A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

Szomorú évforduló

Magyar Krónika, 2015. április 6.

Erdély Ma Hirlevél/Magyari Lajos

Pontosan huszonöt esztendeje, 1990. március 19-én és 20-án vér folyt Marosvásárhely utcáin. Igaz, korábban, 1989 de¬cem¬berében is folyt ott már vér, de azt a diktatúra és a „forradalom” összecsapásának számlájára írták, a márciusi vérontás viszont az új romániai „demokrácia” egyértelmű terméke.

Ezért is soha nem mondatik ki róla az igazság, pedig azt mindenki nagyon jól és pontosan tudja, de a megtámadottakba belefojtják a szót, a támadók pedig büntetlenül hallgatnak kétes babérjaikon. Mindenki számára világos ugyanis, hogy Marosvásárhelyen a romániai magyarság megfélemlítésére szerveztek véres etnikai pogromot, s ha hinni lehet – miért ne lehetne?! – az időközben előkerült dokumentumoknak, a frissiben berendezkedett, de változatlanul a diktatúra erőszakszerveire alapozó új hatalom sokkal nagyobb méretű etnikai össze¬csapást készített elő, el egészen az etnikumközi polgárháborúig, s tovább, a népirtásig. Csak egy hajszál választotta el az eseményeket attól, hogy a jóvátehetetlenbe és a visszafordíthatatlanba csapjanak át, ahogyan a nacionalista kommunizmus legsötétebb, máig élő erői szerették volna.

A marosvásárhelyi véres márciusi eseményeket azon melegében vizsgáló parlamenti bizottság nem tett egyebet, minthogy összemosta a megtámadottak és a szervezők-támadók szerepét, s ami utána következett, az még szégyenteljesebb volt: csak a jogos önvédelmet gyakorlókat vonták büntetőjogi felelősség alá, a felbujtók, a támadók kushadhattak büntetés, felelősségre vonás nélkül, sokan közülük zsíros stallumokra várva, befolyásos pozíciókat is elnyerve az új hatalomban.

A tisztázás és a tisztulás helyett a ködösítés, az elkenés, a védtelenek közötti vétkes-keresés hónapjai következtek, s ha jól meggondoljuk, tartanak máig. Azóta már a negyedik államelnöke van a „demokratikus” Romániának, de Ion Iliescu utódainak sem jutott eszébe soha, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, hogy kimondassék az igazság, akkor is, ha jóvátenni már semmit nem lehet. De az igazság legalább megtisztíthatná a lelkeket.

 

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.