2
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

Székely Nemzeti Tanács:
lármafákkal világítsuk ki Székelyföld határát

 
 

Magyar Krónika, 2015 május 21.

Erdély Ma Hirlevél / Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba beolvassza, Székelyföld autonómiájára vonatkozó igényünknek pedig már a puszta megfogalmazását „bűnügyi jelenségként” kívánja kezelni, és Székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen a magyarság minden tiltakozó megmozdulását betiltják vagy korlátozzák, szükség van egy újabb, tömegméretű megmozdulásra. A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló erejű összefogással hozzuk Bukarest és a nagyvilág tudomására, hogy Székelyföldet sem feldarabolni, sem beolvasztani nem hagyjuk. A rendezvény jelmondata változatlanul az Önkormányzati Nagygyűlés állásfoglalása:

„Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.”

Világítsuk ki lármafákkal ezeket a természetes, történelmileg kialakult regionális határokat 2015 októberének utolsó vasárnapján, október 25-én!

Felkérjük Székelyföld határközségeinek és határvárosainak önkormányzatait, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, a civil szervezeteket, a helyi önkéntes tűzoltókat, közbirtokosságokat és az érintett települések minden lakóját, hogy vállalják fel: aktív részesei lesznek a rendhagyó tiltakozó megmozdulásnak, amely akár műholdról is láthatóvá teszi Székelyföldet.

Székelyföld körülbelül 750 km hosszúságú határán, kilométerenként gyújtsunk óriásmáglyát vagy esetenként, a helyi viszonyoktól függően fényszórókat kapcsoljunk fel naplemente után, egy előre megállapított időpontban.

Egyben felkérjük a határtelepülések önkormányzatait, hogy biztosítsanak egy gyülekezési pontot, ahol Székelyföld lakói, és a velük szolidaritást vállaló magyarok gyülekezhetnek, és egy szabadtéri ökumenikus istentisztelet után közösségi élménnyé tehetik a pillanatot, amikor kilométerenként kigyúlnak a lármafák Székelyföld határán!

A gyülekezési pontok mindegyikében felolvasásra kerül az a beadvány, amely a székelyföldi önkormányzati határozatok szellemében szólítja meg újra Európa és a nagyvilág nemzetközi fórumait, emlékeztetve őket arra, hogy van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, élni akar az önrendelkezés jogával szülőföldjén, amely hazája is egyben.

Felkérjük a széki székely tanácsokat, hogy jelen felhívást juttassák el az alább felsorolt határtelepülések helyi székely tanácsaihoz és önkormányzataihoz, hogy elkezdődhessen a felkészülés Székelyföld határainak kivilágítására:

Marosszék: Szováta, Nyárádremete, Székelyhodos, Gernyeszeg, Beresztelke, Vajdaszentivány, Sárpatak, Mezőcsávás, Mezősámsond, Mezőbánd, Nyárádtő, Lukafalva, Nyárádkarácson, Ákosfalva, Balavásár, Székelyvécke;
Udvarhelyszék: Székelyandrásfalva, Újszékely, Székelykeresztúr, Bögöz, Székelyderzs, Kányád, Homoródszentmárton;
Bardóc-Miklósvárszék: Alsórákos, Apáca, Bölön;
Sepsiszék: Hidvég, Előpatak, Ilyefalva, Kökös, Uzon, Réty;
Orbaiszék: Nagyborosnyó, Zágon, Kommandó, Kovászna, Zabola;
Kézdiszék: Gelence, Ozsdola, Bereck, Lemhény, Esztelnek;
Csíkszék: Kászonaltíz, Csiksztentmárton, Csikszentgyörgy, Csíkpálfalva, Szépvíz, Gyimesközéplok, Csikszentdomokos, Gyimesbükk, Balánbánya;
Gyergyószék: Gyergyószentmiklós, Gyergyótölgyes, Gyergyóholló, Bélbor, Maroshévíz, Gyergyóvárhegy, Gyergyóremete, Gyergyóalfalu.

Egyben felkérjük a határközségek és -városok testvértelepüléseit, hogy nyújtsanak segítséget az esemény logisztikai előkészítésében, megszervezésében az érintett önkormányzatok igénye szerint.

Marosvásárhely 2015. május 3.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.