A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Egy próbatétel értékelése

Magyar Krónika, november 15.
Dancs Rózsa
Toronto

"Mivel lehet valaki szabad, ha nyelvével és ajkain kiszálló hangjaival nem?
Az anyai hangok pedig a legédesebbek, ki-ki örömest ezeken beszél."
(Vajda Péter, 1833)

A rettegett Rigó utcai nyelviskola kinyújtotta szelídült szárnyait Észak-Amerikára is. Az Origó magyar, mint idegen vizsga, itt Kanadában is kezd immár hagyománnyá válni, és öröm látni, hogy egyre többen jelentkeznek rá. Torontóban ez év május elsején zajlott le egy újabb megmérettetés. A budapesti Idegennyelvű Továbbképző Központ professzora, Dr. Szabó László és Kovácsné Papp Ildikó magyar szakos tanár volt ezúttal is a két vizsgáztató. A nyelvvizsga a jelentkezők négy nyelvi alapkészségének tudásszintjét méri. Az Origó belépő szint nem akkreditálható, tulajdonképpen csak bátorítást jelent azoknak, akik a magyar nyelvvel most kezdenek "összemelegedni".

Az idén két hallgató jelentkezett erre a szintre: Scott Burnett és Tarczy Elizabeth. Egyikük sem magyar anyanyelvű, egy éve iratkoztak be a Magyar Nyelvkurzusra, és készülnek az Origó vizsga következő szakaszára. Bátorságukat, szorgalmukat szeretnénk büszkén felmutatni mindenkinek, cáfolva azt a babonát, hogy a magyart szinte lehetetlen megtanulni nem magyar származásúaknak. Ide kívánkozik Amadeo di Francesco nápolyi professzor példája is, aki nemcsak magyarországi egyetemi diplomát szerzett, hanem azóta is vallja: a magyar nyelvnek valami megfoghatatlan varázsa van, olyan mélységei, amelyek feltárása a legizgalmasabb vállalkozásokkal vetekszik. Sőt, Amadeo az, aki a Hungarológiai Értekezletek résztvevőit figyelmezteti, ha netán angolra váltanának át egymás között, hogy azért repülte át az óceánt, hogy magyarul beszélhessen mind szakmai, mind mindennapi kérdésekről.

A vizsga következő három szakaszát, az alapfokú, középfokú és felsőfokú szintet sikerrel végzett vizsgázók eredménye akkreditálható, tehát államilag elismertethető. A vizsgának minden szinten van szóbeli és írásbeli formája. A szóbeli vizsgán a beszédkészséget és a beszédértés készségét értékeli a vizsgabizottság, míg az írásbelin az íráskészséget és az olvasott szöveg megértésének készségét. Tudnunk kell, hogy a szóbeli és írásbeli vizsga letehető együtt és külön-külön is.

A diplomaosztásra október 19-én került sor a Magyar Köztársaság Torontói Főkonzulátusán. A Helikon Társaság részéről Julie Spinelli vállalta az esemény megszervezését. Emri István főkonzul úr és felesége, Mária asszony kellemes, meghitt hangulatú, ünnepélyes fogadást rendezett, amelyen jelen volt Borbás István kereskedelmi attasé feleségével, Zsuzsa asszonnyal, Perlakyné Lovrics Andrea, a Helikon Társaság elnöke, Rédly Gyula, a Helikon Társaság Tisztikarának tagja, Kovácsné Papp Ildikó mint vizsgáztató tanár. És ott voltak a vizsgán átesett hallgatók is kísérőikkel. A legfiatalabb vizsgázó a Helikon Iskola tizenegyedikes tanulója, Köves Dániel volt.

A már említetteken kívül a következő hallgatók vehették át a diplomát a főkonzul úrtól: Bene Andor, Bene Boglárka, Kádár Ádám, Lovrics Perlaky Andrea, Litvai Marija, Márai Zsófia, Ugray-Háry Ildikó, Vaski Gábor. Sajnos, nem mindenki tudott megjelenni ezen a fogadáson.

Legtöbben a Helikon Társaság szervezte Magyar Nyelvtanfolyam hallgatói közül jöttek el nemcsak a két kollégát, Scott-ot és Elizabeth-et, ünnepelni, hanem azért is, hogy ezáltal is ösztönözzék magukat a nyelvtanulásra, amelyről bizonyítványt is akarnak szerezni. Nagy örömmel és anyanyelvünkre való határtalan büszkeséggel jelenthetem, hogy idén harminckét angol nyelvet beszélő hallgató iratkozott be a magyar nyelvi órákra, amelyeket a Szent Erzsébet Templomhoz tartozó hétvégi iskola épületében tartok. A névsorok állandóan változnak, hiszen hétről hétre újabb és újabb jelentkezők lepnek meg. Tisztességet adhatunk ezzel a magyar nyelvnek, és igazolhatjuk a Tamási-féle megállapítást, hogy "a magyar sem alábbvaló, mint más."

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt