A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Pedagógus Napot ünnepeltünk

Magyar Krónika, június 29.
Mailáth Mária
Montreál

Ötödik éve találkozunk a montreali magyar konzulátuson, a Pedagógus Nap megünneplésére. Követve a magyarországi hagyományokat, Pap László főkonzul, beiktatása óta itt Montrealban is ünnepélyes keretek között látta vendégül a Magyar Iskola tanárait.

Így június 9-én újfent köszönetet mondott minden felnőttnek, akik idejüket, energiájukat nem kímélve, felismerték annak jelentőségét, hogy a felnövő magyar nemzedék itt a hazától messze is megkaphassa a segítséget és iránymutatást magyarságuk teljes kifejlődéséhez. Ide tartozik a magyar egyházak keretében működő minden csoport, aki a fiatalsággal foglalkozik, úgymind az iskola tanárai, a cserkész vezetők, és a Gyöngyösbokréta tánccsoport vezetői, oktatói. Mindegyiküknek, akik felvállalták és ellátják ezt a nagyon felelősségteljes, és nagyon értékes feladatot, hogy a gyerekeknek átadják mindazt, ami megismerteti velük gyökereiket, hogy ennek ismeretében jövőjüket gazdagabbá, teljesebbé alakíthassák.

Itt kell arról is megemlékezni, hogy országunk, ez év május elseje óta, az Európai Unió tagjaként még több lehetőséget, gazdagabb jövőt kínálhat a külföldön élő és felnőtt ifjúságnak is. A felnövekvő ifjúságnak a jövőjét sikerül majd biztos pályára állítani az új lehetőségekkel, új dimenziókkal ebben a közösségben, amit a Európai Unió kínál.

A főkonzul Úr azt is elmondta, hogy nagy örömére szolgál és biztosan a harmonikus, biztos jövő felé mutat, az a tény, hogy az elmúlt öt év alatt a Montreali magyar Iskola tanári kara nagymértékben fiatalodott, és barátságos, kellemes, családias hangulatban folyik az együttműködés a fiatalokat oktató csoportok között.

Jókívánságait fejezte ki további munkájukhoz, ami bízvást sikeres lesz, ha ezt az őszinte hangulatot megőrzik, mert ilyen alapon mindazoknak a kihívásoknak meg tudnak felelni, amit munkájuk tökéletes ellátása rájuk ró.

Továbbá örömét fejezte ki, annak az új lehetőségnek létrejöttén, ami a Magyar Műhely keretein belül a magyar hatóságok nyelv vizsgát letevő fiataloknak oklevéllel bizonyítja magyar nyelvtudásukat elismerését.

Az összejövetel a pedagógusok köszöntése mellett más jelentőséget is kapott ez alkalommal. A konzulátus új irodába költözött, ami nagyobb, szebb, modernebb, az eddiginél. Ezt az új helyiséget kívánata a főkonzul úr átadni a montreali magyarságnak, ezért meghívta a szervezetek képviselőit is.

Elmondta, hogy évente a főkonzulátuson mintegy 1000 ügyfél fordul meg és az iroda közel két és félezer ügyet intéz éves szinten. Ennek a munkának felelősségteljes ellátásához a megnagyobbodott iroda sokban hozzájárul majd. Az új iroda beruházása nagy befektetést jelentett az országnak és ez is bizonyítja, hogy Magyarország komolyan veszi jelenlétét a Montreali hivatalos körökben.

Befejezésül a fiatalok vezetőinek ajándék-könyveket adott át, hogy azzal majd jövő évi oktatási programjaikat gazdagíthassák.

Búcsú szavakat mondott Pap Ildikó hangsúlyozva, hogy nem mint a konzul felesége, de mint két gyermek édesanyja fejezi ki köszönetét a iskola és cserkészet vezetőinek, ahol gyermekeik otthont találtak, szeretetet és megértést kaptak és nagyon jól érezték magukat. Az elmúlt öt éven keresztül részesei lehettek a montreali fiatalok életének.

Mi is, a montreali magyar közösség nevében köszönjük az öt éven keresztül felénk irányuló törődést, segítséget minden ügyben. Hogy köztünk voltak, velünk együtt ünnepeltek és örültek amikor mi is örültünk, és ezzel olyan egyedülálló kapcsolatot teremtettek az itt élő magyarok és az anyaország között, amit eddig nem volt módunkban élvezni. Nagyon sokat jelentett ez mindannyiunknak, és ezzel olyan ajándékot kaptunk, amit nem felejthetünk el és bizonnyal hiányolunk majd a jövőben.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt