2
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

Előítélet, megbékélés, tények és bolondok

 
 

Magyar Krónika, 2015 május 10.

.Surján László

A látszólag összefüggéstelen szavakból álló cím mégis egy logikus rendszert alkot. Érdemes végig olvasni és végig gondolni. Talán nemcsak nemzeti gondjaink csökkenhetnek, hanem saját emberi kapcsolataid is javulhatnak.
Nemsokára ünnepelhetjük Makkai Sándor születésének 125. évfordulóját. A Magunk Revíziója című kötetében sok olyan gondolat van, amelyet a megbékélés híveinek érdemes megszívelniük. Mielőtt ezek közül idéznék, egy hivatkozással közelebb hozom a szerzőt azokhoz is, akik nem ismernék. A Wikipedia rövid cikke leírja az életrajz főbb elemeit. A Magunk Revíziója 1931-ben jelent meg és még nem azt a csalódottságot tükrözi, ami egy szűk évtized múlva a püspöki székről való lemondáshoz és Erdélyből való kiköltözéshez vezetett. Most az elfogultságról az előítéletekről kifejtett gondolataival foglalkozom, amelyek több mint nyolcvan év távlatából is érvényesek.
Az előítélet mindennapjaink része. "Az apák és fiak között a tragikumig fokozódhat az előítéleteknek ez a kölcsönös dilemmája: ami új az nem lehet jó, ami régi, az feltétlenül rossz."
Jó gyakorlat lehetne, ha ki-ki magába nézne és tetten érne legalább egy előítéletes helyzetet a maga életében. Még szebb lenne, ha megpróbálna megszabadulni tőle. Ez persze nem egyszerű dolog.
Makkai Sándor szerint az előítélet abból a csökönyösségből származik, hogy a már lezárt fogalmainkat és ítéleteinket nem vagyunk hajlandóak revízió alá venni. A püspök bibliai példával él: Mi lett volna, ha a tékozló fiú nem vette volna revízió alá a saját magáról és életéről alkotott, bűnös, halálos meggyőződését? Hát még, ha az atya nem lett volna hajlandó változtatni a fiúról szóló lesújtó ítéletét?
Ha az előítélet ellehetetleníti családi kapcsolatainkat, milyen ártalmas lehet a nemzetek közötti kapcsolat terén! Amikor Makkai erről szól, már felsejlik a későbbi pesszimizmus: úgy látszik, kiirthatatlan előítélet a többségnek az a véleménye a kisebbséggel szemben, hogy ez az utóbbi föltétlenül megbízhatatlan és elnyomandó.
E bizalmatlanságnak sok jelét látjuk napjainkban is. Mielőtt azon gondolkodnánk, hogy miként lehetne ezt a kisebbség ellenes előítéletet megváltoztatni, vizsgáljuk meg, miként lehetünk képesek a magunk előítéletein úrrá lenni. Az természetes, hogy számos dologgal kapcsolatban kialakul bennünk egy meggyőződés. Ez mindaddig nagyszerű, amíg meggyőződésünk a valósággal egybeesik. Lehet az emberiség általános meggyőződése, hogy a Föld lapos, de csacsiság ehhez ragaszkodni, mihelyt valaki bebizonyítja, hogy gömbölyű. Makkai rámutat, hogy a kor, amelyben élünk, roppant változásokat hoz magával, s ez nemcsak a XX század első felére igaz, hanem miránk is épp úgy vonatkozik. Fogalmaink akkor nem vezetnek előítéletbe váltó meggyőződésre, ha képesek vagyunk a tények megismerésére. A tények tehát azok, amik megmenthetnek az előítéletektől, már akkor, ha figyelünk rájuk, s kellő alázattal fogadjuk azokat.
Többség és kisebbség illetve egymásnak feszülő nemzeti közösségek akkor léphetnek ki az egymásra vonatkozó előítéleteik szövevényéből, ha a másikra vonatkozó ismereteik a tényekre alapulnak.
Mindenfajta megbékélési folyamatban kulcsszerepe van tehát a tényszerűségnek. A tájékoztatás ma elvben óriási lehetőség volna, hogy ezek a bizonyos tények eljussanak a címzettekhez. Azonban soha annyi téves ismeret nem járta át az emberek gondolkodását, mint ma. Régen azt mondták, hogy egy bolond százat csinál. Az internet elterjedése óta akár ezret is – olvastam a minap. Ha a bolondokra igaz ez a megsokszorozódás, hátha működik az okosok esetén is? Terjesszük hát Makkai püspök úr gondolatait.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.