A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozó a magyarellenes megnyilvánulások ellen  

Magyar Krónika,december 16.
Frigyesy Ágnes

        
Fel kell lépni a magyarellenes megnyilvánulások ellen - jelentette ki Tőkés László, az Európai Parlament (EP) alelnöke Budapesten 2011. december 3-án, a III. Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozón. A kiemelt jelentőségű rendezvény előtt megtartott sajtótájékoztatón Tőkés László hangsúlyozta: – Nemzetközi fórumok elé kell vinni minden olyan ügyet, mely sérti a magyarok alapvető emberi jogait. Így jelen pillanatban a szlovákiai magyar állampolgárokat ért sérelmek nem maradhatnak szó nélkül. Véleménye szerint a szlovák állampolgárság megszüntetése méltóságunk lábbal tiprása, mely a II. világháború utáni deportálások idejére emlékezteti.
Boldoghy Olivér, a szlovák állampolgárságától megfosztott révkomáromi színész-vállalkozó döbbenetes tényről számolt be: hozzá hasonlóan egy rimaszombati 99 esztendős tanárnőt épp aznap fosztottak meg szlovák állampolgárságától, amiért felvette a magyart. Tamás Aladárné immár sokadszor veszítette el magyar állampolgárságát, aki egész életében emberségre, a magyar anyanyelv szeretetére és tiszteletére nevelte tanítványait. Boldoghy Olivér szerint Tamás Aladárné tanárnő és  saját ügye a márciusi választások előtti szlovákiai választási kampány része. – „Turista vagyok saját szülőföldemen” – hangoztatta a révkomáromi színművész a sajtótájékoztatón.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke elmondta: a magyarellenes cselekedetek száma megnövekedett az utóbbi időben. Az elmúlt fél évben huszonkét határon túli magyar emlékhelyet rongáltak meg, az Európai Unió és más emberi jogi szervezetek mégsem emelték fel szavukat e méltánytalanságok ellen. Vélemény szerint a szomszédos országok hatóságai sem lépnek fel kellő eréllyel e megnyilvánulások ellen. Példaként említette azt a romániai kiadványt, melyben Tőkés László meggyilkolására szólítottak fel, a büntetés azonban minimális: a magyar államfő kitiltását Szlovákiából.illeti. Lomnici Zoltán bejelentette, hogy épül az Emberi méltóság fatemploma!
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt megbízott elnöke szerint „nemzeti védőhálót” kell felépíteni, mellyel védekezni lehetne a magyarellenes jogsértések ellen. Toró T. Tibor bejelentette, hogy a III. ökumenikus Nagytalálkozón kiállnak Boldoghy Olivér mellett, ugyanakkor szükségesnek tartotta, hogy a felvidéki magyarok minél többen álljanak a révkomáromi színművész mellé. – Ha több százan, több ezren lesznek, elérjük azt a kritikus tömeget, amikor a hatalomnak nincs más választása, mint hogy ejti ezt az egész ügyet – mondta az Erdélyi Magyar Néppárt megbízott elnöke. Toró T. Tibor a sajtótájékoztatón beszámolt egy szomorú friss hírről: az Erdélyi Magyar Néppárt tagjait, jelenleg 800 főt zaklatnak azért, mert beléptek a pártba.
Antal János, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács külhoni tájékoztatási szolgálatának vezetője ismertette a Transylvanian Monitor című kisebbségi- és emberi jogi figyelőszolgálat különszámát, melyet a III. Ökumenikus Nagytalálkozó alkalmából jelentettek meg. A Magyarellenesség a Kárpát-medencében című kiadványban rögzítik a romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai magyarellenes megnyilvánulásokat. Ezek között is kiemelkedik a Vereckei-hágón álló magyar honfoglalási emlékmű meggyalázása. – A leggyakoribb igék a Transylvanian Monitor különszámában: megverték, meggyalázták, megalázták" – mondta Antal János.
_______________
                                                       Advent a Hargitán – Advent Európában
                                                          III. Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozó
Az Advent a Hargitán - Advent Európában címmel a Szilágyi Dezső téri református templomban megrendezett találkozón Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes beszédében hangsúlyozta: – Emberi jogokon nyugvó nemzeti érdekeinket nem rendelhetjük alá semmilyen más országénak. Minden nép a maga kultúrájával gyarapítja a világot. Kijelentette: – Minden nemzet Isten sajátos szüleménye. A miniszterelnök-helyettes két nagy tévedésre hívta fel a figyelmet. Az egyik, amikor nem tekintik értéknek a nemzeti nyelvet és kultúrát, ezt kozmopolita mentalitásnak nevezte. A másik tévedés, a sovinizmus, amikor tagadják más népek létjogosultságát. Semjén Zsolt rámutatott: – Minden nemzet egyszeri, és megismételhetetlen érték! Nem fogadható el semmilyen kettős mérce, nem fogadható el, hogy a magyar embereket másodrangú állampolgárnak tekintsék. Senkit ne érhessen hátrány amiatt, hogy magyar állampolgárságot kér a környező országokban – mondta.
