2
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

Cyrus

 
 

Magyar Krónika, 2015 május 10..

Dr. Pungur József

II. (Nagy) Kürosz (Kr.e. 600 – 530) Az Óperzsa Birodalom megalapítója. A történelem által feljegyzett első nagy hódító, de ma is elismert emberi jogokat figyelembe vevő uralkodó. Hérodotosz említi, hogy Cyrus egy királyi család gyermeke volt akit szülei egy álom miatt elvetettek, sőt átadták Harpagosz parncsnoknak, hogy ölje meg a csecsemőt. Ám az egy pásztor családjára bízta nevelését. Cyrus tíz éves korára már úgy viselkedett, mintha nemes volna. Szülei is visszafogadták, majd király lett belőle, sőt az egyik legnagyobb birodalom megalapítója. Az ansani perzsa állam uraként meghódította a médeket, és egyesítette birodalmát a másik perzsa állammal.

A Perzsa Birodalom magába foglalta Délnyugat-Ázsia és Közép-Ázsia jó részét, Egyiptom határaitól az Indus folyóig terjedő területeket, és ezzel addig sohasem látott méretű államot hozott létre. Cyrus nem kezdhette meg Egypom elfoglalását, mivel meghalt a Massagéták elleni háborúban. Fia Cambyses II követte a trónon aki aztán elfoglalta Egyptomot, Núbiát és Cyraneikát.

Ki kell emelnünk azonban azt, hogy Cyrus nemcsak nagy hódító volt, hanem hanem tisztelettel viseltetett a meghódított népek szokásai, kultúrája és vallása iránt. A Biblia leírja nemcsak azt, hogy az Újbabiloniai Birodalom hogyan került Dárius, majd Cyrus kezére (Dán 5:1-6:1, 5:30-6:1), hanem azt is, hogy Cyrus miként adott engedélyt Kr.e. 538-ban a Babilóniába telepített zsidóság hazatérésére ősi földjére, és a templom és a városfalak felépítésére (Ezsdrás, Nehémiás, Eszter könyvei, etc). E tettével Cyrus beírta magáta a zsidó nép történetébe. Ezért ők „az Úr felkentje”, vagy „Messiás” címmel ruházták fel.

Érdekes, hogy a világtörénelem nagy hódítói egytől egyig Cyrust tartották eszményképüknek és követendő példájuknak. A hosszú sorból idézzünk fel néhányat. Nagy Sándor (Kr.e.336 – Kr.e.323) macedon hódító uralma alá hajtotts az akkor ismert világot, s mindenfelé elhintette a görög kultúrát. Voltaképpen ő a Hellénizmus megalapítója és terjesztője (Kr..e. 300- Kr.u. 300). Napóleon (1769 –1821) francia császár, aki a francia forradalom romjain felépitette kora lenagyobb és legerősebb birodalmát, aki hatalma zenitjén Oroszország meghódítására indult hatalmas ármádiájával, s aki ugyan bevette Moszkvát, de az orosz tél végül is legyőzte. Adolf Hitler (1889–1945) a frusztrált bécsi festőt a szégyenteljes versasillesi békediktátum úgy galvanizálta, hogy a reváns ideológiájával hamar átitatta népét, s rövid 3 év alatt talpraállította a gazdaságot, és azonnal korlátlan fegyverkezéshez fogott. Majd megindítva a II-ik világháborút, és kezdeti sikerek után Szojveunióra támadt. Végül úgy járt mint Napóleon.

Ezeknek és más a nagy hódítóknak volt egy nagy közös híbájuk, az, hogy ezek mind területeket szereztek, de nem gondoltak a hatalmukba került népekkel, azok kultúrájával, hagyományaival, vallásával és boldogulásával, valahogy úgy mint Cyrus tette, akit alattvalói a népek “Atyjának” tartottak!

Ha van nép Európában melyet a győztes nagyhatalmak tönkretettek, feldaraboltak, semmibe vettek 1920-ban, 1947-ben és 1989-ban, melyet mindig engedtek kirabolni, s az elszakított részekben élőket lenézni, gyötörni és üldözni – akkor mi magyarok vagyunk azok, de azok is akik várva várjuk a modern Cyrus megjelenését!

Edmonton, 2015 május 1.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.