A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

Izorizmus

Magyar Krónika, október 24.2013.

Surján László/MHL

 

Se szeri, se száma azoknak a maró, olykor szellemes máskor közönséges kritikáknak, amelyek vagy a kormány tevékenységét illetik, vagy azoknak a művészi teljesítményét, akik nem állnak be a kormányt szapuló, gyászvitézekre emlékeztető társaságba.

 „A XX. század első éveiben a hangversenyek műsorán új és szokatlanul különös szerzeményeivel ezt a két új nevet tanulja meg a közönség: Bartók Béla és Kodály Zoltán. Erősen emlékeztetnek az impresszionistákra és nagyon elütnek a hangversenyeken hallható zeneművek hangjától. A közönség rokonszenvvel fogadja őket. Bartóknak Kossuth-szimfóniájával és I. Szitjével nagy a sikere. Már Kodály első vonósnégyesét, zongoradarabjait és dalait (op. 1., op. 2. Sírfelirat) vegyes érzelmekkel fogadja a sajtó. Béldi Izor, az egyik legtekintélyesebb pesti zenekritikus, például így végzi kritikáját: „Kot-kot-kot-kot-kot Kodály, Zoltánka ne komponálj". Később műveiknek otthon nincsen sikerük.

Bartók és Kodály azonban nem kedvetlenednek el sem a közönség, sem a sajtó magatartásától. Ez a két komoly készültségű, nagy műveltségű, mély etikai érzéssel megáldott tehetség, igazuk teljes tudatában, felelősségérzettel járták az utat, melyet maguk elé tűztek. A külső siker nem izgatta őket, kárpótlásuk egyelőre az alkotás gyönyöre volt.”

A fentiek Lakatos István Az új magyar műzene című, Kolozsvárt 1936-ban megjelent művéből valók. Játszattunk volna azzal, hogy megkérdezem: ki ismeri Béldi Izor nevét? Sejtem a választ. A Google persze sokszor, itt is segít, bár például a Wikipedia a fent idézett kritikát szerényen elhallgatja.

Ajánlom pedig a maiaknak is a figyelmébe, mert igencsak tanulságos. Gondolhatunk akár a kormányt illető ellenzéki kritikákra, akár például az Alföldi utáni Nemzeti Színház előadásairól megjelent mondatokra.

A kritikus könnyen ítél, de ritkán alkot maradandót. Ezt látom a különféle internetes fórumokon megszólaló ítészeknél is. Úgy folyik a szájukból a kinyilatkoztatás, mint csapból a víz.

Béldi említett Kodály kritikáját édesapám többször emlegette. Hogy nem városi legenda, azt Lakatos írása tanúsítja.

Nem találtam meg viszont a hitelesítését annak a mondatnak, amit Hemingwaynek tulajdonítanak: „Tisztelt uram, ülök házam legkisebb helyiségében. Előttem az ön kritikája. Nemsokára a hátam mögött lesz.” Diákkorom óta ismerem ezt a mondást, szívesen látnám az eredetit. Vámos Miklós szerint nem Hemingway, hanem „egy színész” az adoma főszereplője.

Maradjunk hát Béldi Izornál, aki bizonyára jeles ügyvéd volt, s kritikusi tevékenysége során alighanem írt találóbbakat is, különben aligha maradhatott volna meg oly soká a Pesti Hírlapnál. Mégis, ez a szarva közt a tőgyét eltaláló opusa őrzi a nevét. A mai kritikusok elfogultság vezette állításait tekintsük az izoriumusból fakadó megnyilatkozásoknak. Az izorizmus jelensége akkor áll elő, amikor a kritikus szellemi képessége, felfogóképessége fényévnyire van lemaradva az általa kritizálttól. Ezeket a kritikákat a Hemingway módszerrel kell kezelni.

Mindez persze nagy baj. A kritikára szükség van, mind a művészetben, mint a politikában. A kritika eredeti feladatát tekintve nemcsak, s talán nem is elsősorban a nagyközönségnek szól, hanem a megbíráltnak, s azért, hogy további jó, illetve jobb teljesítményre serkentsen.

Lát-e valaki ere utaló nyomokat a mai közéletben?

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.