A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Thelekessy

Magyar Krónika, szeptember 7.
Surján László 
      

Hallottad-e hírét Thelekessy Imrének, a XVI. századi vitéz várkapitánynak? Nehéz század, mohácsi vésszel, kettős királyválasztással sújtott korszak. Mint nemzet nem voltunk sikeresek, de a kiemelkedő vitézek emlékét megőrizni kötelesség, belőle erőt meríteni lehetőség ma is.

A Thelekessyek a XIII század óta ismeretes nemes família. Történetünk hőse 23, más források szerint 30 éves korában részt vett a mohácsi csatában, Paksy Balázs győri püspök seregében. Nemcsak részt vett, hanem augusztus 28-án olyan bajvívás is fűződik  nevéhez, amelyet még a török feljegyzések is megörökítettek, s egy miniatúrán ábrázoltak is. Az összecsapást Thelekessy megnyerte, ellenfelét lováról leütötte és rabként a magyar táborba igyekezett vele. A törökök azonban nem ismerték el a legyőzetést és hátulról le akarták lőni a győztes magyart. A golyó azonban célt tévesztvén saját hősüket sebezte halálra.

Másnap Paksy Balázs püspök ott lelte halálát a mohácsi síkon, de Thelekessy a túlélők közé tartozott. Több dunántúli várban lett kapitány, így Veszprémben is, majd Ferdinánd király híveként Léva várának ura lett, onnan vezényelték Izabella királyné seregei ellen, s lett a felső-magyarországi főkapitányság első parancsnoka. A két király között nekem nem sikerült választanom, egyik sem melegíti meg szívemet. De Thelekessynek az egyik haditette igen. Sebesülten értesült, hogy az ellenfél felmorzsolással fenyegeti a varannói udvarházba szorult királyi hadakat. Seb ide, seb oda, hadrendbe állította seregét és az ostromlottak felmentésére sietett. Útját állta viszont a megáradt Bodrog. Ékes beszédben buzdított az átkelésre, de katonái ellenkeztek. A kapitány nem vitázott, hanem utánam kiáltással a habokba vetette magát. Nem akart a sereg gyávábbnak mutatkozni vezérénél, hát követték. Átkeltek, s Varannót fel is mentették. Feljegyezték, hogy a menekülőket Thelekessy nem üldözte: ha tehette, magyar vért nem ontott.

Ferdinánd király a varannói siker után bízta rá a főkapitányságot,  aranygyapjas lovag lett és a báróságig vitte.

Thelekessy Imre 1560-ban meghalt. Negyven évvel később a Thelekessy család is kihalt.

De kihalt-e a kötelességvállalás, kihalt-e az önfeláldozás belőlünk?

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt