Magyar Krónika
Jubileumi cserkészbál a Montreáli Cserkészet fennállásának 70. évfordulója alkalmából
Magyar Krónika 2023. 05. 04. kanadai hírekThököly Emese
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Idén kerek évfordulót ünnepelnek a montreáli cserkészcsapatok, hiszen 1953-ban, pontosan 70 évvel ezelőtt alakult meg a 37. számú Szent Margit leánycserkészcsapat, majd a 23. számú Szent László fiú cserkészcsapat.Ennek az évfordulónak a méltó megünnepléseképpen 2023. április 22-én, egy különleges eseményre, a Jubileumi Cserkészbál megszervezésére került sor.
Az est házigazdái Paulusz Jeszika és Garda Levente voltak, akik három nyelven: magyarul, angolul és franciául konferáltak. Miután felcsendültek a kanadai és a magyar himnuszok a cserkész parancsnokok: Kocsisné Csukli Erzsébet és Edvi István köszöntötték a résztvevőket, majd bemutatták a fővendégeket és a díszvendégeket.
Az eseményen fővendégként jelen volt a kanadai területi parancsnok Jankura Ágnes, Kontra Tamás cserkésztiszt (kelet-kanadai körzeti parancsnok) és Márton Edit (kanadai körzeti parancsnokhelyettes).

Díszvendégek voltak dr. Vass-Salazar Mária: Magyarország ottawai nagykövete, Pritz Helga Katalin: Montreáli főkonzulasszony, Kapócsné Haás Katalin: külgazdasági attasé, Kovács-Szabó Tímea: Montreáli konzulasszony és Fülöp Villő: Magyar közösségi diplomata, konzul.
Ezután Orbán Mihály S.J. plébános köszöntötte az egybegyűlteket és kiemelte, hogy az este kulcsszavai a köszönet és a hála. Ez a 70 év, amit most ünnepel a montreáli közösség sok jó ember összetartozásából jött létre, amiért igazán hálásak lehetünk. De ugyanakkor sok munka és áldozat eredménye, ami miatt köszönettel tartozunk mindannyiuknak, és amit – természetesen – a jóistennek is fontos megköszönni.

 Molnár Áron, református lelkész egy Teleki Pál idézettel köszöntötte az est egybegyűltjeit: Nincs nagyobb és sürgősebb érdeke a magyar cserkészetnek, minthogy csak azok a kevesek maradjanak cserkészeknek, akik ezt így valljuk és vállaljuk. Molnár Áron elmondta, hogy gróf Teleki Pál Magyarország miniszterelnöke volt, méghozzá egyike azoknak akiknek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy Magyarországon elinduljon a cserkészmozgalom. Tehát megmaradni cserkésznek, gróf Teleki Pál szavaival nem jelent mást, mint vállalni a cserkészetet, úgy ahogy a múltban vállalták az ősök, "zajos" történelmi körülmények között, amikor háborúk dúltak, forradalmak, felkelések és emigráció.
És miután felválaltuk, az a legfon tosabb, hogy tovább is tudjuk adni azt a következő generációknak.

A rendezvény fővédnöke, dr. Vass-Salazar Mária, Magyarország ottawai nagykövete megnyitó beszédében elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés a számára, hogy egy ilyen rangos eseményen köszöntheti a montreáli közösséget.
"Nagykövetként és hazaszerető magyar emberként felemelő érzés látni és tapasztalni a kanadai magyarság aktív szerepvállalását a magyar nyelv és történelem, nemzeti, kulturális és hitbéli értékeink megőrzése, ápolása és a jövő generációi számára történő továbbításában.

A magyarságot több mint 1100 éves történelmünk, mély gyökerekkel bíró kulturális örökségünk, identitásuk és lelkületünk elválaszthatatlanul összekötnek. A világ bármely pontján élünk is e  szellemi, kulturális és lelki közösség megőrzésében különösen fontos szerepe van a diaszpórában élő magyar szervezeteknek, egyházaknak, iskoláknak és a cserkészeteknek. Hálás köszönettel tartozunk mindannyiuknak nemzetmegtartó, közösségépítő erőfeszítéseiért, amely körében a cserkészeteknek különösen fontos és értékes szerepe van, és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy küldetése van. Az anyaország számára is erő és büszkeség forrása mindaz, amit a kanadai magyar diaszpórában hosszú évtizedek óta az aktív cserkészcsapatok elértek.

A cserkész közösségeknek pótolhatatlan magyarság-megtartó és közösségépítő ereje van, amit az immár 70 éve működő Szent Margit leány cserkészcsapat és az utóbb megalakult Bocskai István, mai Szent László fiú cserkészcsapat példája is bizonyít.
A cserkészet különös lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek, fiatalok aktívan, életre szóló élményeken keresztül éljék meg magyarságukat, találkozzanak a magyar nyelvvel,  a magyar kultúrával, történelmünkkel, hagyományainkkal. Rendszeresen megszervezett kirándulások, táborok, versenyek, bálok, ünnepi alkalmak mind kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a helyi közösség az összetartozás és a magyar identitás közös megerősítésén együtt éljen.
70 év alatt több száz gyermek nevelkedett és gazdagodott lelki, erkölcsi, szellemi és fizikai értelemben egyaránt ezeknek a csapatoknak a kötelékében.
Ahogy korábban a miniszterelnök úr fogalmazott: A magyar kormány és a cserkészszövetség közös célja olyan fiatalok nevelése, akik hisznek a magyarságnak a több mint ezer éve megtartó értékében, és a jég hátán is megélnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a kommunizmus évtizedeiben a diaszpórában működő cserkészközösségek tartották életben a magyar cserkészmozgalmat és annak szellemiségét, valamint biztosították a magyar cserkészet folytonosságát.

Szeretném külön kiemelni a szülők odaadásának és figyelmének jelentőségét, valamint a parancsnokok szerepét, akik önzetlenül, lelkesen és szinte minden szabadidejüket a cserkészetnek szentelik, és így folyamatosan életben tartják közösségeiket.

Külön is köszöntöm Kocsisné Csukli Erzsébetet és Edvi Istvánt, a 37. számú Szent Margit leánycserkészcsapat és a 23. számú Szent László fiúcsapat parancsnokait, akiknek hitet, erőt, egészséget kívánok a további alázatos munkájukhoz.

Tisztelt honfitársaim, végezetül engedjenek meg egy személyes gondolatot is megosztani önökkel. Évente több alkalommal is van lehetőség számunkra fogadni a cserkészeket Magyarország Nagykövetségén, a rezidencián Ottawában, és mindig felemelő élmény számomra látni a csillogó tekintetüket a kis cserkészektől a felnőtté válás küszöbén álló ifjakon keresztül a teljes csapatig, és látni azt az érdeklődést, értelmet a szemükben, a jólelkűséget, ami erős biztosítéka a magyarság kanadai megmaradásának és jövőbe vetett hitének.

Engedjék meg, hogy még egyszer nagyon-nagyon megköszönjem ezt a megtisztelő meghívást Szívből gratulálok a 70. évfordulóhoz és nagyon szép ünneplést kívánok mindannyiuknak!"

A nagykövet asszony beszéde után asztali áldás és a koccintás, közös imádság következett, majd az ünneplők vacsorához láttak.
 
Jótékonysági rendezvény további részében igazi báli hangulat alakult ki: a magyaros ételek, italok mellett volt tombola nyereményekkel, hajnalig tartó tánc és jókedv is bőven.

A megünnepelt hetven évtizednek az igazi elhivatottsága az, hogy az ősök, az alapítók elkötelezettségét, nemcsak a jelenlegi generáció, hanem a megszületendő utódok is vigyék, adják majd tovább. És ha ez a nemes cél lebeg a szülők, nagyszülők, és nem utolsó sorban a cserkészeket nevelő parancsnokok szemei előtt, akkor a befektetett közösségépítő, összefogó önzetlen munka meghozza majd a gyümölcsét és biztosak lehetünk benne, hogy még sok éven át lesz hasonló jubileumi ünnepségre lehetőség.

A cserkészeknek és vezetőinek kívánunk ehhez erőt, egészséget, bizalmat és kitartást!

Jó munkát!