A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Hol sírjaink domborulnak

Magyar Krónika, január 24.
Benkei Ildikó
Budapest

Nincs még egy ország a világon, amelyik saját nemzetével lenne határos. Magyarország sorsa a trianoni békediktátummal megpecsételődött. Hazánk kétharmadát elveszítettük. A szomszédos országokhoz csatolták. Aki szeretné megismerni történelmi múltunkat, felkeresni emlékhelyeinket, annak útlevelet kell váltania. A nemzet nagyjainak sírhelyei ezentúl – legalább fotókon - egy helyen, egy könyvben megtekinthetők. A szerzővel Benkei Ildikó beszélget.

Kapocsi György Hol sírjaink domborulnak című könyvét a londoni Westminster Apátság ihlette. Vagy ha úgy tetszik, ezt kívánja pótolni a magyar olvasóknak. Hogyan?

17 éve annak, hogy egy nemzetközi fotópályázat díjkiosztó ünnepségére voltam hivatalos Londonban, és úgy látogattam el a Westminster Apátságba is. A belépőt Churchill síremléke fogadja, és ha tovább halad, akkor találkozhat Darwin, az író Dickens, az Afrika-utazó Livingstone és sorolhatnám még a neveket, ki mindenkinek a síremlékével. Aki pedig az angol irodalom tisztelője, megtalálja Shakespeare-t, Kiplinget, Byront és ugyanúgy még sorolhatnám tovább a többieket. Aztán befizeti az ember a belépő díjat, és bejut a templom nagy belső terébe, és ott - bocsánat a kifejezésért, de - mint egy bélyeggyűjteményben az egymás mellé felsorakoztatott bélyegek, úgy sorakoznak egymás mellett a királyok, királynők díszes szarkofágjai. Tehát elmondhatjuk, hogy szinte az egész angol történelem ott van, egyetlenegy templomban. Valami mérhetetlen düh kerített hatalmába, és ugyanakkor egy férfiasan elfojtott sírás vasmarka is szorította a torkomat. Meg is fogalmazódott konkrétan a kérdés: és most ezek után mint magyar apa, otthon hova vihetem a fiamat? Vajon Székesfehérvárra, a török és egyéb dúlások által összekevert magyar királysírok csontjaihoz? Vagy azoknak a királyoknak a földi maradványaihoz, akik hosszú-hosszú éveken keresztül múzeumok poros polcain papírdobozban ott tárolódtak? Közben hát eltelt persze 15 év, amíg 2000-re jutottunk, és 2000 augusztusában végre úgy látszik, hogy Székesfehérváron a kialakított nemzeti emlékhelyen, a hajdani Szent István- i bazilika szomszédságában remélhetőleg most már végső nyughelyet nyertek ezek a csontok. De ugyanakkor az is megfogalmazódott bennem, hogy lehetséges az, hogy magyar valóságunk tragédiájaként útlevelet kell a zsebembe tenni és a fiamat külföldre kell vinni az időközben szlovák Kosicévé változott Kassára a nagyságos Rákóczi fejedelem hamvaihoz? Vagy a romániai Gyulafehérvárra Hunyadi szarkofágjához, amiről el kell mondani, hogy sajnos hiába élték túl a templomot pusztító tűzvészt, amikor az 1600- as években kétszer is hajdúk feldúlták a szarkofágokat, és hogy kő kövön kívül ne maradjon, lefeszítették a fedlapokat, és a csontokat szétdobálták. Vagy menjünk Horvátországba Csáktornyára, a Zrínyiek temetkezési helyére? Egyéves nyomozás után sem tudtam legalább annyit megtudni – nemhogy fényképezni -, hogy egyáltalán megvan-e a költő-hadvezér Zrínyi Miklós síremléke.
London után hazaérkeztem, dolgoztam, készítettem természetfotós könyveimet, de maga az élmény azt hiszem, hogy örökre belém ivódott. 1996-ban, amikor a Szülőföldünk szép határa című könyvem felvételeit készítettem több éves munkával, természetesen Erdélybe is el kellett utaznom, és elkerülhetetlen volt, hogy a Tordai hasadék és egyéb természeti látványosságon kívül ne kérjem meg szállásadóimat kolozsvári tartózkodásom során, hogy délután menjünk ki a Házsongárdi temetőbe. Egy fotós nem fotós fényképezőgép nélkül, tehát magammal vittem a gépet, és így készült el Apáczai Csere János, Dzsida Jenő és Kós Károly síremlékéről néhány felvétel. Aztán az 1999-es évben én már a magyarság nevezetes fáin dolgoztam, és hát természetesen el kellett jutnom Eperjesre is a Petőfi- emlékfához, és egy nagyon aranyos, 82 éves, nyugdíjas gyógyszerész szegődött mellém a kocsiba útitársul, hogy ne kelljen egész Eperjest végigkutatnom, hogy hol is van az az erdő, meg hol van az az emlékfa. És amikor jöttünk visszafelé, azt mondta, hogy na, Gyurka, valamit akarok én neked mutatni. Fölkapaszkodtunk egy kis enyhe domboldalon, és a fák enyhe takarásában ott állt egy kis családi sírbolt, falán a dombormű és a felirat: Dessewffy Arisztid. Akkor döbbentem rá, hogy valójában azt hiszem, vissza kell térnünk a Westminster Apátsághoz. Elkészült A magyarság nevezetes fái című könyv......

Ami ennek az ikertestvére, ugye?

Igen, ez lett az ikertestvére vagy inkább az édestestvére, mert amikor nyomdába került, akkor pattant ki mint egy szikra, hogy valójában most kellene megcsinálni a Westminster apátsági élménynek a hatására ezt az újabb sorozatot, amit úgy is nevezhetnék, hogy a magán, privát panteonomat, és pontosan annak a mására, mert nemcsak a mérete a könyvnek és nemcsak a terjedelme, a 112 oldal, hanem szinte belső szerkezete is tökéletesen hasonló. Ugyanúgy történelmi áttekintést ad, a fák esetében a hédervári Árpád-fától Arany János margitszigeti tölgyfájáig, itt, a Hol sírjaink domborulnak-ban pedig Szent István székesfehérvári szarkofágjától Kölcsey síremlékéig. A kötetet úgy szerkesztette meg, hogy jobb oldalon van a fotó, és a bal oldalon pedig valamilyen irodalmi idézet kapott helyet. A fák esetében a hozzájuk kapcsolódó történelmi személy, a valós történelmi esemény vagy a néphagyomány által őrzött történet kapcsolódik a képhez.
Itt viszont a síremlékekről készült felvételeket olyan irodalmi idézetek kísérik, amelyek mindig az adott személytől származnak, és úgy is mondhatnám, hogy szellemi hagyatékuk, amelyek mind olyan erkölcsi tartást sugallnak, amely segítője lehet az útkereső embernek. Szent István szarkofágjával kezdjük a könyvet, a fiához, Imre herceghez írt intelmeiből származik az idézet. Értékvesztő vagy értékvesztett napjainkban vagy éveinkben pont két szó került ki mottóként István intelmei-ből, a Sis honestus!, vagyis Légy becsületes! Azt szoktam mondani, hogy amikor szomjasan az ember elérkezik egy patakhoz és rádöbben arra, hogy milyen mérhetetlenül piszkos és mocsok borítja, akkor értelemszerűen megpróbál -még ha bármilyen nehéz is - az árral szemben a forráshoz eljutni. Mert a forrásnál biztos, hogy tiszta vizet találták. Én azt hiszem, hogy Szent István intelmei-től kezdve Kölcsey Himnusz-áig mind olyan irodalmi idézet szerepel mellettük, amely egy erkölcsi válságban leledző ország vagy annak egy nagy részének útmutató lehet, a forráshoz vezető út lehet, illetve akik tudják ezt az utat és tudják a forrásnak mibenlétét, azokat pedig hitükben megerősíti.

