A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS

 

Szárnyaszegett békegalamb

Magyar Krónika,2017.október 6.

.

Surján László

Bár nehéz nemet mondani arra, hogy a Duna-medencében élő nemzetek egymásra vannak utalva, ezért rendezniük kell egymással való vitáikat, mégis sokan reménytelen próbálkozásnak tartják az ezirányú igyekezetet.

Miért? Nem nehéz rájönni. Túl sokszor beszéltünk róla és soha nem történt semmi.
Íme egy példa. 1945. május 23-án a Népszava beszámolt egy Endrődön lezajlott kisgazda gyűlésről, amelyen felszólat Gyöngyösi külügyminiszter is. Részlet a beszámlóból:
„A Dunamedence államai saját kárukon érezhetik és tapasztalják azt, hogy milyen erkölcsi és anyagi romláshoz vezetett ezeknek az egymásra utalt dunai népeknek egymással való vetélkedése és gyűlölködése, ahelyett, hogy a közös belső és külső ellenség ellen fordultak volna.

— Most a dunai országok mindegyikén végigszáguldott a háború vihara. Az egyiken kevésbé, a másikon súlyosabban, de nyomában mindenütt romok, elszegényedés és nyomorúság maradt. Ezekből a romokból és ebből a szegénységből feltámadás és javulás csak az érdekelt szomszéd népeknek közös megértésével és kölcsönös támogatásával lehet.

Egymásra vagyunk utalva és ha az egymásrautaltság tudata köztudattá válik, mint ahogy azzá kell válnia és mint ahogy a saját nehéz sorsa minden egyes nemzetet rákényszerít erre a tudatra, akkor a kibékülésnek, az együttműködésnek és az őszintén megalapozott tartós barátságnak semmi sem állhat útjában. Annál kevésbé, mert meggyőződésem, hogy a dunai államok megbékélésére és együttműködésére irányuló törekvés mindenkor támogatásra talál a hatalmas SzovjetUniónál, amelynek nagy vezére, Sztálin, a kimagasló államférfiú, a legpéldásabb együttélését és együttműködését teremtette meg az önálló, szabad nemzeteknek a szövetséges szocialista köztársaságokban.

— A magyar kormány annál örvendetesebbnek tartja a román kormányfő részéről most már többízben elhangzott baráti megnyilatkozásokat, amelyek — örömmel állapíthatom meg — tettekben és tényekben is megnyilvánulnak, mert sajnos, nem minden oldalról hallunk hasonló szavakat és tapasztalunk hasonló tetteket. A külügyminiszter fejtegetését sokszor szakította meg a viharos éljenzés.”

Figyeljünk a dátumra. Pár nappal vagyunk a háború vége után. A Népszava még nem tudja, hogy hogyan írja le a Magyarországot „felszabadító” ország nevét. De a külügyminiszter már a legszebb Rákosi évekre jellemző módon dicsőíti a Szovjetunió nagy vezérét. Természetesen egyet lehet érteni Gyöngyösinek a szomszédokkal való együttműködésre vonatkozó kijelentéseivel. Beszéde részben válasz Groza román miniszterelnök nyilatkozatára, aki le akarja bontan a vámtarifákból, útlevelekből, és cenzúrából épített határfalakat. Szép. Ki ne lelkesedett volna, ha elhitte. A Gyöngyösi válasz nem tartalmaz konkrétumot, de van a beszédben egy pozitív elem. Úgy dicséri Romániát, hogy közben kritizál más, meg nem nevezett államokat.

Vastag könyvet írhatna, aki feldolgozná a hasonló békeszólamokat akár csak a XX. században. Ezért gondolom, hogy a megbékélést konkrét személyek közötti párbeszéddel érdemes kezdeni.

Ha ez sikeres és tömeges, akkor a politika nemcsak szárnyaszegett békegalambokat röptet, mint Groza annak idején, hanem tesz is.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak © Magyar Krónika Rt.