Magyar Krónika
Szent Istvánról pátosztalanul
Magyar Krónika 2021. 08. 28. kanadai hírekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Száz éve még nem volt szokás, hogy az újságok ünnepi számot adjanak ki Szent István napjára. A Pesti Hírlap (PH) mindazonáltal írt egy vezércikket.
Nézzük hát a PH száz éves üzenetét. (Mai helyesírással)

"Szent István politikai koncepciójának két cselekvő gondolat képezi az alapját. Egy az, hogy felvette a keresztény hitet és népét is megkeresztelte. A másik az, hogy nem a keleti vallást fogadta el, hanem a római katolikust.

Abban nem igen volt választása, hogy kereszténnyé legyen. Az parancsoló szükség volt, ha jövendőt akart nemzetének biztosítani. …

De bizonnyal sokkal nagyobb meggondolást igényelt az a másik kérdés, hogy a nyugati kereszténységet fogadja-e el, vagy a keletit. Külső jelenségek inkább a kelet mellett szólottak. A bizánci császárság messze túlhaladta hatalomban a rómait, amely voltakép csak névleg létezett, összeköttetést tartott fenn Ázsia messze eső államaival. Nyugaton ellenben csak a minden hatalom nélküli árnyék-császárság létezett.

A pápaság is aláhanyatlott fényben és befolyásban. II. Sylveszter maga, aki a koronát volt küldendő Istvánunknak, nem is választás útján érte el a tiarát, hanem III. Ottó nevezte ki pápává, Ravennában való időzése alatt. …

Szent István mégis Rómából kért koronát és hittéritő papokat. Hogy mi vezette ebben, ma nehéz lenne megmondani. … Mikor pedig Róma javára döntött, elhatározta nemzetének sorsát sok századokra- Egészen a mai napig, s azontúl is bizonnyal soká.

A római katolikus vallás elfogadása által a magyarság lett a nyugati világeszme legszélsőbb képviselője kelet felé. Ha Bizáncból fogadtuk volna el a hitet, — ahogy azt Szent István korában a hét vezérek ketteje megtette, — akkor mi lettünk volna nyugat felé a legszélsőbb nép, mely a keleti kultúrának a hordozója. Igy is, amúgy is nekünk kellett lenni az ütközőnek, melyen a két ellenkező világnézet összecsap."

Ezután jön a záróbekezdés, az aktualizálás:

"Ma ismét odaszorított bennünket a sors, hogy választanunk kell a nyugat és kelet között. Tőlünk függ, hogy oly irányt adjunk politikánknak, mely kelet felé igazodik. Van valami csábító ebben a gondolatban, amely évszázadok alatt sok jó magyarnak csavarta el a fejét. De, aki az emberiségnek nagy haladását tekinti, annak nem lehet haboznia. A mi sorsunk oda van kötve a civilizáció jövőjéhez, bármit hoz is magával végzetünk, a nyugati kereszténység morális elvén építették fel őseink ezt az országot, azon kell a jövőben is nyugodnia."

Egy mai szónoknak alig kellene a fenti száz éves szövegen változtatnia. Talán azt, hogy a sorsunk oda van kötve a civilizáció jövőjéhez hangozhatna úgy, hogy az európai civilizáció jövője hozzá van kötve a mi sorsunkhoz. Rá kellene mutatni arra, hogy a nyugati kereszténység morális elveit ma már csak nyomokban lehet nyugaton felfedezni, és ezen elvek fontosságát csak itt mi, Közép-Európa ütközésekkel edzett országai hangoztatjuk.

 Megmaradásra képzett ki minket a múltunk. Ha most megmaradunk, megmarad az európai civilizáció is.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212