A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Gondolatok a bevándorlásról

Magyar Krónika
2015.augusztus 31.

Surján László

 

 

Ma nem saját gondolataimat küldöm, hanem Frivaldszky Edit felmérésének felvezető szövegét. Okos szöveg, amit csak annyival egészítek ki, hogy az első belépés szabályból nem következik az, amitől oly sokan tartanak, hogy az egyezmény miatt hozzánk visszaküldötteknek itt is kell maradniuk. Nem, csak arra vagyunk kötelezve, hogy lefolytassuk a menekült kérelemmel kapcsolatos eljárást. Az elutasítottakat kitoloncolhatjuk az országból.
Most pedig következzék a felmérés bevezetője:

Az utóbbi hetekben hazánkban is tapasztalt menekültáradat és az ehhez kapcsolódó médiavisszhang megrázta az országot. Az emberekben keveredik a segítségnyújtásra indító együttérzés és a dzsihádistákról látott képsoroktól és társadalmilag nehezen fenntartható multikulturalizmustól való félelem. A Magyarországra érkező külföldiek között valószínűleg több ezer háború és éhínség elöl menekülő család van, de a bevándorlási hullám egyben az iszlám terroristák trójai falova is. Ha jobban belegondolunk, aki a magyar határra érkezik, már nem menekül, (a déli határainkon már nem dúl háború), ezért a hozzánk érkezők gyakorlatilag már a jobb megélhetés reményében jönnek. Nem is szeretnének itt maradni, továbbállnak Nyugatra.

A félelem egyik forrása az a szabályozás, miszerint az EU országai visszaküldhetik a bevándorlókat abba az uniós országba – azaz hozzánk – ahol először léptek be az EU területére.
Gyakran utazom a bicskei vonalon, így a vonaton szinte minden alkalommal szóba elegyedek a táborban élőkkel. Saját tapasztalataim alapján mondhatom, hogy legtöbbjük konkrét céllal és tervvel érkezik Európába, és sokan közülük németországi rokonaikhoz vagy barátaikhoz igyekeznek. Minden kedves szónak örülnek, mert a személyes beszélgetések során érzik, hogy nem \"migránsként” nézünk rájuk, hanem úgy, mint embertársunkra. Amikor az embert látom, megesik a szívem rajta és segíteni szeretnék nekik ott, azonnal. Ha az újságokat olvasom vagy a híreket nézem, látom, hogy a szemünk előtt omlik össze a keresztény értékrendre épült Európa.

Lépjünk egyet hátra, és nézzük meg hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe. Az utóbbi évtizedekben Észak jóléti társadalmai és Dél szegény országai közötti ellentét tovább mélyült, az országok gazdasági helyzete közötti hatalmas különbségek mellett Európában - függetlenül a politikai rendszerektől - demográfiai vákuum alakult ki. Fogy a népesség, nemcsak nálunk, máshol is a környező országokban. Emellett – még ha nem is érezzük mindig így – hazánk a gazdaságilag fejlett Nyugat része. Ha a népességfogyás és az elképesztő gazdasági különbségek jelenségét összevetjük, nyilvánvalóvá válik, hogy egyfajta természetes egyensúlyra való törekvés folytán a népességfogyást kiegyensúlyozza a természet, az éhínség vagy a háborúk a jólétben élők közé sodorják a nehezebb sorsúakat.

Az egyik leghatékonyabb módja a bevándorlás megfékezésének a háborús konfliktusok, a terrorizmus és a nyomor visszaszorítása, azaz élhetővé tenni azokat az országokat, ahonnan a menekültek érkeznek. Ha alaptalanul megvádolnak és évekig börtönben kell ülnöm (lásd Pakisztán) vagy a gyermekeimet az egyetemen a délutáni tanulás alatt mészárolják le a terroristák (lásd Nigéria), akkor nyilvánvalóan szedem a sátorfámat, és útnak indulok. A jelenlegi menekülthullám felhívja a figyelmet az országok közötti elképesztő gazdasági különbségekre is, ez a kérdés szintén megoldásra vár. Csoda, hogy eddig vártak a menekültek az utazással...
A mára kialakult helyzetet nem tudjuk egyik napról a másikra megoldani.
A CitizenGO petíciói bár sok esetben célt érnek, mégis gyengének bizonyulnának a fegyverkezés leépítésében vagy a terrorizmus és éhínség eltörlésében. Kíváncsiak vagyunk, hogy Önök hogyan vélekednek erről a helyzetről, ezért egy rövid felmérést készítünk. Az alábbi linken elküldheti az Önhöz legközelebb álló választ:

http://citizengo.org/hu/28054-bevandorlok-migransok-menekultek

Eddig a Frivaldszky Edit -féle szöveg. A fenti hivatkozásra kattintva három lehetőség közül lehet választani. Hogy a felmérés, ami szükségképp leegyszerűsíti a lehetséges választ, viszonylag jól tükrözze a véleményeket, felettébb javaslom, hogy válaszold meg.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt