A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

Wesselényi Programot hirdet a Magyar Tavasz Mozgalom

Magyar Krónika,június 6. 2013.

Stummer János
elnök
Magyar Tavasz Mozgalom

A Magyar Tavasz Mozgalom ezennel hirdeti meg az Wesselényi Programot. Olyan külföldre szakadt magyarok részvételére és építő javaslataira számítunk, akik tapasztalataikat Magyarország javára szeretnék fordítani. Olyan személyes tapasztalatok gyűjtésébe kezdünk, amelyek segítségével közösen egy jobb és élhetőbb Magyarországot építhetünk gyermekeink, unokáink számára.

Programunk névadója, Wesselényi Miklós két évszázaddal ezelőtt Nyugat-Európa országaiban gyűjtött tapasztalataira alapozva olyan tetteket vitt véghez, amelyekkel évszázados társadalmi, gazdasági és kulturális elszigeteltségből igyekezett kiemelni szeretett nemzetét.  Az „árvízi hajós” külföldi utazásai során - gróf Széchenyi Istvánnal együtt - mindenütt élénk figyelemmel kísérte a kultúra és technika vívmányait, s mindazon intézményeket, melyeket később Magyarországon is megalapítani tervezett. Érezte a külhoni és a hazai állapotok között fennálló lényeges kulturális és gazdasági különbséget, ez pedig arra ösztönözte, hogy a külföldön működő intézmények hazai életre hívásán is munkálkodni kezdjen.

Úgy gondoljuk, Magyarországnak most ismét ilyen tettekre van szüksége. Nyugat-Európa országai ugyanis hatékonyabban működő államszervezeteikkel és szélesebb gazdaságpolitikai lehetőségeikkel jobb életkörülményeket biztosítanak a magyar fiatalok számára, akik emiatt tízezrével telepednek le, vállalnak munkát és alapítanak családot távol szülőföldjüktől. Meggyőződésünk, hogy ők Magyarország valódi „rejtett erőforrásai”: az ő tapasztalatuk és tudásuk jelenthetik azt a „hozzáadott értéket”, amelyek segítségével a Kárpát-medencei magyarság ismét elfoglalhatja méltó helyét Európa jobb sorsa érdemes népeinek sorában.

Személyes tapasztalatokra építő olyan javaslatokat várunk minden, a nemzet jövője iránt elkötelezett magyartól az info@magyartavasz.hu címre, amelyek lehetnek akármily’ aprók és csupán odafigyelést igénylők, megvalósításuk esetén mégis hozzájárulhatnak egy normális ország megteremtéséhez. A beérkezett javaslatokat a Magyar Tavasz Mozgalom szakpolitikai munkacsoportjai vizsgálják majd meg és azokból kiindulva tesznek majd javaslatot a megvalósításuk mikéntjére. Küldjétek haza tudásotokat, hogy azokat itthon megvalósítva egy olyan ország építéséhez kezdhessünk, ahová öröm hazatérni.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.