A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Elhallgatott fontos hír
Magyar Református Egyház építői Ontario, Kalifornia.   2009. október 1.    

 

Magyar Krónika október 11.

Bogár Gyula

Friday September 25, 2009, 12:35 pm ET CAPE CANAVERAL, Fla. – Two satellites are heading to orbit as part of a missile defense program demonstration. The pair was launched aboard a Delta 2 rocket on Friday morning as part of the Space Tracking and Surveillance System demonstration for the U.S. Missile Defense Agency. The satellites will demonstrate technology that can detect infrared and visible light from missiles launched from earth. The space surveillance system will provide global tracking for the ballistic missile defense system. Data from the satellites' onboard sensors will be used by the military to intercept missile targets.

Kevés hírközlés közölte a fenti hírt, akik közölték is, nem tudják felfogni a hír jelentőségét. Ismeretes, hogy az Obama kormány elvetette a Lengyel és Csehországban tervbe vett rakétaelhárító EIS (European Interceptor Site) az US rakéta elhárítási komplexumot. A silókban elhelyezett rakéták az Iránból fellőtt Shahab-6 rakéta elhárításra lett tervezve. Az oroszok tiltakoztak, fenyegetőztek a terv miatt, hogy akkor ők a Lengyel határnál állítanak fel rakétákat. Az Obama kormány elhatározásáért nagy volt a felháborodás az USA konzervatív egyének részéről is. Obamat vádolták, hogy cserbenhagyta a szövetségeseket, megijedt az oroszoktól, veszélybe sodorja az USA-t, stb. Nos nem történt más, minthogy Obama elővette a részben magyar teóriát, amit Dr. Teller Ede megvalósított, (star war) csillag háború (e sorok írója Isten kardjának nevezte). Mikor kipróbálták Reagan elnök ismertette, hogy a műbolygón elhelyezett tűkör reflexes lézerrel irányított rakéta, amely a földről kilőtt atom, vagy más rakétát automatikusan megsemmisíti a kilövés helyén. Ezt Gorbacsov megértette, s tudta, hogy nincs értelme a fegyverkezésnek, megszűnt a hidegháború.

A fenti angol cikk közli; két műbolygó útban van az űrbe, ami része a rakéta elhárítási program bizonyítására. A műbolygókat a Delta 2 rakéta lőtte fel péntek reggel (Szeptember 25) mint az Űr Követő és Figyelő Szisztéma bemutatása az US Missile Defense Agency részére. A műbolygó be fogja mutatni azt a technológiát, hogy meglátja az infravörös és látható fényt, amit a földről fellőtt rakéták idéznek elő. Az űr megfigyelő szisztéma globálisan nyomon követ mindent a ballisztikus rakéta védelem részére. A műbolygón lévő adatbázist fogja felhasználni a katonaság a rakéta elhárításra.  

Nem kell tehát Lengyel és Csehországban vagy más államban rakétaelhárítókat építeni. Ott van az űr, ami egyelőre szabad. Most már csak azért kell imádkozni, hogy aki a műbolygók és az azzal kapcsolatos rakéták fölött rendelkezik az egy istenfélő ember legyen. Nem véletlen, hogy jelenleg egy fehér fekete faj származású az USA elnöke. Reméljük, hogy ez nemcsak az emberek szavazata, de Isten akarata is. Ha jól imádkozna mindenki lehetséges, lenne, hogy Jézus kezelné, a rakéta elhárítást s soha sem lőné, fel senki és nem oltana ki életeket. Dr. Teller Edét sokan támadták az atom és a hidrogénbomba megvalósításáért. E sorok írójának mondta; évezred során nemzetek pusztultak el a háborúkban. Az atombomba megszűnteti a nagy háborúkat, nem lesz atomháború. Magamtól nem tudnám csinálni, fentről kapom az utasítást, - mondta - az égre mutatva. Dr. Teller Ede istenfélő magyar ember volt. Szomorú, hogy az Magyarországon lévő ateista kommunisták és azokat kiszolgáló ügynökök, vallási és állami oktatás vezetői elhallgatják Dr. Teller Ede felbecsülhetetlen értékét.

A tény; nem volt III. Világháború, a (Star war) a csillag háború megakadályozza, hogy valamely nemzet atom  rakétákkal támadjon más nemzetre. Ezt össze kellene kapcsolni az 1956-os forradalommal, amely elismert, hogy olyan sebet ejtett a szovjeten, hogy azt nem tudta kiheverni, s végül felbomlott a Szovjetunió. Mindkét eset a szabad világ előnyét szolgálta/szolgálja s felbecsülhetetlen anyagi megtakarítást és emberi élet megmentését idézte/idézi elő. Itt az idő, politikus urak, használjátok a józan észt, használjátok az 1956-os forradalmat és Dr. Teller alkotásait és váltsák fel dollárra annak értékét. A magyarok nemcsak a törököktől mentették meg Nyugat Európát, hanem az ateista kommunistáktól, és újabb háborútól, s a jövőben nemzeteket az elpusztulástól. Ezért jóvátétel jár a magyaroknak.

