A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

Hármas ünnepély a montreáli Magyar Református Templomban

Magyar Krónika,
2015.november 6,

                           
Balázs Ildikó
Csillagösvény Református Egyesület médiafelelőse

 2015. november 1-én a szokottnál nagyobb vendégsereg töltötte meg a montreáli Magyar Református Templom padjait.


Ezen a napon úgyanis három, a templom és az egyház életében fontos szerepett betöltő esemény megünneplésre került sor: a Reformáció ünnepe, a templom megépítésének 60. évfordulója és természetesen a november elsejéhez kötödő, az Egyház soraiból eltávozott személyekről való megemlékezés.

Az istentiszteleten részt vett néhány fontos közéleti személyiség : Dr.Ódor Bálint a Magyar Köztársaság kanadai nagykövete,Szentmihályi Gyula a montreáli tiszteletbeli konzul, Licskó Szabolcs plébános, Kelemen Tibor a Montreáli Magyar Bizottság elnöke, Széll Attila a Foyer Hongoris elnöker,és egyébb montreáli magyar szervezetek ismert tagjai valamint a montreáli magyar sajtó részéről Mailáth Mária és István a Magyar Krónika főszerkesztői.

A kétnyelvű istentiszteletet Nt.György Attila református lelkész tartotta. Beszédében  említést tett  azokról  az Egyesült Államokban tevékenykedett magyar vagy magyar származású tudósokról, akik sikereiket a magyar nyelv szerkezetének ismeretével magyarázták, és hosszasan taglalta annak fontosságát, hogy a magyar nyelv ismerete vagy az ahhoz való kötödés valamilyen szinten mennyire fontos nemcsak az első kanadai magyar nemzedéknek hanem az öket követőknek is.

60 évvel ezelőtt is a magyar nyelv szeretete,fontossága és annak továbbmentése a további nemzedékek számára ösztönözte azt a magyar nemzedéket akik az akkori nagyon szerény körülmények között abból a nagyon kevés jövedelemből is képes voltak félretenni és a templom építésére gyűjtést.A montreáli református magyar közösség 1925-1926 környékén alakult Nt.Fehér Mihály fiatal református lekész irányításával, aki fiatal papként ösztöndíjjal érkezett az Egyesült Államokba, majd hamarosan Montreálból kapott felkérést a magyar református közösség megalkotására.
Az 1940-es évek elejére az igazi egyházközséget alkotó kis csoport templomot vásárolt a St Urbain utcában de már akkor megszületett az ötlet, hogy saját templomot építsen magának. Az 1954-re megerősődött egyházközség végleg eldöntötte az új templom megépítését a város szélének számító Parc Extension-Town of Mont Royal lengyel és magyar többségű körzet közelében. A templom tervét Münnich Aladár magyar mérnöknek köszönthetjük.

A Magyar Református Templom és Parókia alapkővének letétele 1954. nyarán történt, 1955. február 11-én a lelkész beköltözhetett a Parókiába, a templom április végére elkészült és hivatalos felszentelése 1955. május 8-án megtörtént.

Nt.Fehér Mihály alapító atya szavaival élve :Soli deo Gloria !Egyedül Istené a dicsőség.


Azóta minden vasár- és ünnepnapokon megszakítás nélkül folyik magyar nyelven istentisztelet  és remélhetőleg még sok-sok évtizedig lesz így.
A záróbeszédében Nt. György Attila felolvasta az egyházból az utóbbi nehány évben eltávozott tagok névsorát, Nyisztor Gyula presbiter pedig köszönetet mondott a jelenlevőknek .Az ünneplés a magyar,székely és kanadai himnusz éneklésével zárult.
Ezt követte a templom társadalmi termében megtartott emlékebéd ,melyen dr.Ódor Bálint a Magyar Köztársaság kanadai nagykövete is részt vett .

Bemutatása után a Nagykövet úr a család, mint legkisebb közösség iránti kötelezettségfoglalás fontosságát taglalta kiemelve, hogy ez kiindulópontként kell szolgáljon a nagyobb és kiterjedtebb magyar közösség mellett való kötelezettség vállaláshoz. Ezután rövid kis látogatást tett a magyar iskola tantermébe ahol a gyerekekkel ismerkedett.
Az emlékebéden 90. születésnapi évfordulójuk alkalmából felköszöntötték Baka Károlyt, a Székely Kör elnökét és Beregszász Jánost a montreáli református egyház tagját. A Csillagösvény Református Egyesület apró ajándékal lepte meg őket..


 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.