2
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

Kérdések és tanulságok

 
 

Magyar Krónika, 2015 jaugusztus 31.

Radnai István

"Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok"

Miről jutott eszembe ez az idézet, amelyet sokak ismernek?

Arról, hogy mire való a NATO és az Európai Unió, ha. ez a két szervezet sem külön-külön, sem együtt nem tud megoldani egy problémát, amelyet a NATO legerősebb hatalma okozott, amikor a Közép-Kelet. politikai-katonai egyensúlyát megbontotta. Valamint vétkesek azok is, akik történelmileg és a közelmúltban felkavarták az arab illetve az iszlám világot.
Miközben korábban a diktátorokra támaszkodtak, velük - különösen az olajvagyon okán üzleteltek - néhány éve úgy viselkedtek, mint az elefánt a porcelánboltban.

Miféle barátok és szövetségesek azok, akik ránk szabadítanak olyan mérhetetlen tömegeket, amelyek nem hajlandók a törvényeinknek alávetni magukat, követelőznek és erőszakosak. Tanulhattak volna a befogadó országok abból, ahogy a már ott élő, többgenerációs, társadalmon kívüli elemek megpróbálják terrorizálni országaik állampolgárait!
Miféle uniós és NATO-szövetséges Görögország, amely a macedon határra szállítja a migránsokat és kalandorokat - meg sem állapítható, hogy ki kicsoda és melyik csoportba tartozik! Regisztrálásuk, orvosi ellátásuk, kivizsgálásuk, járványügyi szűrésük nem megoldott, részben a beáradó tömegek ellenállása, részben azoknak az országoknak a hibájából, amelyekben először biztonságos területre értek.

Törökország és Görögország biztonságos és demokratikus országok - legalábbis eddig ebben a hitben léptünk velük szövetségre.
Ki pénzeli ezeket a tömegeket, ki pénzeli az Iszlám Államot, ki volt a bűvészinas, aki a szellemet kiengedte a palackból?
Miért nem vesz részt a probléma megoldásában, a terhek átvállalásában, a tömegek befogadásában az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK?

Bizonyos országokat már magára hagyott Amerika, most a szövetségeseivel teszi ugyanezt?

Tényleg - milyen barátaink vannak?

Kinek használ, ha rövid időn belül mindenütt radikális pártok és/vagy törvényen kívül álló tömegek és/vagy nyíltan bűnözők veszik át a hatalmat?
Hitler törvényesen, választások útján került hatalomra. Amikor a holokausztról csak beszélnek, a diktatúrák áldozataira emlékeznek, miért nem látják, miért segítik elő, hogy hasonló helyzet álljon elő: a történelem sötét időszaka megismétlődjék?!
Barátaink, olvassátok figyelmesen az idézetet, évezredek bölcsessége húzódik meg mögötte!
Ha barátaink vagytok - tisztelt szövetségesek -, miért viselkedtek ellenségként, miért ez a képmutatás?
"Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok."

EZ AZ IDÉZET A TALMUDBÓL SZÁRMAZIK!

Az európai görög-latin és zsidó, keresztény alapokon kiépült kultúra legalább másfél-két évezrede megoldotta a népvándorlás okozta problémákat. Letelepítette és integrálta a pusztai vándorló népeket, amelyeknek a fentiekből következő sajátos kultúrájuk, műveltségük volt. A szintézis és törvény létrejött, egy társadalom, a törvényes és kulturált Európa létrejött, a belső és külső háborúk ellenére.
Akár a befogadó országok radikalizálódása, akár a bevándorlók lázadozása alakul ki vagy kerekedik felül, létünknek és kultúránknak vége. Eleink, elődeink hiába küzdöttek és építettek!
"Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok"
Ha ez az idézet valós vagy az alexandriai görög költő: " Barbárokra várva" című jóslata illetve kívánsága teljesül, az isteneket és Istent száműzzük és elvetjük, ki fog megvédeni a barátainktól?

Barátainktól, akik mérhetetlen kapzsiságukkal ránk hozzák a vészt!
"Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok."
E mérhetetlen és akár elkeseredett, akár öntudatos bölcsességet zsidó, keresztény, antik görög ismerte.

A mai görög? Az Európára kacsintó török - egyébként művelt és kulturált nép - nem tudja? Miért szakított akkor az oszmán birodalom tévútjával?
Napóleon is megtapasztalta, az egész világot nem lehet meghódítani.
A Római Birodalom is megtapasztalta, hogy hatalmát a népvándorlás betelepülői és a közerkölcsök romlása söpörték el a történelem színéről.
A vándorlás, a tömeg, minden dicsőséges hatalomnál erősebb és minden nagyképűséget felülír.

"Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok"
Mely barátainktól szabaduljunk, mely ellenségünket tudjuk legyőzni?

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.