A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

Aforizmák

Magyar Krónika,
2015. január 14.

Dr. Pungur József


-  A lelkészlak falai „üvegből” vannak – tanította egy öreg professzorom. Tegyük hozzá: a politikuséi is. Talán ideje lenne ezt az illetékeseknek megtanulni.
- Egy műkdőképes politikai rendszert rendszerint nem vezetőik teszik tönkre – hanem „alkirályaik”.
-  Az elemi iskolában a tanítónéni időnként megvizsgálta körmeinket. Tanácsos lenne időnként a politikusok „körmére nézni” – pesze nem föltétlenűl egészségügyi célzattal.
- A politikai hatalom mindig, mindenütt és minden korban  vonzotta a „megélhetési” politikusokat – akik előbb-utóbb aláásták azt.
-  „Vérszagra gyűl az éji vad” – mondja a költő.  Az olcsó zsákmányszerzés lehetőssége mindig vonzotta a hiénákat.
- Az afrikai Masszály törzs abban a megrendíthetetlen hitben él, hogy Isten minden szarvasmarhát nekik teremtett. Ha látnak valahol egyet – mondják –  elkötik – persze nem minden kövekezmény nélkül. Érdekes, köztünk mindig találhatók olyanok akik ugyanezt gondolják –  a pénzről.
-  A bölcs vezető időnként kiszűri a közelében gyorsan és felettébb „ megtollasodot” parvenűket.
-  Az az újgazdag aki ezzel még kérkedik is nem csodálatot arat, hanem megvetést és gyülöletet.
-  Nem olyan régen volt egy olyan vezető aki válságos gazdasági időkben nem átallott magának egy  méregdrága páncélozott szolgálati gépkocsit vásárolattni,  fő minisztereinek meg új hivatali bútorokat – persze kölcsön pénzből. Csoda-e, hogy törvényszerűen elvesztette  a választást?
-  Ám volt olyan pénzügyíminiszter is a múlt század 20-as évek gazdasági válságának idején, aki megtiltotta minisztériuma szolgálai gépkocsijainak használát – magáét is beleértve. Minden reggel gyalog járt fel a várban lévő miniszériumába. Csoda-e, hogy a Trianonban halálra ítélt ország hamarosan talpra állt?
-  Ildomtalan, sőt méllyen erkölcstelen  egy kizsákmányolt, kirabolt  és elszegényített országban kirívóan meggazdagodni s ezt még fitogtatni is?
-  Azonban tudok egy milliomossá lett magyar üzletemberről, aki keresztény indíttatásból  millióit visszaforgatta  népének, amely között meggazdagodhatott. Tette ezt egy olyan országban ahol a legfőbb jó még mindig a pénz, a hatalom és a hírnév. Ahol fehér holló az olyan aki a bibliai gazdag ifjúnak adott krisztusi tanács szerint cselekedne: „Eredj, add el vagyonodat és  oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz a mennyben; és  jer és kövess engem”. (Máté 19:21).

1215 Újév         
                                                 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.