A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai

Magyar Krónika, 2015. május 10.

Forrás: BTM
Fotó: JulCSIllag-fotó®

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, és ehhez kapcsolódóan a Mátyás-templomban 2015 tavaszán nagyszabású, kettős időszaki kiállítás keretében mutatjuk be a budavári Nagyboldogasszony-(Mátyás-)templom gazdag történetét.

A kiállítást Marosi Ernő akadémikus nyitotta meg.

E templom a Katolikus Egyház egyik nagy múltú főtemploma, a Világörökség része, amely koronázó templomként, az állami reprezentáció helyszíneként a magyar történelemben, plébániatemplomként pedig Buda várostörténetében is kiemelkedő szerepet játszott. A 13. század közepe táján építeni kezdett templom története szorosan egybefonódott az ország történelmével.

A 15. századra fővárossá lett Buda főplébániatemploma, királyaink koronázásának és házasságkötéseinek is színteréül szolgált. A török megszállás alatt az épületet dzsámivá alakították. A visszafoglalás után a plébánia katolikus hitéletét a jezsuiták élesztették újjá. A templom országos rangját 1867-ben I. Ferenc József koronázásával, majd ezt követően Schulek Frigyes helyreállító munkája nyomán nyerte vissza. Evvel egy időben kiemelt városépítészeti hangsúlyt kapott környezetének rendezésével, a Halászbástya megépítésével és a Szt. István-szobor felállításával. Itt hangzott fel először Liszt Ferenc koronázási miséje és itt koronázták meg közel száz éve IV. Károlyt.

2004-ben kezdődött és 2014-ben ért véget a Magyar Állam finanszírozta, nagyszabású műemléki rekonstrukció, amelynek eredményeként a leromlott állapotú épület ma újra régi fényében tündököl. A templomról összegyűlt új történeti, régészeti, építészettörténeti, művészettörténeti, és műszaki ismeretek indokolttá teszik, hogy ezek egy nagy összegző kiállításon és az ahhoz kapcsolódó tudományos katalógusban közkinccsé váljanak.

A kiállítás anyagának egy részét a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményeinek műtárgyai adják. Múzeumunk őrzi a templomból származó, középkori kőfaragványok többségét, az új régészeti leleteket, továbbá mintegy 4700 építészeti tervet a Schulek Frigyes-féle, 19. századi, nagy helyreállítás idejéből, sok régi fényképet és írásos archív anyagot. A kiállításban társrendezőként működik közre a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia is, bemutatjuk a gyűjteményükben őrzött, a nyilvánosság előtt eddig ismeretlen műtárgyakat (ötvöstárgyakat, miseruhákat, berendezési tárgyakat) is.

A templom eddig feltáratlan, barokk korszakát a 19. században eltávolított berendezés néhány oltárképével, liturgikus felszerelésével jelenítjük meg. A kiállítás egyik fénypontja Schulek Frigyes Mátyás-templomhoz készített hatalmas gipszmakettje, amely a II. világháborúban megsérült, de töredékesen is a magyar építészettörténet kiemelkedő emléke. A kiállítás kitér a tavaly befejeződött műemléki rekonstrukció bemutatására is.

A tervezett kiállítás az eddigi legnagyobb volumenű történeti tárlat a Budapesti Történeti Múzeumban, amely a Vármúzeum három kiállítóterében, valamint a Mátyás-templomban kerül megrendezésre. A kiállítás 2015. október 18-ig tart nyitva.
--
(A BTM Vármúzeum kiállítását rendezi:
Farbaky Péter, Farbakyné Deklava Lilla, Rákossy Anna, Végh András)
--
(A budavári Nagyboldogasszony-templom kiállítását rendezi:
Rákossy Anna)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.