Magyar Krónika
Közösségformáló diákhagyományok
Magyar Krónika 2022. 02. 20. kanadai hírekHarrach Péter
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Gyakran találkozom erdészekkel, de már az első alkalommal feltűnt, hogy zárt, bajtársias és hagyománytisztelő társaság. Hogy pontosabb legyek, náluk a bajtársiasságot kevésbé korlátozzák az egyéni törekvések.
Van még egy rájuk jellemző vonás, amit a szakmai követelmények és a természet egyszerű, bár szigorú törvényei alakítottak ki: a fegyelmezettség. Előbb-utóbb az is kiderült, közülük többeknek apja, sőt nagyapja is erdész volt. A családi hagyomány mellett, életükben van még egy nem kevésbé erős hatás, a selmeci hagyomány.

Mindez nemcsak az erdész-társadalom konzervativizmusát magyarázza, hanem a hagyományok identitásformáló erejét is érzékelteti. Nem akarok filozofálgatni, de nem mehetek el szó nélkül a feltűnő ellenpont, a mai Nyugat-Európa eszménye, a nyílt társadalom gondolata mellett, amelyben a hagyományoknak és a közösségeknek – éppen identitás-formáló hatásuk miatt – nincs helyük.

A napokban egy családi élmény – fiam soproni diplomaosztója – tette számomra érzékelhetővé, mi is az a selmeci hagyomány. A helyszín felidézte erdész barátaim elbeszéléseit a selmeci szellemiségről, a diákéletet alakító szabályokról, arról a közösségről, ami más, mint egy törvény-biztosította diákönkormányzat.

Az 1735-ös alapítású Bergschule-ból kifejlődött selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia diákjai a bajtársiasságot tartották közösségük alapelvének. Meghatározó erények voltak számukra a hazaszeretet és a szakmai elkötelezettség, de életükből nem hiányzott a vidám mulatozás sem.

Trianon után az akadémia Sopronba költözött. A diákság aktív részese volt az intézmény felszerelésének mentésében. Ez a tény és új városuk hovatartozásáért vállalt küzdelem bizonyította, hogy a selmeci szellem tettekre is késztet. Hogy Sopronra ma mint Civitas Fidelissima-ra tekintünk, az jórészt az akkori diákoknak köszönhető.

Sokan átéltük egy-egy szervezet hierarchikus viszonyait, például az egykori Néphadseregét, benne az újonc, a „kopasz” kiszolgáltatottságát az öreg katonának. A soproni „balek” és „firma” kapcsolata más. Ez az újonc, és őt a közösségi életbe segítve bevezető idősebb társ kapcsolata. Az intézetben megjelenő elsőéves még „pogány”, amíg balekká nem keresztelik, és választ magának firmát. Ezt megelőzi a szabályokat megismertető oktatás és vizsga.

A közösségi élet szertartásos eseménye a szakestély. A megfelelő ital előírásos fogyasztásával és a mindenki által ismert nóták éneklésével. Összetartozásukat erősíti az egyenruhájuk: a bányászoké a gruben, az erdészeké a walden. A diák egyetemi pályafutása a valétálással ér véget. A ballagás szokása általánossá vált a hazai oktatási intézményekben, a „Ballag már a vén diák…” énekkel és a távozó diák megnevezésével, a filiszterrel együtt.

A címben a közösségformálás kifejezést használtam. Hogy ez nem alaptalan, mutatja a tovább élő közösség szervezete, a 156 éves, 3500 tagsággal rendelkező Országos Erdészeti Egyesület. Alapvető célkitűzése a selmeci szellem ápolása, a haza- és szakmaszeretet, a bajtársiasság.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212