A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Tünődések

Magyar Krónika
2015. okóber 7.

Dr. Pungur József

 

 

-           Nem lehet eredményesen egy eszmével, ideológiával vagy vallással szemben erőszakkal, fegyverrel, háborúkkal fellépni. Eszmét eszmével, ideológiát ideológiával, vallást vallással lehet csak legyőzni. Ezt mára már elfelejtették – ezért vgyunk ott ahol vagyunk.

-           A Kereszténység megrontása  korunkban a Francia Forradalommal kezdődött. Azóta belűlről  Liberális Teológia férge rontja. Kivűlről meg egy másik vallás kardja suhog felé.

-           A világ azért létezhet mert a természeti törvények mentén halad. A modern ember pedig végtelen szabadságot követel magánk – és semmiféle szabályt, törvényt, és korlátozását nem fogad el. Akkor miért csodálkozunk hogy egyre nagyobb káoszban élünk  és vergődünk?

-           A nyugati világban valami penultimat (a végső előtti) került az ultimat (az igazi végső – Isten) helyére) (Paul Tillich).

-           A II. Világháborúban legyőzözött Németország jövőjét a  győztesek úgy határozták meg, hogy gazdaságilag lehet erős hatalom – a kommunizmus terjeszkedésének veszélye miatt. Politikailag azonban a Weimari Köztársaság mintáját kell követnie – és mindez korunkban megvalósult – de milyen eredménnyel?

-           Akit Isten elakar veszejteni annak beköti szemét és bedugja a fülét! Nem ilyen politikusokkal van tele a nyugati világ? Akkor miért csodálkozunk, hogy oda jutottunk ahol vagyunk?

-           Korunkban egyik ideológia gyorsan váltja a másikat. Mindegyik végső megoldást ígéri. Mikor ezzel csődöt mondanak és eltünnek a póron dról, egy olyan világot hagynak maguk után – amely közelebb került a végső pusztuláshoz.

-           A kevés jó politikai irányvonal megjelenő sikereivel párhuzmosan elkőkerülnek annak megrontói, haszonélvezői és vámszedői – akik a maguk önző meggazdagodásán és hatalmuk fitogtatásán fáradoznak. Ezek az újgazdagok, a oligarchák és a parvenűk vékony ám befolyásos rétege. Ha ezeket meg nem fékezik – menthetetlenűl aláássák az őket kitermelő rezsimet. Ez olyan természetes mint ahogy a kertben a virág mellett  gaz is kinő. Ezt is, azt is tanácsos eltávolítani.

-           Miről lehet a parvenűket felismerni? Egyrészt egyre növekvő gazdagságukról, másrészt páhuzmosan növekvő befolyásukról, harmadsorban  mindkettő mutogatásáról – amely egyben le is leplezi őket!           


az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt