Magyar Krónika
Az Ige testté lett
Magyar Krónika 2018. 12. 22. kanadai hírekDr. Pungur József
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
   “Az Ige testté lett" (János ev. 1:14.).
 
Nagy különbség van aközött, ahogy ma értelmezik az emberek karácsonyt és ahogy azt az első keresztények értették. Ma karácsonyt általában úgy értelmezik, hogy ez a család, az ajándékozăs, vendégségek, látogatások, a kirándulások vagy a pihenés kiváltképpen való alkalma.
Valami homályos sejtés meg él az emberekben, hogy ez az ünnep Jézus Krisztus születésének az ünnepe. A hangulatos karácsonyi zene, s a templomok hirdetése erre emlékeztet. Ez a tény azonban a múlt legendái közé tartozik a modern ember számára, aminek szinte semmi befolyása nincs már életére, gondolkozására és magatartására.

Midas királyról egy ókori legenda beszél. Az istenek azzal a képesseggel ajándékozták meg – vagy verték meg – , hogy minden, amihez hozzányúlt, rögvest arannyá változott. Egyszer, óvatlanul, hőn szeretett lányát érintette meg, aki rögtön aranybálvánnyá változott. A mai ember forditott Midas király, azaz minden amihez nul elromlik a kezében; az arany vassá válik, az értékek pelyvává és pozdorjává. Igy vagyunk a vallással is – ez is megromlik az ember kezén. Ezt bizonyitja az amit karácsonyból csináltunk: az egyik legszentebb ünnepet világi örömünneppé sikerült átalakitanunk – rontanunk, amelynek már csak a külső formái vannak meg – a belső, eredeti tartalom nélkül.

Ezért fontos felidézni karácsony ôsi, eredeti jelentését. Ezt legjobban a János evangéliumából vett ige fejezi ki: ,,Az Ige testté lett" (I. rész 14. vers). Nézzük meg, mit jelent ez.

A görög filozófusok, főképpen az Alexandriai Philón, görögül tanító zsidó filozófus, Jézus kortársa (Kr.e. 25 – Kr.u. 45) fejlesztette ki az ,,Ige" – ahogy ôk mondták, a ,,Logosz" fogalmát. Feltételezték ugyanis, hogy kell lennie egy közvetitônek a mozdulatlan és változatlan Isten és a világ között. Úgy vélték, hogy Isten nem foglalkozik közvetve a világgal, hanem csak egy közvetitő révén, mert a mozgás  Isten tökéletességének rovására  menne. Isten tehát “mozdulatlan mozgatója” (Arisztotelesz Kr.e. 384 – 322)  a világnak, azaz közvetítíő révén. Ez a mediátor az ,,isteni logosz", mely Isten gondoltainak kisugárzása – a gondolkodás pedig nem mozgás! Azaz a “Logosz” Isten gondolatait, terveit, szándékát, akaratát közvetíti a világ felé és valósitja is meg. Keresztény teológusok átvették és Krisztusra alkalmazták Philón Logosz fogalmát. Tették ezt azért, hogy a klasszikus hellén műveltségü ókori  ember jobban megértse, hogy ki is Jézus Krisztus valójában. A keresztény teológia történetében ez az első eset, hogy a keresztény üzenetet egy filozófiai fogalom segítségével tették érthetővé és elfogadhatóvá, s ezáltal győzdelmessé!

A keresztény teologiában Krisztus mint Logosz azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban Istennek a világgal kapcsolatos gondolata, terve és szándéka valósult meg. Istennek terve a világgal az, hogy örök szeretetétól indittatva nem akarta, hogy a világ – és benne az ember – örökké bűnben s tőle távol elveszett állapotban és kárhozatban maradjonl. Hanem ezt a világot vissza akarta forditani maga felé, azért, hogy a teremtésbeli célja a világnak így valóra váljon. A megváltásnak ezt a munkáját vállalta a Fiú Isten, aki emberi testbe öltözve eljött az első karácsonykor, hogy ezt a világot visszavezesse Istenhez. Önmagát ajánlotta fel mint tiszta áldozatot az emberiség bünéért a golgotai kereszten. Mindaz, aki hisz ebben az emberért hozott helyettes áldozatban s bűnös életútját megtagadva Istenhez tér s életében a Megváltót követi az az ember az üdvösség útján jár.
A kérdés felmerül: vajon szüksége van-e a mai, modern embernek erre a Megváltóra és erre a megváltásra? Sokan úgy vélik: nincs! Azonban, ha tárgyilagosan szétnézünk ebben a vllágban, lehetetlen nem látnunk, hogy ez a világ és benne az ember milyen tragikus helyzetben van. A múlt században két világháború, azóta száz helyi háború szedte és most már a terrorizmus is szedi áldozatait. Soha az emberiség történelme folyamán annyi ember nem esett háborúk áldozatává, mint ebben a modernnek es haladónak mondott világban. Elnyomás, éhezés, igazságtalanság, bűnözés és az emberi életnek olyan tömeges semmibevétele soha nem ért el olyan fokot, mint a mi korunkban. És soha nem volt annyira kilátástalan az emberiség helyzete: a harmadik világháború fenyegető réme egyre növekszik. A modern ember feszültségek, félelmek között él, elvesztette életének igazi értelmét, kapkod és nyugtalanná vált. A világ javaival igyekszik meggazdagodni és lelkében üres marad.

Vajon felismerjük-e, hogy rajtunk nem filozófiák és ideológiák segítenek, nem is a magunk tehetsége és ügyessége, hanem egy radikális fordulat: megtérés Krisztushoz. Belülről kell megváltoznunk, hogy a világ văltozzon. Nem a világot kell megváltoztatni, hanem magunkat. A belülről megváltozott emberiség majd megváltoztatja a világot is maga körül.
Karácsony ma ott van, ahol emberek felismerik ezt. Krisztus útmutatása nyomăn Istenhez térnek, Krisztus átján járnak, azaz, akik őt befogadják. Krisztus ma is testet akar ölteni – bennünk!
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212