A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

Szent László Társaság és Lovagrend Montrealban

Magyar Krónika,
május 30.2014.

GJG.

 

A Szent László Társaság és Lovagrend 253 éve létezik Magyarországon és most már világszerte sok államban. Tagjai, a lovagok persze ma már nem páncélba burkolva lovon ülve, a kengyelükre támasztott lándzsával közlekednek, és igy megérthető,
hogy vannak szép számmal olyanok, akik nem is tudják,
hogy Montrealban is létezik ennek a lovagrendnek egy csoportja.
Nem csoda tehát, hogy sokan meglepődtek, amikor május 25-én a vasárnapi szentmise kezdetén egy csoport férfi és nő, hófehér lovagköpenyben öltözöttek vezetésével vonult be a Magyarok Nagyasszonya templomba. Szabolcs Atya aztán pár szóval megmagyarázta, hogy a szentmise alatt a Szent László Rendnek egy új tagját fogják lovaggá avatni és a már meglévő lovagok pedig fogadalmukat fogják újítani.
A fogadalomtétel és megújítás és az avatás az Igeliturgia végén, a Hiszekegy elmondása után történt.  Szabolcs Atya néhány szóval összekapcsolta a szentmise és a fogadalom és avatás szertartását. Elmondta, hogy Szent László, a lovagkirály azért lett híres és azért tiszteljük, mint szentet, mert példát adott arra, hogyan kell Istent a kisebbek, a gyengébbek védelmével és segítségével szolgálni. Ez az életmód az, amit a lovagok vállalnak, amit most megfogadnak.
A Magyar Krónika olvasói, ha talán nem is személyesen, de mind ismerik a Lovagrend újonnan avatott tagját, Mailáth Máriát, hiszen férjével, gr. Mailáth Istvánnal ők azok, akik megalapítása, 1998 óta vezetik és fenntartják ezt a "közösségi kéthetilapot",
és ezzel igen nagy szolgálatot nyújtanak nemcsak a montreali közösségnek,
de az egész magyar nemzetnek.
A fogadalom elmondása után Szabolcs Atya megáldotta a kiosztásra váró jelvényeket, amiket Baka Károly a Lovagrend kanadai törzsszéktartója adott ki a Rend új tagjának és a lovagkereszttel, illetve nagykereszttel jelölt előléptetését a magyarság iránti szolgálatuk elismeréseként Glaser Jánosnak,
a Rend quebeci széktartójának és Glaser Jánosné Hille Heidi és Rüll Krisztina tagoknak.
Valamint a Rend két tagja, Pelikán Sándor és Pelikán Sándorné -Vermes Anikó- külön kitüntetésben részesült, mint a montreali csoport legrégebbi tagjai.

A szentmise után a lovagok az Ifjusági Otthonban ebédeltek és ott tartották szokásos évi gyűlésüket is. A gyűlés alatt a jelenlevők elhatározták, hogy részt vesznek a nagyenyedi  Bethlehen Gábor Killégium "keresztszülő" programmjában, aminek keretében elvállalják egy (vagy, ha sikerül, több) erdélyi szórványban élő magyar fiatal magyar nyelvű iskolázását.
A jelenlévők egyhanguan elvállalták legalább egy diák évi $900.00 költségének fedezését,
mint "keresztszülők".
Szent László segits!

 

 

S
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.