Magyar Krónika
Karácsonyi köszöntő
Magyar Krónika 2018. 03. 12. kanadai hirek
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Licskó Szabolcs, plébános
Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. /Juhász Gyula: Karácsony felé/
Krisztusban Kedves Testvéreim!
 
2017-ben adventi várakozásunk során Juhász Gyula Karácsony felé versének soraival hívok minden testvérünket az Úrban a hitünkben való megerősödésre s arra, hogy együtt ünnepeljünk a Magyarok Nagyasszonya templomában. Idén különleges lesz Jézus Krisztus születésnapja. December 24. vasárnap lesz, és öt szentmisén keresztül ünnepelhetjük az Ige megtestesülését. Ezen misék egyikébe bekapcsolódva fejezzük ki hitünk gyakorlását.

Juhász Gyula hite nem csupán vallásos verseiben fejeződik ki. A hit egész szemléletmódját, világlátását áthatja, mint háttérsugárzás, mely a teremtés pillanata óta jelen van a világmindenségben. Ezen versének sorai is mély, belső nyugalmat tükröznek. Annak az embernek a nyugalmát, aki otthon van a teremtett világban. Ez az otthonosság védelmet, megnyugvást jelent a számára, amelyet közvetíteni és továbbadni is képes. A hite minduntalan megnyilvánul: a természetet átjáró, az embert magára nem hagyó személyesség jelenlétében érzi és érezteti. Megnyilvánuló hite biztos, nyugodt és szilárd. Ezt a szemléletet életének minden zaklatottsága mellett meg tudta őrizni. Ez képezte hátterét sokirányú tájékozódásának is. Istent nem külső személynek tekinti, nem perlekedik, viaskodik vele, hanem magában hordozza, mint ahogyan a fa termőrügyeiből belülről ágaznak szét a hajtások. Megharcolt hit ez is, szemben áll a külső világ értékvesztésével. Hite összekapcsolódik magyarságával, az isteni gondoskodásba vetett bizalommal.

Szeretném megosztani minden keresztény testvérünkkel azt az örömteli hírt, hogy a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközségünkben Missziós évet nyitottunk 2017 októberétől. Erre alkalmat az adott, hogy 2018-ban ünnepeljük Egyházközségünk fennállásának 90. és templomunk 55. évfordulóját. Missziós évünk meghirdetésével mind a külső, mind a belső misszióhoz csatlakozunk. Minden magyar testvérünket szeretnénk megszólítani, hogy ünnepeljünk együtt, de ugyanakkor megszólítsunk másokat is, és adjuk tovább Krisztus szeretetparancsát. Ezáltal elkötelezzük magunkat hitünk gyakorlására, és megerősödik magyarságtudatunk. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Áldott, Békés Karácsonyt és Nagyon Boldog, Sikeres Új Esztendőt!

Licskó Szabolcs, plébános
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212