A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Ifjúsági szentmise a montreáli magyar katolikus templomban

Magyar Krónika, szeptember 24.
Ádám Christopher
Montreál

Szeptember 12-én megtelt a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség fiatalokkal, családokkal és idősebbekkel egyaránt a magyar ifjúsági szentmise alkalmából. Több szempontból is ünnepnek minősült ez a napsütéses szeptemberi vasárnap, ugyanis ezzel a szentmisével kezdte meg működését a Montreáli Magyar Iskola és a Cserkeszét, másrészt pedig szeptember 12 Mária névnapja is, melyről szintén megemlékezett Deák Ferenc plébános. A szentlecke és a válaszos zsoltár a krisztusi bűnbocsánatra és irgalomra összpontosított Szent Pál apostolnak Timóteuszhoz írt első levelével.

Deák atya ezuttal azonban az ifjúságra helyezte a hangsúlyt és elmondta, hogy „Veni Sancte” misével, a „Szentlélek segítségül hívásával kezdik meg tevékenységeiket az ifjúsági szervezetek.” A magyar közösség fiataljainak részvétele több szempontból is látható és érzékelhető volt. Az első padsorokat a cserkészek, az ünnepélyes népviseletbe öltözött Bokréta népitánc-csoport tagjai és a Magyar Iskola diákjai foglalták el. Idén a Hungaro Relacio – Montreáli Magyar Fiatalok Körének tagjai is szép számban képviseltették magukat a misén. Ezen kívül, a hagyományos zsoltáros imák és énekek mellett, voltak modernebb vallásos dalok, melyeket a cserkészek gitár kíséretével énekeltek el.

A szentmise után a Bokréta tánccsoport ebéddel és műsorral várta a megjelenteket, melyen szintén bemutatása került a Kanadába látogató veszprémi népitánc együttes. A fennállásuk harmincadik évfordulóját ünneplő csoport zenei és előadási tudásuknak és gyakorlatuknak tettek tanúbizonyságot a templom dísztermében bemutatott előadásukkal.

Az ifjúsági szentmise és ebéd alatt, a résztvevők jelentős kérdéssel is foglalkoztak: ezentúl legyen-e továbbra is két szentmise minden vasárnap—reggel 9 és 11 órakor—vagy vonják össze a két időpontot és csak 10 órakor ünnepeljenek misét az egyházközségben? A Lelkipásztori Tanács a demokrácia szellemében dönt a kérdésben és vélemény-szándék kutatással fordult híveikhez. Végső döntés a közeljövőben születik meg, azonban addig is vasárnaponként csak 10 órakor tartanak Szentmisét. A hétköznapi reggeli 8 órai mise továbbra is folytatódik, és úgyszintén a vasárnap este 7.30-as mise, melyet Deák atya a Magyar Otthonban ünnepel.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt