Magyar Krónika
90 éves a Montreáli Magyar Iskola
Magyar Krónika 2023. 02. 13. kanadai hírekThököly Emese
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Jótékonysági Farsangi Bál
A rendezvény fővédnöke, Pritz Helga Katalin főkonzul asszony, a Montreáli Magyar Főkonzulátus vezetője.

2023. február 4-én, a hagyományokhoz híven, idén is megszervezésre került a Montreáli Magyar Iskola jótékonysági farsangi bálja.

Az idei rendezvény egy különleges esemény is volt egyben, hiszen ezúttal a magyar iskola fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte a magyar közösség.
Az iskola a századforduló elején a montreáli magyarság összefogásával jött létre és maradt fenn ilyen hosszú ideig, és örömmel tapasztaltuk, hogy nincs ez ma sem másként, hiszen ebben az évben is sok lelkes támogató vett részt az ünnepségen.
 A Montreáli Magyar Iskola működtetésének legfőbb célja, hogy 10-15-20 év múlva is sor kerülhessen egy-egy ilyen jubileumi megemlékezésre.

A rendezvény fővédnöke, Pritz Helga Katalin főkonzul asszony, a Montreáli Magyar Főkonzulátus vezetője megnyitó beszédében elmondotta, hogy számára már rövid idővel a Montreálba érkezése után világossá vált, hogy a Montreáli Magyar iskola az itt élő magyarság olyan központi intézménye, amely évtizedeken keresztül nyújtott és nyújt közösségi élményt. Ezek azok az élmények, amelyek, megtartották és mind a mai napig megtartják a közösség magyarságtudatát, az ifjú generációk számára pedig tiszteletre méltó szinvonalú nyelvtudást is biztosít. A konzul asszonyt nagyon meghatotta az is, hogy az iskola önzetlen adományokból él, ami nem egy apró közösségvállalás tanubizonysága.

Az iskola léte egyfajta garancia arra, hogy a következő években is biztosítva legyen a gyermekek számára a hozzáférés a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához, és hogy a tanulói olyan szeretettel tudjanak viszonyulni a magyarsághoz, hogy ezt később érdemesnek tartsák továbbadni is.
A főkonzul asszony köszönetét fejezte ki az igazgatónőnek a intézmény közösségösszetartó szerepvállalásáért és példaértékű hivatástudatáért, valamint az iskola pedagógusainak, hogy hétről hétre ott vannak a gyermekek mellett és fáradhatatlanul végzik az anyanyelv-megőrző munkát: lelkesen tanítják a magyar nyelvet és kultúrát az anyaországtól távol élő gyermekek számára.
Önkéntes tevékenységük eredményeképpen több száz diák tarthatta meg magyarságát és őrizhette meg értékes anyanyelvünket. 
                                                                                                                                                          Ezután Orbán Mihály S.J. plébános köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette a Montreáli Magyar Iskola rövid történelmi hátterét.
Elmesélte, hogy nemsokára az első magyarok megérkezése után, a múlt század elején már kezdtek megalakulni az első magyar közösségek Montreálban. Előbb a református egyház alakult meg, utána a katolikus magyar közösség, amely idén ünnepli fennállásának 95. évfordulóját. A református egyház 2-3 évvel előbb alakult, tehát most 97–98 éves. És mindezzel együtt született a magyar iskola is 90 évvel ezelőtt.

Az Orbán Mihály plébános által elmondottakból az is kiderült, hogy az idén a montreáli cserkészet is ünnepelni fog, mégpedig megalakulásának 70. évfordulóját, de különböző egyéb csoportok, egyesületek is ezek körül a már működő szervezetek körül alakultak meg az évtizedek folyamán.

Beszédében hangsúlyozta, hogy mindezt megünnepelni jöttünk össze, elsősorban – természetesen –  a magyar iskolát és hogy nagyban függ a magyar közösség tagjaitól, hogy a lesz-e még a jövőben is magyar élet, magyar szó itt, Montreálban, Kanadában. Ahhoz pedig hogy még sokáig tudjunk így, együtt magyarokul találkoni és tudjunk egymással magyarul beszélgetni, magyar ételeket enni, magyar italokat inni, nagyon fontos továbbra is támogatni a magyar iskolát, de ugyanakkor a többi magyar intézményt, szervezetet is.

A Magor Alapítvány nevében Licskó Szabolcs ragadott mikrofont, majd megköszönte az alapítvány támogatóinak, hogy naptár nyomtatás és annak eladása során sikerült adományt összegyűjteniük, amit ünnepélyes keretek között át is adott a Montreáli Magyar Iskola képviselőinek.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a jubileumok az egész közösség számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy ki mit tehet annak érdekében, hogy a jövőben is életben maradjon Montreálban a magyar nyelv, a magyar oktatás gördülékeny folytatásához pedig mindenkinek a támogatására szükség van és megkérte a résztvevőket arra, hogy erejéhez mérten mindenki járuljon hozzá az iskola működéséhez.

Jótékonysági rendezvény további részében igazi báli hangulat alakult ki: voltak magyaros ételek, tombola nyereményekkel, farsangi jelmezek, zene és tánc, a gyerekekhez bűvész érkezett, valamint jó kedv és kacagás egyaránt. 
Sok értékes tombolatárgy került kisorsolásra, melyeket a segítőkész montreáli magyarok adományoztak az iskola támogatásának a céljából.
A Montreáli Magyar Iskola a tanulás mellett egész év folyamán szervez rendezvényeket, kirándulásokat, magyarországi táborozást, valamint testvériskolai kapcsolatot ápol a Csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskolával. Az iskola életét nyílt napok gazdagítják és ezekhez a táncházakhoz, gasztronómiai- és kézműves foglalkozásokhoz bárki csatlakozhat.

Nem utolsó sorban ünnepi műsorokat bemutatva aktívan részt vesz a nemzeti ünnepeink alkalmából szervezett megemlékezéseken is.