A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
70 éves a Montreali Magyar Iskola

Magyar Krónika, április 19.
Horkay Emília
Montreál

A Montreali Magyar Iskola fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte az április 4-én rendezett díszebéd keretében. Az rendezvény díszvendége Mr Jean- Marc Peter Quebeci oktatásügyi minisztérium képviseletében volt és kedves, személyes hangulatú beszéddel köszöntötte az ünneplő közönséget.

Beszédet mondott: Roy Marika, az egyházközség világi elnöke, Pap László főkonzul, Julia Ciamarra az iskolabizottság elnöke, Gabriel Rita igazgató, Velki Magdolna a Kanadai Magyar Műhely vezetője, majd Palko Aliz, a volt tanároknak mondott köszönetet.

A záróbeszédet Deák Atya mondta, a műsorvezetője Ádam Christopher volt.

Verset mondtak: Bakos Imola, Csiki Brigitta, Gabriel Sandra, Hivatal Bibor. Betanította Szima Ilona.

Gabriel Rita igazgató ünnepi beszédéből idézünk

"- nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy igazgatói minősítésben lehetek részese az iskola ily fontos évfordulójának, az immár 70 esztendős iskolánknak!

Örömmel tölt el, hogy ebből 13 évet én is szolgáltam az iskola kötelékében. Köszönöm a bizalmat és a lehetőségeket, hogy 10 év óvodai vezetés után felkértek erre a nemes feladatra.

Nagyon hosszú idő ez a 70 esztendő...Gondoljunk arra, hogy milyen sok nehézségen kellett keresztül mennie intézményünknek ahhoz, hogy iskolánk megmaradjon ma is, az angol és francia világnyelvek árnyékában Montreal metropoliszában.

Úgy tűnik iskolánknak sikerült magyar öntudatunk, kultúránk egyik alappillérévé válnia itt Montrealban, a katolikus egyház segítségével, elődeink áldozatos munkájával.

Aki múltját nem ismeri, nem építheti jövőjét.

S a jövő a fiatalságé, a felnövekvő új generációé, - amely annyira lesz magyar, amennyire mi ezt tápláljuk bennük. Mi, pedagógusok, szülők, vallási nevelők, papok, rokonok, jóbarátok.

Jó reményünk van arra, hogy ez így is marad, mert az elmúlt években több fiatal, tehetséges pedagógus jelent meg iskolánkban.

Velük, s a sok önkéntes segítővel közösen tovább mehetünk azon az úton, amit elődeink kiépítettek nekünk.

Annak köszönhető iskolánk több évtizedes fennállása: a magyar nyelv és kultúra ápolása baráti segítség, önkéntes munkavállalás, adomány, s csapatmunka nélkül nem sikerült volna. Köszönet mindezért!

Isten éltesse a Montreali Magyar Iskolát!"

"Lelkem gyermekvilágokat, álmokat szőtt,
mikor halkan, csendesen mellém állt az ősz.
Megremegett lelkemben, s útra késszé vált
tündéreivel, álmaival egy világ."

A montreali magyarság nevében mondunk köszönetet, mindazoknak, akik az iskola fennállásának nemes harcában résztvesznek. Pótolhatatlan munkát végeznek a jövő generáció nevelésében itt távol az óhazától, a fiatal lelkekben ápolni magyarságuk mécsesét.

Az iskola másik sorsdöntő érdeme, az egész magyarság összefogása, a kulturális igények kielégítése, nemzeti ünnepeink és minden magyar jellegű fontos esemény hirdetésén keresztül. Kívánunk további erőt, egészséget mindenkinek, aki részese ennek a nem kevés önfeláldozást igénylő munkának.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2000 Magyar Krónika Rt