A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

 

 

Éljenek soká, éljenek soká!

Magyar Krónika, 2014.szeptember 25.

(T.K.)

Irodalmi délután Nyírbélteken

Emlékezetes eseményben volt része Nyírbéltek lakóinak szeptember 9-én. Ekkor tartotta író-olvasó találkozóját Miska János író, a nagyközség szülöttje, és Koltay Gábor filmrendező. A kultúrotthon terme  megtelt vendégekkel, fiatalokkal és felnőttekkel, akik már több alkalommal hallhatták János előadásait, felolvasásait. A múlt évben gazdag és szerteágazó életmunkásságát ismertette mint író, magyarságkutató, könyvtáros-bibliográfus és irodalomszervező.Bagdi Sándor polgármester üdvözölte a megjelenteket, és köszöntötte a vendégelőadókat.  A műsort gazdagították a helyi hagyományőrzők  felolvasásai, énekszámai. Kepics Kálmánné és Kujbus Ferencné országos dijakat nyert  énekesek közkívánatra több szép népi tárgyú dalt adtak elő bojtárokról, cselédlányokról. Kokas Lászlóné és Zaturecki Sándorné verseket adott elő.  Muszta János nevelő is köszöntötte a falu szülöttét, kiben példaképet látnak sokoldalú munkásságáért, amihez, mint mondotta, bátorságra, kitartásra volt szükség.
Miska János rövid ismertetésében elmondta az életében lejátszódó újabb eseményeket. 2014. decemberében véglegesen hazapatriált Kanadából. ,,Nem meghalni jöttem,” mint mondta tréfásan, ,,hanem azért, hogy szellemi és anyagi értékeimmel a hazát szolgáljam.” S hozzá tette,  hogy újabb munkásságát itthon szeretné folytatni. Ezek közé tartozik a folyamatban lévő Miska János Alapítvány, melyet egymillió forint alaptőkével kíván létrehozni. Ennek hozadékát, évente 200 ezer forinttal kiegészítve, egy nyírbélteki tehetséges, szegény sorsú fiatal diák továbbtanulására fordítja. Egy másik vállalkozás szintén a róla elnevezett kanadai magyar irodalmi múzeum megalapítása, mely október 16-án kerül megnyitásra Budapesten.
A harmadik nagylélegzetű vállalkozás, melyben Koltay Gábor is közreműködik, egy életmunkásságát ismertető könyv megírása. A hagyományos kérdés-felelet stílusú munka átöleli majd Miska János hazai fogantatású és kanadai írói és tudományos munkásságát - elbeszélés- és tanulmány-gyűjteményeket, memoárokat és szakbibliográfiákat, napló és irodalomszervező munkákat, melyek számos kanadai és magyarországi kitüntetéshez vezettek.Koltay Gábor ismertette filmrendezői munkásságát, s hangoztatta történelmünk ismeretének fontosságát, mert enélkül elvész a nemzettudat. Miska Jánossal Kanada, szeretlek, című hétszer 52 perces dokumentumfilmje készítése során ismerkedett meg, melyből közvetlen barátság és együttműködés fejlődött ki. János bőséges ismeretanyaga a film  és a Szeretlek, Kanada c. könyv  megszületésében szerepet játszott. A közvetlen kapcsolat remélhetőleg maradandó életmű megírásához vezethet, melyből dokumentumfilm is készülhet. Ez volt Gábor első látogatása az ország eme részén. Meglátogatták az Árpád-kori rk és a görögkatolikus templomot és más nevezetességeket. Meghatotta az itt élő emberek szorgalma, őszintesége és szerető barátsága.A műsor végezt ével a közönség felállva énekelte az Éljenek soká, éljenek soká c. köszöntő éneket.


az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.