Tőkés László EP-alelnök, a Nagytalálkozó eszmei házigazdája kérte a híveket és a világ magyarságát: – Emeljék fel szavukat a szomszédos országok, a volt kisantant országaiban tovább folytatódó, időről-időre felerősödő magyarellenesség újabb és újabb megnyilatkozásai ellen. Felidézte Sütő András Advent a Hargitán című drámájából a világ magyarságához szóló fohászt: „Elviszed, Uram, rendre mind az élőket, és nagy haragodban megtetézed a büntetésünket. Nem lehetünk immár együtt a halottainkkal sem… Erdeidben meghagyod a fákat egymás mellett, és a csillagaidat sem szórod szerte, hogy ne láthassák egymást. Miért éppen a mi gyermekeinket juttatod szélfútta bogáncsok sorsára? Miért? És ha már így jársz el mivelünk, miért nem hagyod meg nekünk a kiáltás jogát legalább? A kiáltás hangján kellene szólnunk az elveszettekhez, Te pedig a hallgatás parancsával sújtasz bennünket. Fölibénk emelted a Nagy Romlás hótornyait, hogy alattok a suttogásunk is félelmet keltsen a szívünkben…. Szelídítsd meg, Istenünk, a hótornyaidat és add vissza nekünk a kiáltás, a segélykiáltás jogát, hogy felemelt hangon szólhassunk a mi gyermekeinkhez! …Ámen.”
A magyar állampolgárságukat visszanyerő honfitársaink összefogásával és szolidaritásával vállalunk közösséget és állunk ki magyarságuk miatt megpróbáltatást szenvedő, idegenbe szakadt testvéreink mellett – hangsúlyozta az EP alelnöke.
Bogárdi-Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Nagytalálkozó házigazdája beszédében kijelentette: – Sok helyre el kell mennie a „büszke magyarnak”, tárgyalni, jogainkat kérni, tiltakozni, hogy eredményt érhessen el. Ugyanakkor el kell jutnunk egymáshoz is, hisz olykor magyar és magyar között nagy szakadék húzódik. – Az Advent útonlétet jelent! Eljutni épp oda, ahová az angyali szó küld minket! –mondta a református püspök.
Kiss-Rigó László, a Szeged-csanádi egyházmegye püspöke emlékeztetett arra, hogy a történelem Ura egyedül Isten, és Őt nem válthatja fel semmiféle hatalom, mint például a párttitkárok uralma a kommunizmusban. A szolidaritás nem elméleti, hanem gyakorlati feladat. A szeretet otthon kezdődik, a mi esetünkben most a nemzet családjában – hangsúlyozta a katolikus megyés püspök. Kiemelte, a hívő emberben soha nem lehet bosszú vagy gyűlölet.
Berndt Posselt bajorországi EP-képviselő rámutatott: – Az egyház és állam szétválasztása üdvözlendő, de a vallás és a politika elválaszthatatlan egymástól. Eljön az az idő, amikor Magyarországot körös-körül uniós tagországok veszik körül. Ám ez az út Isten, a hit és szeretet nélkül a semmibe vezetne, s ebben az esetben az oltárokat démonok szállnák meg.
A Kárpát-medencei Nagytalálkozón felszólalt még Pawel Cebula lengyel minorita szerzetes, aki a magyar-lengyel szolidaritás jelentőségére hívta fel a figyelmet, Német László, a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke, Fabiny Tamás evangélikus püspök, valamint Baán István görög-katolikus püspöki helynök.
A Nagytalálkozó zárásaként a magyarországi és a Kárpát-medencéből érkező papi méltóságok áldották meg a résztvevőket, s a Duna Televízió képernyőjén keresztül az egész magyar népet!
Az első Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozót Tőkés László református és Kiss-Rigó László katolikus püspök kezdeményezésére szervezték 2009-ben a szegedi Dómban. A második találkozót Marosvásárhelyen tartották 2010-ben. Jövőre ismét megszervezik a Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozót.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt