Magyar Krónika
Egy népszámlálás világraszóló eseménye
Magyar Krónika 2018. 03. 12. kanadai hirek Agárdy Gábor
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A világtörténelem talán egyik legjelentősebb eseményének a megünneplése lesz az idén karácsonykor. Tavaly is az volt, jövőre is az lesz, csak az eseménytől számított idő hosszabbodik az idő múlásának fizikai törvénye szerint... 
Az esemény pedig nem más, mint az az akkoriban nagy jelentőséggel bíró, a római császár szerint mintegy 2017 évvel ezelőtt elrendelt népszámlálás. Rómában, az akkori világhatalom központjában a császár tudni akarta, hogy mennyi birodalma alattvalója, mennyi a hadra fogható férfi most, meg majd pl. tíz év múlva is.

Ezért kiadta a parancsot, hogy mindenki menjen származási helyére, ahol majd „megnépszámlálják“.

Így tett József és jegyese Mária is, akik – mivel onnan származtak – Betlehembe mentek. Mivel a népszámlálás felért egy kisebb népvándorlással, nem nagyon volt szabad szállás a településen, így József és az áldott állapotban lévő asszony egy istállóban húzták meg magukat.

A történet ezek után nagyon is ismerős, mert egy éjjel megszületett Jézus, Dávid király utóda, akit megjövendöltek az ószövetségi próféták. A pontos napot nem tudjuk, de a szájhagyomány és a korabeli feljegyzések szerint a mai karácsonyi napok tájékán lehetett, amit égi csillagjelek is kísértek.

Így teljesítette be ígéretét Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, hogy elküldi a megváltót a Földre, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket önkezével hozott létre sok millió évvel ezelőtt. Így beteljesedett az egyiptomi Mózesnek és az izraelita Dávid királynak tett ígérete: megsokasítom népeteket.

A jövendölések az is megírták, hogy a megszületett Megváltó szelíd lesz és mégis hatalmas: a megroppantott nádat nem töri el, de megalázza a hatalmasokat és meggyógyítja a betegeket.

Ezen a napon ünnepeljük a megszületett Jézust – a szelídség és szeretet bibliai megtestesítőjét, a keresztények hite szerint a Megváltót, a második isteni személyt.

Legyen számunkra is ez a nap a szeretet ünnepe és beteljesülése a prófétai jövendöléseknek. Ugyanis: ha mindezt hisszük vagy sem, a dolgok így történtek és így is fognak a jövőben történni – mert nem mi irányítjuk a teremtés történelmi folyamának sarokköveit.

A magam nevében, hívőknek és (még) nemhívőknek egyaránt, kívánok minden olvasónknak boldog és meghitt karácsonyt, békés családi ünnepeket! Gloria in excelsis Deo!
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212