Üljenek le a politikus urak, használják a komputert, adják össze a megtakarított összeget, amit fegyverekre költöttek volna, nyújtsák be a számlát az Egyesült Nemzeteknek, s követeljék annak kifizetését. Sajnos a magyaroknak nincs politikusai. Aki az országházba került hamis ígéretekkel, nem a nemzet érdekeit védte/védi, hanem a sajátját. Minimális lett volna, ha a „rendszerváltáskor” minden Magyarországon szülöttnek, és az elszakított területeken élőknek megadják az állampolgárságot szavazati joggal. Ez esetben ma nem a kommunisták uralnák az országot, hanem a nemzetért annak jobb létéért küzdő nemzeti magyarok. Akkor ma nem lenne szükség a Magyar Gárdára, a Jobbikra, jobb lenne minden, nem lenne cigánybűnözés, mert lenne munka, jó fizetés, amiből fel lehetne tartani a családot. Rend, békés élet lenne az országban. Sajnos a politikus uraknak erre nem futja a gondolatuk. Magyarország lassan az afrikai szintre süllyed. A becsületes magyarok nem találnak békés otthont a szülőhazában. 

Népes, nagy nemzetek polgárainak megadják az állampolgári jogaikat még akkor is, ha az illető kettős állampolgár-sággal rendelkezik. Nem így a kommunista magyar kormány. Nekik a hazáért a nemzet szabadságért életük kockástatásával harcolók nem magyarok, nem szavazhatnak. Ésszerű lenne követni más nemzeteket, összevonni a világon élő magyarokat egy szebb, boldogabb virágzó Magyarország felépítés érdekébe. A külföldön élő magyarság nagyobb, jobb magyar, mint az otthonélő, a kommunizmus által megfertőzött politikai és vallási vezetők. A külföldön élő magyarok nem szorulnak rá az adófizetők pénzére. A magyarság kétharmad része a csonka hazán kívül él. Nem tudni, hogy a következő népszámláláskor a tízmillióból hány fogja magyarnak vallani magát. Azelőtt büszkeség volt magyarnak lenni, ma már szégyen. 

Tovább kell folytatni az egyházon belüli „rendszerváltozást”

                Tőkés László v. püspök, európai parlamenti képviselő a 2009. szeptember 24-i sajtóértekezletét két nagy témakör mentén súlyozta. Az első fontosabb kérdéscsoport az egyházi események kapcsán bontakozott ki: Tőkés László az egyházi közéleti szerepvállalás mintapéldájaként emelte ki az augusztus 30-i Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagytalálkozót, amikor a szegedi Dómban az egyházak elöljárói a határon túlra szakadt nemzetrészek jogai mellett álltak ki, többek között a szlovákiai nyelvtörvény, az ukrajnai oktatási törvény, és a csángók anyanyelvi misézésének akadályozása ellen emelve fel szavukat.                                                                              

Az egyházi eseménynaptár következő két fontos momentumaként a nemrégiben lezajlott IV. Partiumi-Felvidéki Találkozót említette, amely alkalomból a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) testvéregyházaként a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetésével a felvidéki református magyarok küldöttsége látogatott el Nagyváradra. 2009. szeptember 23-án a Lelkészértekezleti Szövetség rendes évi gyűlésére került sor, amelyen sikeres és őszinte nyílt vitát folytattak az egyházi titkosszolgálati átvilágítás szükségességéről a nemrégiben megjelent Szigorúan ellenőrzött evangélium első kötete apropóján. A lelkészértekezleten előadást tartott a könyv szerzője, Molnár János is, aki készségesen válaszolt a lelkészek által felvetett kérdésekre. Mindezekből leszűrhető, jelentette ki Tőkés László, hogy tovább kell folytatni az egyházon belüli „rendszerváltozást”, a múlttal való szembenézést, a megtisztulást, hiszen az egyházaknak élen kell járniuk e tekintetben ahhoz, hogy az erdélyi magyar társadalom életében is pozitív változás állhasson be. És emiatt – is – válik fontossá a közelgő püspökválasztás, jelentette ki Tőkés László a KREK volt püspöke.                                                                

