A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

Kanadai Magyar Alapítvány

 
 

Magyar Krónika,
2015. május 21.

Palla Mária, elnök  

Ez év április 25-én tartotta első összejövetelét a Miska János Alapítvány kuratóriuma. Az alapító házában (1038 Budapest,  Táncsics Mihály utca 32) ülésező bizottság tagjai, Palla Mária, elnök (ELTE, nyelvtanár, kanadai specialista), Koltay Gábor (filmrendező, író), valamint Dr. Zsögöny József (ügyvéd) az alapítvány célját a kanadai magyar szellemiség, kulturális és irodalmi élet  mind Magyarországon, mind Kanadában való tanulmányozásában és propagálásában határozta meg.

Palla Mária, elnök, Miska János, Koltay Gábor filmrendező

Elhangzott hogy, az alapítvány létrehozója, Miska János vállalja az egy millió forint alap létrehozását, s évenként két tehetséges tanuló (egy egyetemi hallgató és egy 11-edikes gimnazista kutatómunkáját) anyagi támogatásával elősegíti. (Erre a célra János és Erzsébet asszony vett Budapesten egy lakást, melyet bérbe adtak, mely összeg megfelelő része az ösztöndíjat hivatott fedezni. Az egyetemista 300 ezer, a középiskolás diák  200 ezer forint ösztöndíjban részesül.)
A kuratórium úgy határozott, hogy a tanulmányok témáit maga a kuratórium adja meg. A tárgyköröket úgy tervezik, hogy a megjelenésre szánt dolgozat-sorozat összefüggő képet nyújtson a kanadai magyarság történetéről, szellemi, kulturális és irodalmi élete alakulásáról. Az első pályázat témája valószínüleg a kanadai magyar szellemiség, kultúra és irodalom bibliográfiai forrásai felmérése lesz, mely bizonyára megkönnyíti a soron lévő aspiránsok munkáját.
A kutatómunka eredményeit egy, a téma szerint fotókkal és dokumentumokkal is kiegészített dolgozatban kérik összegezni. Az alapítvány tevékenységét úgy kívánják folyamatosan, és országosan ismertté tenni, hogy a kiválasztott diákok személyét televíziós riport  segítségével rendre bemutatják, majd pedig a dolgozat leadása után a témáról, az alapító személyével együtt nagyobb, televíziós nyilvánosság előtt szélesebb merítésben is sugározzák. A dolgozatokat öt-hat évenként  gyűjteményes formában kiadják, melyek a könyvtárak mellett a témában érdeklődő szervezetek, kutatók kezéhez is eljutnának
A nyírbélteki születésű Miska János vitathatatlanul a kanadai magyarság egyik jelentős alakja. Több mint harminc könyv  jelent meg a neve alatt magyar és angol nyelven. Munkásságáért kanadai és magyarországi állami és irodalmi intézmények kitüntetéseivel jutalmazták. Sok sikert kivánunk további munkájához.

 

S
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.