domán Bori osztálya, elsõ helyezett: Ülkei Gizella
Idegennyelvû osztály, Ádám Alexandra: Thököly Angela
8-10 évesek, Varga Timea osztálya: Bakos Imola
10-11 évesek, Gaál Ica osztálya: Csiki Brigitta
12-14 évesek, Rencsics Pál osztálya: Paulusz Ferenc József és Pap Boglárka
Tanári díjat kapott szorgalmáért: Rull Emily
Közönségdíjat kapott Bakos Misi és Rencsik Julia

Külön elismerést érdemel Varjú Lacika hiszen õ szavalta, és nagyon szépen, a verseny egyik leghosszabb versét. Gratulálunk még egyszer a nyerteseknek, az összes résztvevõ gyermeknek és tanárnak szorgalmas és kitartó munkájukért. A szülõknek külön köszönjük hogy eljöttek meghallgatni a gyermekeket.

Végezetül, egy Babits idézettel búcsúzunk az idei szavalóversenytõl, amely oly megrendítõen szépen kifejezi a vers, a dal szépségét és jelentõséget.

“Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt