A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Esterházy Jánosra emlékeztek Dunaszerdahelyen

Magyar Krónika,december 6.
Magyar Kurír
      .

A Csallóköz központjában december 5-én emlékeztek meg a felvidéki mártír politikusról, Esterházy Jánosról.

Dunaszerdahely Fő utcáján megkoszorúzták Lipcsey György szobrászművész alkotását, az Esterházy-emlékművet. A Kortárs Magyar Galériában a Pázmaneum ügyvezető elnöke, Karaffa Attila köszöntötte a résztvevőket. Felolvasta Esterházy János lányának, Malfatti Esterházy Alíznak a megemlékezésre írt levelét. A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium egy diákja Esterházy János Két kincsünk van című írását olvasta fel.

Karaffa János, a Pázmaneum védnök-elnöke előadást tartott Esterházy János mártíriumáról, a felvidéki magyarság körében betöltött szerepéről és áldozatvállalásáról. Szó volt az Esterházy János által irányított magyar párt társadalmi szerepéről és azokról a konkrét intézkedésekről is, amelyeket a következetes magyar politikus prágai parlamentben tett, amikor interpellációiban a magyar lakosság helyzetére tért ki. Felolvasták azt az 1938-as MTI tudósítást is, amelyben a dunaszerdahelyi Járásbíróság ügyében emelt szót Prágában Esterházy János, ahol a csehszlovák hatóságok a kisebbségi törvényt be nem tartva tiltották a magyar nyelv használatát.

A mártír gróf életútját szinte mindvégig végigkísérte hitéhez és nemzetéhez való hűsége, amelyekről nem mondott le a kemény börtönévek alatt, a halál árnyékában járva sem. A megpróbáltatások közepette is szembe mert helyezkedni mindkét nagy diktatúra eszméivel, így a fasiszta és kommunista rendszer is ellenséget látott a magyar politikusban. Mindvégig kiállt a Tiso-féle fasiszta bábállam területén maradt magyarok mellett, de felszólalt a visszacsatolt területeken élő szlovákok érdekében is. Keresztény szellemisége sajnos nem ragadt rá a cseh és szlovák politikusokra, akik sokszor nem tartották be ígéreteiket és a magyarok ellen különböző intézkedéseket vezettek be. Esterházy ellen is többször rágalomhadjáratot indítottak, a fasiszta diktatúra kiszolgálói és a vörös diktatúra alattomos pribékjei is elítélték – hangzott el Karaffa János előadásában.

Esterházy János több korabeli nyilatkozatát meghallgathatták a jelenlevők, és történelmi hitelességgel bemutatott tényeken keresztül megismerhették a mártírpolitikus a magyar nemzethez és katolikus hithez hű ragaszkodását a mirovi várbörtönben való haláláig.

Karaffa János beszámolt Esterházy János boldoggáavatásának folyamatáról, továbbá azokról a csodálatos gyógyulásokról, amelyek a nevéhez fűződnek – szerepel a Pázmaneum Polgári Társulás összefoglalójában.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt