Magyar Krónika
A Kanadai Magyar Művészek Közössége (CHAC) tagjai műveiből kiállítás nyílt a Diefenbunker Museum-ban
Magyar Krónika 2022. 05. 27. kanadai hírekZóni Ági
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A megnyitón jelen volt Dr. Vass-Salazar Mária Éva nagykövet és beszédében kifejezte büszkeségét, a diaszpórában élő magyarok sikereiről.
Május 7.-én a Kanadai Magyar Művészek Közössége (CHAC) tagjai műveiből kiállítás nyílt a Diefenbunker Museum-ban. A Múzeum Ottawától nyugatra, egy Carp nevezetű falucskában van. A megnyitó nagy látogatottságnak örvendett.
A kiállítást Christine McGuire nyitotta meg és röviden ismertette a Diefenbunker történetét. 

A Diefenbunker múzeumot John Diefenbaker építtette 1959-ben, abban az időben, amikor a hideg háború nap mint nap fokozódott és fennállt a veszély, hogy nukleáris támadás éri Kanadát.  Erre az eshetőségre épült a bunker – vagyis a kormány és katonaság részére lett volna menedékhely.

Ebben az épületben rendezte kiállítását a Kanadai Magyar Művészek Közössége. Eredetileg 2020 májusban lett volna a megnyitó, de a járvány miatt többször is kénytelenek voltak elhalasztani.

A téma: a hidegháború és annak következményei, amit mindenki másként élt meg, de volt egy közös nevező: a félelem.

A harminc résztvevő művésznek tehát erre a témára kellett alapoznia a kiállításra szánt művet.

A kiállítás még jelentősebb az okból, hogy párhuzamot von a hidegháború utáni helyzet és a pandémia utáni állapotok között.  Mindkettőt elszigetelődés és félelem jellemezte, és a munkák ezt híven tükrözik. Dr. Vass-Salazar Mária Éva nagyon találóan mondta: …a művészek személyes vagy környezetük életeseményeinek emlékeit, élményeit, érzéseit fogalmazza meg, az alkotói folyamaton átszűrve. A művek változatosak. A nézőkre van bízva, hogy mindenki saját magyarázatot találjon és ezáltal átérezze a történeteket, amik kifejezésre jutnak.

Blanar Andrea beszélt a kiállítást megelőző eseményekről. Nem kétséges, hogy az ő kitartásának és fáradhatatlan munkájának köszönhető, hogy ez a többször is elhalasztott kiállítás végül is megvalósult.

Rövid összefoglalójában elmondta, hogy a munka 2017-ben kezdődött. Azóta két év telt el és végre megszületett a kiállítás: Interpretation Diefenbunker, ami valójában egy utazás az időben. Jelenleg szintén háború van Európában, és ez a kiállítást még időszerűbbé teszi. Sok művész fájdalmasan újra-éli a múltat, ami külön jelentőséget ad a kiállításnak.

Andrea köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítségére voltak a rendezvény megvalósításában, közöttük a Diefenbunker múzeum vezetőségének és alkalmazottainak. Külön köszönetet érdemelnek a nagykövet: Dr. Vass-Salazar Mária Éva és a Magyar Követség és személyzete. Úgyszintén azok is, akik adományaikkal támogatták a kiállítás megvalósítását, illetve a közreműködők, akik tudásukkal és idejükkel segítettek. Nélkülük lehetetlen lett volna létrehozni ezt a rendezvényt.  

A megnyitón jelen volt Dr. Vass-Salazar Mária Éva nagykövet és beszédében kifejezte büszkeségét, a diaszpórában élő magyarok sikereiről. Méltányolta Kanada nagylelkűségét azokkal a magyarokkal szemben, akik itt letelepedtek és akik hozzájárulásukkal elősegítették Kanada fejlődését.

A nagykövet is köszönetet mondott a Diefenbunker Múzeumnak, hogy lehetővé tették ezt a kiállítást, valamint Dr. Miklós Anna kulturális felelős közreműködésének és mindazoknak, akik  nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. A Magyarország és Kanada közötti speciális kapcsolatot ez az együttműködés még jobban megerősíti.

A történelem ismétli önmagát. Ez a kiállítás különösen időszerű most, amikor újra háború van és újra tanúi  vagyunk ezrek menekülésének.
Andrew Benyei
Susan Bardos Dobek
Eva Ferenczy-Reichmann
Judith  Klugerman
Margaret Mina
Gabor Szilasi
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
hasznos linkek, klubok, oldalak