Milyen állapotban találta nemzeti sírhelyeinket?

Meg kell mondanom, hogy például a Fiumei úti sírkertben nagyon szép állapotban láttam - valószínűleg az előző évben restaurálták Kossuth mauzóleumát. A fényképezést megelőzően készült el a Batthyány-mauzóleumnak rendbetétele. Ez október 6-ára készült akkor el, és mindjárt aznap délután, a megemlékezést követően mentem én ki fényképezni. Van olyan síremlékünk, amelyik nagyon elhagyatottan áll. Van olyan is - és nem kis szívfájdalmam -, például Rákóczi szarkofágja, amelyről az eddigi gyakorlattól eltérően, a felvételt nem én készítettem. Elutaztam Kassára, és nemhogy fényképezni, de látni sem volt alkalmam a dongaboltozásos kriptában Rákóczinak és társainak szarkofágját. Egyszerűen a templomban egy magyar felirat nincs, hogy ki van itt, tehát ha valaki teljesen véletlenül és nem tudatosan megy oda, tudva, hogy ki van ott, akkor egyszerűen tudomást sem szerez róla.

Mi lesz a sorozat következő darabja?

A címe ismét Petõfitől származik, és úgy hangzik: Itt ringatták bölcsõm. Alcímében: Híres magyarok szülőházai. Jelen pillanatban valószínű, hogy 20 tervezett magyar történelmi művészeti személyiség, kiemelkedő magyar személyiség szülőházának bemutatására vállalkozom, és itt az idézetek vagy a kísérő szövegek megint csak tőlük származnak, lehetőség szerint születésük körülményei, illetve a korai gyermekkorukra való visszaemlékezései, illetve olyan irodalmi alkotásai, amelyek a szülői házhoz való kötödésüket és ezzel együtt a szülői a megfelelo helyzetet, megfelelo rálátást, vagy esetleg kivárja azt a napszakot, amikor a legszebben mutat az az emlékmű Alsó-Sztregován jártunk Madách síremlékénél, és három és fél órát vártunk arra, hogy olyan fényviszonyba kerüljön ez az egész síremlék, hogy meg lehessen csinálni azt a felvételt, amit én igazán elképzeltem, vagyis ebbe az égi magasságba nyújtózkodó, karjait nyújtó emberalakkal pontosan szembe kerüljön a napfény.
Wass Albert sírhelye helyébe egy természeti képet tett be, egy hatalmas fenyő, mögötte fenyőerdő.
Ez az Istenszéke környéke. Wass Alberttel kapcsolatban tudni kell, hogy a hamvai három helyre kerültek. Maradtak Floridában is, elég nagy huzavona után kerültek Marosvécsre a Kemény-kastély parkjába is és – fiának elmondása szerint - az Istenszéke ormán szórták szét a harmadik részt. Na most ebből a három helyből én úgy gondoltam, hogy - végigolvasva itthon eddig megjelent könyveit - hihetetlenül gyönyörű természeti leírásaival találkoztam és ezért döntöttem úgy, hogy talán sokkal inkább tükrözi majd egy ilyen természeti kép az ő egész szellemi irodalmi munkásságának lelkiségét, mint mondjuk egy rideg kő. Pedig hát mondjuk könnyen adódhatott volna a kapcsolás, hogy a víz szalad, de a kő marad, de én inkább ezt választottam.
E szavakkal kezdődik az idézet: „Otildék magukra hagyottan őrizték a Kárpátokon
Magyarországot, és a mögötte lévő Európát. Olyan egyedül, amilyen egyedül csak lehet az ember, akit magára hagy a világ.” A bujdosásra ítélt Wass Albertnek - akinek irodalmára méltán büszkék lehetünk - sírhelye lehetne székesfővárosunkban is. Csakhogy az 1990-es évek derekán, amikor haza akart települni, nem kapott engedélyt a legnagyobb magyar író.
Valakiknek még akkor sem volt kívánatos személy.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt