Magyar Krónika
Türelem
Magyar Krónika 2020. 04. 19. kanadai hírekPálmai Tamás
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Érdekes, hogy rendkívüli, megpróbáltatásokkal teli időkben milyen markánsan, erőteljesen ugranak fel, jelennek meg, mondhatni követelnek helyet maguknak bizonyos szavak.
Szinte rácsodálkozunk, hogy jé, micsoda mélysége van egyik-másik eddig rutinszerűen használt kifejezésnek! Kulcsszavaknak is mondhatnánk ezeket. Előző írásomban (Öt meg egy) ilyenekről elmélkedtem: hit, remény, szeretet, béke, rend, szabadság.

Most - miután kétszer is meghallgattam Áder János beszédét és Bőjte Csaba atya szentmiséjét Déváról, az erdélyi korona vírus e gócpontjából - nekem a türelem jutott eszembe. Ha utánanézünk ennek a szónak, akkor a következőket olvashat-juk róla: a türelem nyugodt várakozás. Azaz az a képesség, hogy hosszú ideig nyugodtan várakozzunk, és a késlekedés ne tegyen ingerültté. Tetszenek érezni? Máris megkövetel tőlünk még két tudatos dolgot: a várakozni tudást és a nyugalmat. De - bár a dolog egyre nehezedik - ez még messze nem a vége annak, amit ezen egyetlen szó komolyan vétele megkövetel tőlünk. Mert kitartó szándé-kot is kíván, azaz a céljainktól való el nem tántoríthatatlanságot. Bármilyen akadályokba ütköznénk!Még ha ezek kedvünket vennék, letörnének is, még ha legszívesebben indulatból, akár erőszakkal oldanánk meg a válaszadást. Nem, a célra törekvésünknek folyamatosnak kell lennie, tetteinknek állandó ismétlését, gyakorlását, rendíthetetlen újra és újra elvégzését várja el tőlünk csak ez az egy szó. Önuralomra is tanít tehát. El kell viselnünk magunk, minden gyengesé-günkkel együtt, el kell viselnünk a fájdalmat is, a mások okozta kellemetlen-ségeket, bajokat is. Zokszó, panasz, hangos szó nélkül. Ugyanakkor feltételezi részünkről azt is, hogy kellő gondossággal járunk el majd, ha cselekedhetünk, hogy odafigyelünk magunkra és másokra is. És mindez miért? Mert így nehéz, bonyolult, kellemetlen helyzeteken tudunk úgy túllenni, hogy közben másokon is segítünk. Mit is mondott az államfő? Van valami, amivel mindenki kiveheti a részét a közösből, sokat tehet a járvány leküzdéséért. Ez nem más, mint a türelem. Ha most tudunk várakozni, önként lemondunk a nagyobb térről, szabadságról, azzal teret adunk a gyógyulásnak. Ha teret adunk a figyelmeztető szavaknak, részesei leszünk a járvány leküzdésének. Életet mentünk, ha betartjuk a szabályokat, életet mentünk, ha távolságot tartunk, ha türelmesek vagyunk. Ezt kell tennünk – ahogy Teréz anya mondta – önnek és nekem. Mindenkinek, hogy hamarosan újra együtt lehessünk, egészségesen. Egyik utódommal, Vámos Zoltán alpolgármester úrral váltottunk pár szót minap, aki egy nyugodt, türelmes ember.
Így szólt:én is úgy érzem, hogy az emberiség kapott egy esélyt, hogy rendbe tegyen dolgokat. Elferdültek az értékek. A hit bennünk kell, hogy legyen. És az a szeretet, amit Jézus elhozott, mert akkor is kellet az újragondolás, mint most. Hogy például érdek nélkül teszel valamit. Az Európa dalunk nagy siker. Ha ennyi embert meg tudott érinteni, akkor van még remény. Én abban a szeretetben hiszek, ami bennünk van, és akkor nincs másra szükségünk. Ennyi. Igen, ennyi. Vagy majd találunk még más kulcsszavakat is? Lehet. De ez nem baj.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212