Óh, Istenem, mikor lesz a magyar reformátusoknak olyan püspöke, aki kijelenti, hogy szükséges az egyházi titkosszolgálati átvilágítás. El kell kezdeni az egyházon belüli rendszerváltozást. Sajnos erre egyelőre nem számíthatunk mivel Bölcskei Gusztáv csalással 18 évig akar püspök lenni, nehogy egy istenfélő ember kerüljön a helyére, aki megtisztítja az egyházakat az ateista kommunistákat kiszolgáló ügynököktől. Ha csak Isten közbe nem szól, vagy a hívők nem alkalmazzák a régi reformátusszokást, hogy az eltévelyedett igehirdetőről a szószék előtt leveszik a palástot és kivezetik a templomból.       Ismeretes, hogy a palástos hóhértól, Tildy Zoltántól kezdve számtalan református püspökök, esperesek, békepapok segítették az ateista kommunistákat a nemzet elnyomásában. Sajnos sikerrel. A Debreceni Kollégiumban, ahol Istent, Jézust, a bibliát kellett volna tanítani, ott Lenin, Sztálin, Rákosi az ateista elvet tanították az kiválogatott kádereknek. Ezek a sátán fiókák a bibliát, a palástot szemfényvesztésre használták. Feladatuk a hívő, nemzeti érzésű emberek megfigyelése, elárulása volt.   Elég volt, hogy valaki a templom után (mert ott nem volt istentisztelet) megmondta a véleményét a kommunistákról. A tiszteletes jelentette a pártnak, s börtön, munkatábor lett az igazat kimondó hívő ember sorsa. Szolgálatukért rangot, jól fizetett állást kaptak a békepapok, akik máig nyugodtan kapják az adófizetők pénzéből a meg nem érdemelt fizetést vagy felemelt nyugdíjat. Az igazmondó hívő valószínű nem élte túl a büntetést, vagy megnyomorogva tengeti életét a minimum nyugdíjból.  

Minden józan gondolkozású ember tudja, hogy nem volt rendszerváltás az egyházaknál sem. Azok az egyházi vezetők, akik kiszolgálták az ateista kommunistákat, azt gondolják, hogy félrevezették/vezetik a népet s azzal minden el van intézve. Azok nem hisznek Istenben, aki irgalmas s kegyelmes, de nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen. Erre példa az Ontariói egyházhoz csalással jött Szabó Sándor, aki az egyházat kifosztotta, s bérgyilkosságra bérelt fel embereket, hogy öljék meg a templom tervezőjét, aki az idős egyháztagok védelmére kelt és tiltakozott Szabó jogtalansága örvénytelenségei miatt. Szabó első felesége tudta, hogy nincs lelkész képesítési okmánya, tudta, hogy nem hívták Ontarióba s ott törvényileg nem lehet pap. Jutka mondta, hogy visszamegy Magyarországra. Szabó tagja volt a kommunista pártnak s tudta, hogy otthon nincs jövője, nem hallgatott feleségére. Az Isten nem engedte az istenfélő, becsületes asszonyt a hamispappal szenvedni, magához szólította, nyugszik békében. Szabó Sándor anyja is volt Ontarióban, úgy volt, hogy itt marad végleg. Meggyőződött csalásairól, bűnös szándékáról, megtagadta fiát, azt mondta, hogy soha sem akarja látni s visszament Magyarországra. Szabó Sándornak volt egy fia, akit a második feleség Zsóka asszony igen mostohán kezelt. B Zsuzsanna, aki egy időben bejáratos volt a hamispapnál elmondta, hogy a szegény Ádámkával Zsóka úgy bánik, mint egy kutyával, s Sándor nem mer rászólni. A szegény gyerek, ha tehette kerülte az háborgós otthont. Volt idő, amikor Szabó lelkifurdalásait borral csillapította, még vasárnap reggel is, annyit ivott, hogy nem bírt a szószékre felmenni. Ekkor a templomban lévők meglepetésére, nem a gondnok, vagy egy presbiter, hanem Zsóka asszony kezdett prédikálni, ami nagy felháborodást idézett elő. Nem lehetett véka alá rejteni Zsóka asszony erkölcstelenségeit, melynek egy része a bírósági jegyzőkönyvbe is megtalálható. Egyik alkalommal otthagyta a hamispapot, elcsábította a látogatóba jött Jóskát és Las Vegasba vitte a tiszteletlen asszony. Hogy ne legyen feltűnő, két szobát rendelt s rábeszélt egy asszonyt, hogy legyen a szobatársa és egy férfi ismerősét, hogy Jóskával legyen. Éjfél körül Zsóka felszólította az asszonyt, hogy menjen át a másik szobába, mert ő Jóskával akar lenni. A tisztességes asszony erre nem volt hajlandó. Zsókát és Jóskát ez nem zavarta. Az asszony megrendülve beszélte el az éjszaka eseményeit barátnőinek. A félárva Ádám szégyellte az apja és a mostoha anyja nyilvánosságra került dolgait. Mikor autót kapott s boldog lehetett volna, Big Bear hegyen beleesett autójával egy szakadékban s meghalt. Mellette ülő barátja életben maradt. Voltak, akik Isten és az édesanyja akaratát látták vélni a balesetben. Szabó Sándor otthonélő testvére, elhagyta a református vallását, gondolván a történtekből, hogy ott ahol egy kommunista pap, vagy püspök lehet, az nem lehet vallás, akik a kommunista elvet követik, nem hisznek Istenben, nem taníthatják Jézus tanításait, romlott lelkűek s a sátánt szolgálják. Szabó Sándor, a hamispap egyedül maradt, Isten megverte Zsóka asszonnyal, hazugsággal keresi meg a kenyerét. Mindezek tudatosítva lettek a Református Zsinattal és Bölcskei Gusztáv püspökkel, kérve, hogy távolítsák el az hamis papot a református lelkészek soraiból. A mai napig nem történt semmi. Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek. (folyt.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.