A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS

 

Március 15. Montreálban

Magyar Krónika,2017. március 22.

Takácsy Dorka Kornélia,Montreál


A hagyományokhoz híven ismét az Első Magyar Református Egyház adott otthont a montreáli magyar közösség március 15-i ünnepségének.

A rendezvényt rendkívül összetett és hosszas felkészülés előzte meg, hiszen minden magyar ifjúsági egyesület műsorral képviseltette magát.  A cserkészek ünnepélyes bevonulását a  szózat közös eléneklése követte, majd nagytiszteletű György L. Attila lelkipásztor nyitotta meg az alkalmat, aki a „nem csak kenyérrel él az ember” közmondássá vált bibliai igevers üzenetét bízta az egybegyűltekre, gondolva itt az együttes emlékezések, a megbecsülés és hála fontosságára.

Ezután a cserkészek léptek műsorukkal a színpadra: Kossuth- nótákat énekeltek és Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét szavalták el.
Meghívott szónokunk az ottawai magyar nagykövetség első beosztottja, Sinka László volt, aki beszédében a magyar szabadság és függetlenség fontosságát hangsúlyozta ki.
A Csillagösvény Egyesület vasárnapi iskolás gyermekei versekkel álltak a színpadra szavalni, akik a szabadságharcról szóló költeményeket csengő hangon és magabiztosan adták elő.
Ezt követően Sebestyén Alajos beszélt Reményik Sándor életéről és munkásságáról, majd elszavalta Jó volna már… című versét.

Ismét gyermekek következtek a megemlékezésben: a Montreáli Magyar Iskola diákjai. Először az óvodások énekeltek és verseltek huszárcsákóban és díszmagyarban, majd az idősebbek mondtak verset és színesítették modern dalokkal a színvonalas műsort.
Az utolsó fellépő ifjúsági csoport a Bokréta táncegyüttes gyermekei voltak, akik mezőföldi botos és üveges táncot adtak elő.

Az ünnepséget Licskó Szabolcs atya záróbeszéde zárta:  a forradalmárok és a színpadon ügyesen helytálló gyermekek bátorságát méltatta,majd a palóc himnusz sorait is felidézte. A magyar, székely és kanadai himnusz eléneklése után a cserkészek ünnepélyes kivonulása zárta a forradalom és forradalmárok nagyságához méltó megemlékezést és ünnepséget.
A műsorban szereplő gyerekek a Csillagösvény Egyesület és a Hungaria Social Club jóvoltából előadás előtt ebédet is kaptak. Köszönjük minden szereplőnek és vendégnek,hogy együtt ünnepelhettünk!

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak © Magyar Krónika Rt.