A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Emlékezzünk Pünkösdre

 

Magyar Krónika, június 1.
Bodor Miklós
        

Olvastam, láttam, lélekben átéltem egy emlékező összeállítást. Lehet, hogy nem jutott el mindenkihez, akinek szól. Az is lehet, hogy ásítva, morcosan átlapozták sokan.

Felmordultak talán:Már megint egy visszaemlékezés! Nem unják meg soha?

Ők nem emlékeznek. Ők unják. Ez az írás nekik is szól. Hátha megérinti őket is! A Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A hősiesség tisztelete pedig a Szentlélektől átjárt emberi lélek sajátja.

Akikhez nem jutott el székely hőseink emlékező, emlékeztető műsora, ’s kik nem unják az emlékezést, mindazoknak ajánlom.

http://mno.hu/belfold/nepi-emlekezet-es-a-masodik-vilaghaboru-1042190

A napokban sok társunk kel útra, hogy piros Pünkösd ünnepét székely véreinkkel együtt ünnepeljék a csíksomlyói megszentelt nyeregben.

Messze van Székelyföld. Aki tőlünk oda zarándokol, több napra megy. Előbb kipihenik a tizenhat-húsz órás út fáradalmait, élvezik a szállások egyre kulturáltabb kényelmét, szállásadóik, vendéglátóik szeretetét. Borvízzel, áfonya likőrrel, az erősebbhez szokottak fenyővízzel, vagy szilvapálinkával öblítik kiszáradt torkukat. Megkóstolják a puliszkát. Elhiszik, hogy az ősi erdélyi étel – Nem az!

Jóval Kolumbusz után hozta valamelyik gálya, az Újvilág rablott aranya mellett az első zsák kukoricát. Azután még eltelt 1-2 száz év, mire a Kárpátokon bévülre eljutott társával, a pityókával együtt, hogy mára népétel legyen mindkettő.

A testvér-látni érkezett atyánkfia, magát kipihenve felviteti magát talán a Szent Anna tóhoz, megnézi a Mikó várat, kocsit, netán traktort fogad, és Zete váralján, Ivón keresztül felmegy a Madarasi Hargitára. Az olvasottabja keresi Ábel lábnyomát.

Felszuszognak Tusnádfürdő felett a Sólyomkőre, visszatérve leülnek a nagy nehezen újra megszépült Csukás tó partján.


Talán belépnek a veszélyek között épült mai stílusú római katolikus templomba egy rövid fohászra. Betérhetnek pár emberi szóra az építtetőhöz, főtisztelendő Incze Dénes esperes plébános úrhoz. A templom építtetőjét három ízben próbálta elgázolni a soha nem azonosítható gépkocsi…

Lehet, hogy a látogató csak Székelyudvarhelyig jut el. Lefényképezteti magát a Vasszékely előtt, és felfedezi a szoborparkot, ahol legnagyobbjaink mellszobra van szép sorban, gyűrű alakban kiállítva.

A Vándor Székely szobránál nem mondja ki, hogy tudja ám (!) kit ábrázol, de legyen az a mi, a magyarok és székelyek édes titka. Mert a Nobel díjra bőven érdemes, író, gondolkodó, grófi sarj nevét a mindenhol ott hallgatózók előtt tilos kimondani! Ha gondosan körül pillant, és nem lát „hosszúfülű” hallgatózót, talán kimondja a méltatlanul halálra ítélt író-zseni nevét.

Megnézi a Gyilkos tó vízszint fölé kiálló fenyőinek csonkját, és a Békás szorost, Moldova kapuját.

Sokfelé eljut a zarándok, de kevesen mennek el az Úz völgyébe, Csíkszentmárton felett, vagy Gyimesbükkre. S ha már említettem a Gyilkos tót – Gyergyó szék látványosságát, majdnem biztos, hogy elmegy Gyergyóremete mellett is.

Jóvátehetetlen mulasztás nem megnézni! Tizenhárom kilométert kellene megtenniük csupán. Igaz, a piros turistajelzésen 766 méter szintkülönbséget kell leküzdenie a kirándulónak. A falu, melynek neve Kendeffy Bonifác, a meggyilkolt Fráter György apródjának, majd későbbi hivatalnokának nyomát őrzi, és 750 m tengerszint feletti magasságban található.

Ahol a Székelyföldet védelmező utolsó döntő csata lezajlott a Kereszthegy, 1560 m magas.
Az Úz völgyében, a Gyimesi hágónál a modern hadviselés csodáját hajtották végre a székely hősök, akiknek maradékai néhányan ma is közöttünk élnek. Irtózatos túlerővel szemben védték Magyarországunk keleti határait. Bátran állták a csapásokat. Dél felől már a Tisza vonalát veszélyeztette a történelem során mindig, minden szövetségest cserbenhagyókkal erősített ellenséges áradat. de itt elakadt a II: Világháború – létszámát tekintve leghatalmasabb, kíméletlenségben felülmúlhatatlan – hadserege.

Megvédték volna a békés eszközökkel visszaszerzett fél-Erdélyországot, ha árulás miatt hátukba nem kerül a létszámfölényben levő ellenség. Mert a keleti hágókon kiépített Árpád vonalat csak ekkor adták fel a Székely Határőr ezred hős védői. Ekkor harcolva hátráltak a Kereszthegy sebtében kiépített erődvonaláig. A harcra érett korú katonák mellett, vérüket, épségüket nem kimélve ott viaskodtak a gyermekkorból épp felcseperedett leventék is.
Ennek a hősi harcnak, Erdély védelmi harcának utolsó nagy csatájáról szól a bevezetőben említett műsor.

Nekem idén nem adatott meg, hogy a helyszínen emlékezhessek meg a hőstettekről.
Aki ott jár, ha idős emberrel találkozik, álljon meg előtte feszes vigyázzban, és szorítsa meg a kezét!

Lehet, hogy  Sajgó István tizedes, jön vele szemben az egykori 1. Székely Határvadász zászlóaljból. Vagy Antal Jánossal, 2. Székely Határvadász zászlóalj katonájával találkozik, aki megsebesülvén, Szászrégen hadikórházában versben emlékezett meg a harcról. Netán György István tizedes, esetleg Portik Dobos Dezső őrvezető jön vele szemben az utcán.
Esetleg Nagy János honvéddal találkozik – aki Fehér Lajos bajtársát  a tűzvonalból harcolva, kúszva mentette ki. – Ők, az utóbbiak, hárman a 21. Székely Határvadász zászlóalj katonái.
Ők, vagy mások, jönnek, jöhetnek, kiknek nevét nem jegyzi fel film, kegyeletes írás.

Ott, azok lelke leng körül, akik a Kereszthegy jeltelen sírjainak százaiban pihennek.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt