A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS

 

Magyar ösztöndíjak kanadai tárgyakra

Magyar Krónika,2016.januar 21.

Molnárné Horváth Ilona,
Kuratóriumi tag


A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium az 56-os forradalom hatvanadik évfordulójára rendezvénysorozattal emlékezett. Ennek első állomása volt a Miska János Ösztöndíj átadása. A gimnázium közössége szép műsorral köszöntötte a díjalapító Miska Jánost és feleségét. A tavasszal kiírt pályázatra két diák készített pályamunkát. A kuratórium mind a két pályázót ösztöndíjban részesítette.Ecsedi Evelin 12/B osztályos tanuló ,,... versként látni gondolatot ... – A kanadai magyarság irodalmának női arcai’’ című pályázata fontos  és különös témát dolgozott fel pályamunkájában: a Kanadában élő alkotó magyar származású költőkről írt. Választását jól indokolja, hogy közvetlen környezetében több erős  nőegyéniség adott és ad neki mintát az élethez, akik példájából sikeresen merít ő maga is. A kutatásba Kürtösi Katalin, a Szegedi Egyetem docens  útmutatása nyomán láthatóan sok energiát fektetett. Munkája a felhasznált  források szempontjából is nagy változatosságot mutat. Igényes, logikusan felépített  esszéje jó alapanyag lehet majdani egyetemi tanulmányai során egy tudományos diákköri munkához, vagy kibővítve, egy egyetemi disszertációhoz is.

Yamina Chebli 12 C/osztályos tanuló ,,A kanadai magyarság története, irodalmi, kulturális élete’’ című pályázatáról a a bíráló bizottság a következő véleményt fogalmazta meg:
Yamina a kanadai magyarság története,  irodalma, kulturális élete nagy témaköréhez úgy közelít, mintha egy hatalmas épülethez közelítene egy szál gyertyafénynél. Elsősorban az emberit kutatja a több országon és évtizeden átívelő összefüggések között. Bevezetésében egy kamaszlány természetességével teszi fel az alapítványtevő személyéhez kapcsolódó, számára izgalmas kérdéseit, majd a személyes információ mögé bisztos kézzel rajzol történelmi-földrajzi hátteret. Nemcsak felvillantja, de logikus láncba is rendezi a kutatása során felfedezett tényeket. Konklúzióként pedig a sorok közé rejti, hogy Miska János életútja számára, de számunkra is példaként szolgálhat.

A nyírbélteki születésű Miska János 1953-ban érettségizett a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban. Egyetemistaként részese lett a forradalom eseményeinek. A számonkérés elől Kanadába emigrált. Ott futotta be irodalomtörténészi és könyvtárosi pályáját. Életét és munkásságát a neves filmrendező, Koltay Gábor által szerkesztett életregénye mutatja be, amelynek címe: Megyek fáklyát gyújtani. Könyvük 2016-ban jelent meg a Püski Kiadónál.az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak © Magyar Krónika Rt.