A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS

 

Mondd, te mit választanál?  

Magyar Krónika,2017. április 4.

Surján László

Ezzel a címmel alighanem fogok még jegyzetet írni, hiszen egy év múlva ismét az urnákhoz megyünk. Ismét a fülkékben dől el a sorsunk. Most azonban nem pártokról lesz szól hanem elvekről. Életről és halálról.

A nők helyzetével foglalkozó ENSZ bizottság 2017. évi jelentése kapcsán az Egyesült Államok nevében Matthew Dolbow úr nyilatkozott. Kijelentései közül kiemelkedik egy roppant fontos megállapítás, ami elhatárolódás attól a világszerte tapasztalható átértelmezési folyamattól, amelynek során egy tartalmában semleges kifejezésnek utólag egészen más értelmezést adnak.
A dolog fontossága miatt először az angol eredetit idézem: “As has been made clear over many years, there was international consensus that the Beijing documents do not create new international rights, including any "right" to abortion. The U.S. fully supports the principle of voluntary choice regarding maternal and child health and family planning. We do not recognize abortion as a method of family planning, nor do we support abortion in our reproductive health assistance.”

Ami magyarul annyit tesz: „Ahogy az világos lett már sok éve, nemzetközi egyetértés volt abban, hogy a Pekingi dokumentumok nem teremtenek új nemzetközi jogot, ide értve az abortuszhoz való “jogot” is. Az Egyesült Államok a szabad választás elvét támogatja az anya és gyermek egészsége és a családtervezés területén. Az abortuszt nem tekintjük családtervezési eszköznek, és nem támogatjuk az abortuszt a reproduktív egészségügyi szolgáltatásunkban.”

Mi ennek a jelentősége? Például az Európai Parlament dokumentumai is sokszor emlegetik a reproduktív egészség fogalmát. A liberálisok és a baloldal többi pártja ezen valójában az un. biztonságos abortuszt érti. Biztonságos, azaz orvos által végzett. Ezt az értelmezést ugyan semmilyen jogi dokumentum nem támasztotta alá, de olyan sokszor elmondták, hogy lassan szinte elfogadottá tették. Itt most egy világos fogalmazás elveti ezt az értelmezést. Ugyancsak gyakran halljuk, hogy az abortuszhoz való jog a nő emberi joga. Nem igaz, nincs ilyen jog.
Elképesztő, hogy mi mindent kitalálnak, hogy az anyákat lebeszéljék a gyermek elfogadásáról. Van, ahol megtiltják, hogy az ultrahangos kép alapján az anya megtudja: elvetendő gyermeke fiú lenne, vagy lány. Mert, ha ezt tudja, személyesebbé válik a kapcsolata, és lehet, hogy a gyermek megtartása mellett dönt. Pedig folyik a harc a túlnépesedés ellen. De milyen ellentmondás, hogy a csökkenő népességű területeken érnek el sikereket, Európában, Észak-Amerikában. A túlnépesedés nem ezekről a területekről várható. A fehér ember lakta kontinensen már munkaerőhiány van, és a bevándorlás miatt a földrészek etnikai összetétele változik. Az ilyen változást amúgy nemzetközi szerződések tiltják, csak a nekivadult indulatok, profitéhség és a mérhetetlen butaság miatt erre senki nem figyel.

A túlnépesedés probléma. Főleg azoknak, akik az értékek egyre nagyobb részét akarják maguknak és egy centet sem adnának belőle a nyomorgóknak. Pedig, ha a kisemmizettek sokan lesznek, fegyverrel nem állíthatók meg. Az egyik megoldás: ne legyenek sokan. A másik: az igazságos(abb) jövedelemelosztás a Földön.

Mondd, te mit választanál?

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak © Magyar Krónika Rt.