A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

A Kanadai Magyar Református Lelkészszövetség nyilatkozata

Magyar Krónika,
2014 december 29.

Erdély Ma Hirlevél


 Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a Romániában lévő erdélyi sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégiumot a jelenlegi romániai hatóságok visszaállamosították.

Ezt az ősi kollégiumot a kommunista rendszer kobozta el a Romániában lévő Magyar Református Egyháztól. Az 1990-es évek elején a Román állam a rengeteg elvett tulajdon közül ezt a kollégiumot nagy nehézségek árán visszaadta az Erdélyi Református Egyháznak. Nemrégiben valami csekély hibás bejegyzés miatt a Román állam visszaperelte a Kollégiumot, azzal, hogy az sohasem volt az Erdélyi Református Egyház tulajdona.

Ahelyett, hogy a Román állam minden elvett egyházi tulajdont – beleértve egyházi anyakönyveket és klenódiumokat is – visszaadná a jogos tulajdonosának, a Református Egyháznak, most ezzel az üggyel precedenst teremt arra, hogy a már visszaadott más egyházi javakat újra államosíthassa.

Mi a Kanadai Magyar Református Lelkészszövetség határozottan tiltakozunk a Romániában újra beindult jogfosztó állapotok kialakulása miatt, mely ilyen és ehhez hasonló jogtipró eszközökkel az őshonos magyar-székely népcsoport teljes felszámolását tűzte ki célul.

Felháborító, hogy mindez 2014-ben megtörténhet az Európai Unió egyik tagállamában!

A Kanadai Magyar Református Lelkészszövetség

2014, December 20, Sepsiszentgyörgy

A december 20-i megmozduláson Sepsiszentgyörgyön több mint 6000 ember vett részt. A himnuszénekléssel egybekötött tiltakozáson a következő petíciót olvasták fel magyar, román és angol nyelven:

Petíció Románia kormányához

Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy Románia kormánya arra használja a hatalmat, hogy elnémítsa, megsemmisítse, megalázza és ellehetetlenítse a kisebbségeket. A XXI században, az Európai Unió tagjaként az a magatartás, mely üldöz egy kisebbségi nyelvet és szimbólumot, börtönnel fenyegeti a kisebbségi vezetőket, visszaállamosít, valamint szisztematikusan uszít az erdélyi magyarság ellen, nem méltó ahhoz a Romániához, mely 25 éve lerázta magáról a diktatúra, az elnyomás láncait és a szabadság, a jogállamiság és az önkifejezés szabadsága mellett tette le a voksát.

Székelyföld lakóinak nevében a következőket kérjük Románia kormányától:

1. Ne szítsák az ellentéteket a Székelyföldön élő románok és magyarok között azzal, hogy elemi jogokat vitatnak el a magyar közösség tagjaitól!
2. Olyan törvényeket fogadjanak el, melyek lehetővé teszik a székelyföldi magyar közösség szimbólumainak használatát, identitásának, nyelvének és kultúrájának a megőrzését!
3. Hagyjanak fel a székely zászló, a magyar feliratok és a magyar himnusz üldözésével!
4. Tartsák tiszteletben a tulajdont, adják vissza a Mikót a református egyháznak és adják vissza mindazt, amit államosítottak!
5. Tegyék lehetővé az érdemi párbeszédet Székelyföld autonómiáról annak érdekében, hogy megnyugtatóan lehessen rendezni az székelyföldi magyarság sorsát!
6. Adjanak kulturális autonómiát az Erdélyben élő magyaroknak!
7. Hozzák létre a magyar kart a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen!
8. Tegyék lehetővé, hogy a román nyelv mellett a magyar nyelv is legyen regionális hivatalos nyelv Székelyföldön!
9. Vessenek véget a székelyföldi gazdasági bojkottnak!
10. Romániának a kisebbségek, így a székelység is ugyanolyan alkotó része, mint a többségi nemzet. Mi is itt akarunk élni, mi is otthonunknak akarjuk érezni Romániát. Tegyenek róla, hogy ne megtűrt idegenekként gondoljanak ránk, hanem teljes jogú polgárokként lehessünk ennek az országnak az állampolgárai.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.