A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

 

Ki akarná szétválasztani, amit az Úr egybekötött?

Magyar Krónika,
2016 április 28.

 

Surján László

Azt hallottam, hogy egy olyan kiadvány, szöveggyűjtemény kiadását tervezik, amelyben régiónk történelmének fontos dokumentumai lennének, egyfajta közös alap, szikár tények sora. Erre építhetné fel azután mindenki a maga értelmezését a múltról, megteremtve ezzel akár a jövőről alkotott közös kép reményét is. Ha a terv megvalósul, aligha maradhat ki belőle az a nyilatkozat, amelynek egy részletét most közreadom. A Szlovák Nemzeti Párt elnökségének üzenetéről van szó, ami ismerteti a párt döntését a világháború kitörése után a szlovák nemzet hűségéről és a párt tevékenységének a háború idejére való felfüggesztéséről. Nem tévedés: a Szlovák Nemzeti Pártról van szó. Arról az SNS-ről, ami a mi magyar közvélemény előtt Slota pártjaként ismeretes, hiába zárta ki a durván magyargyűlölő elnökét azóta ez a Fico harmadik kormányában szerepet vállaló nemzeti radikális párt.

1914-ben a helyzet a szlovákok számára nem volt könnyű. Ferenc Ferdinánd meggyilkolását saját maguk elleni támadásnak is vélhették, a trónörökös különös figyelemmel és szeretettel fordult a monarchia szláv népei felé. Ugyanakkor a háború egy szláv nép ellen indult, s Oroszország belépésével akár szláv-germán összecsapásnak is nézhetnénk. A szlovákok mégis a monarchia mellett döntöttek. Történészekre váró feladat, hogy megértessék velünk, hogyan alakult át a szlovák gondolkodás annyira, hogy pár év múlva legfőbb vágya legyen szabadulni a népek börtönéből.

„Álláspontunk adott a magasságos uralkodóház iránti született alattvalói szeretet és hűség által, valamint azon nagyszámú jótétemény és kegy által, amelyet népünk kiváltképp a kritikus időszakokban a legfelsőbb helyről kapott, s végül adott ama lángoló, olthatatlan vágy által, hogy legdrágább, elődeinktől örökölt kincsünket, szlovák nemzetiségünket megőrizhessük. Eme, a nemzeti különállásunk megőrzésére irányuló vágyunkban mélyen áthat bennünket, szlovákokat az a meggyőződés, hogy az ilyen kis nemzeteknek, mint mi magunk és a többi, hazánkban s az egész monarchiában élő kisebb-nagyobb néptörzs, legjobban az olyan államalakulat felel meg, mint amilyen a mi hazánk és monarchiánk.

Ki akarná szétválasztani azt, amit az Úr egybekötött?

Szívünk, értelmünk, ezeréves hagyományunk, tiszteletteli hűségünk és ragaszkodásunk dicsőséges dinasztiánkhoz s a közös haza iránt érzett szeretet azt parancsolja nekünk, hogy az elődeink által hirdetett elvektől ne térjünk el, s most, a közelgő nagy események előestéjén nyilvánosan és őszintén adjunk nekik kifejezést.

Nos, így teszünk most a mi kedves szlovák népünk nevében. Nekünk fontos, hogy hazánk s monarchiánk megőrizze egységét, az elkövetkező háborúban ne szenvedjen semmilyen károsodást s abból győztesként kerüljön ki. Ezért tesszük kockára életünket és vagyonunkat. Mindazonáltal a szláv nemzetséghez tartozó népként nem mondunk le – s nem is mondhatunk le – egyik közelebbi vagy távolabbi vérrokonsági kötelékről sem, mely bennünket a szláv néphez fűz. A vérrokonságra azonban nem leszünk tekintettel, s nem szabad gátolnia bennünket abban, hogy alattvalói és hazafiúi kötelességeinknek maradéktalanul eleget tegyünk.
Amit a magasságos országos kormány a legkegyelmesebb nyilatkozattal egyidőben kiadott kiáltványában kér, „legkivált polgártársaink valamennyi elfogadott vezetőjétől”, azt a Szlovák Nemzeti Párt vezetősége már előre megtette. Hogy elkerülje az ilyen mozgalmas időkben könnyen kialakuló félreértést, a megkezdett háború egész időtartamára felfüggesztette pártja működését, és gondoskodott róla, hogy a szlovák kulturális egyesületek már bejelentett gyűléseit elnapolják. Magától értetődik, hogy ha egyesült erővel kiharcoltuk az áhított békét, a nagyobb elismerés reményében minden törvényes eszközzel küzdeni fog mindazért, amire a szlovák népnek a kulturális és az anyagi felemelkedéshez szüksége van, s amire eredendő joga és a tényleges törvények alapján méltán tarthat igényt.”

Kiemelek még egy gondolatot az SNS nyilatkozatából: az ezeréves hagyományról beszél és a közös hazáról. Később ez is eltűnt és az ezeréves magyar elnyomássá alakult. Most, a XXI. század elején megkérdezhetjük: előhozható-e az ezer éves közös haza emléke, vagy végképp elmosta azt a egymás elleni tusakodás  száz keserves esztendeje? Közjogi értelemben a „közös haza” nem állítható helyre, a rogyadozó közös Európában nagy szükségünk van az egymást támogató közös Közép-Európára. Ami a népek börtöne helyett a népek menedéke is lehet.

Az idézett nyilatkozat megtalálható Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában, VII. 1914–1916. című kiadvány 36. oldalán.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.