A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Szent László lovagrend feladata a karitatív tevékenység

Magyar Krónika, május 31.
Kiss Ida
Montreál

A lovagrendek többsége a keresztes hadjáratok idején alakult és fénykorukat a XIV. századig élték Európában.

Legkorábban a Szent János, azaz Johannita lovagrendet, alapították meg, 1113-ban. Céljuk a keresztény hit megvédése volt. Az egyházi lovagrendek tagjai felesküdtek az egyházra, de kizárólag harci tevékenységet folytattak.

Alapítottak királyi lovagrendeket is, amelyek elsõsorban az arisztokráciát tömörítették és az uralkodók udvarában testõrségi feladatokat láttak el, ilyen volt a Máltai és a Szent György Lovagrend is.

Magyarországon már Géza fejedelem idejében megjelentek a lovagok, az Árpád-házi királyok idején több rend is tevékenykedett az országban, fénykorukat az Anjou királyok idejében élték.
A rendek nem válhatnak tömegszervezetté, meghatározott és szabályozott létszámmal muködtek.

A Szent László lovagrend elsõdleges feladata a karitatív tevékenység megszervezése. Kizárólagosan jótékonysági cselekedetekre alapult. Betegek látogatása, szegények megsegítése volt a feladatuk.

A rend tagjainak kötelességük volt a lovagi erények megtartása, amelyek közül kiemelkedett a bátorság, a nemeslelkûség, az egyház, a szegények és a nõk gyámolítása.

Manapság Magyarországon öt lovagrend mûködik, közülük a legismertebb a Máltai Lovagrend, amelyet már 1974-ben újjászerveztek. A szervezet vagyoni hátterét felhasználva, a Máltai Szeretetszolgálat mûködtetésével fõleg az egészségügy területén tevékenykedik.

Az 1987-ben újjászervezett Szent György Lovagrend 130 millió forintot fordított különbözõ segélyakciókra az utóbbi tíz évben. Legjelentõsebbnek a tiszai árvíz idején nyújtott gyógyszertámogatást ítélte.
A Szent László rendet, a többivel egyidõben megszüntették és sokáig nem mûködhetett, ezért vitte központját Németországba, ahonnan a mai napig is irányítja a világon elterjedt rend mûködését. Mint régen, ma is a jótékonyság a fõ céljuk, hogy erényes, hivõ tagjai a környezetükben kifejtett munkájukkal mindenkinek aki rászorul segítséget adjanak, és a magyar ügyek elõrevitelét szolgálják.

Ilyen alapon mûködik Montrealban a Szent László rend, és minden évben egy-két kiemelkedõ eredményt elért honfitársát a rend soraiba választja.
Május 23-án, tartotta ez évben a rend választási miséjét, ahol új tagnak választotta Glázer Jánost és Dreisziger Kálmánt.

Pelikán Anikó és Mailáth István a rend magasabb fokozatában részesült.
Gratulálunk az új lovagoknak és kívánunk további, eredményes munkát Isten áldásával.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt