A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

Megalakult a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége

Magyar Krónika,október 4.
 
 

Kanada hatalmas kiterjedésű ország, mely négy időzónába tartozik, s melynek magyarsága az idők folyamán 315 ezerre nőtt.
Mivel a kanadai magyar szervezetek országos szintű összefogása és képviselete egyre fontosabbá vált napjainkban, ezért ez év március 3-án fiatal magyarok kezdeményezésére az Ottawai Magyar Házban 64 magyar szervezet: egyházak, magyar házak és ifjúsági szervezetek képviselői példás egyetértésben fejezték ki szándékukat és elhatározásukat egy országos magyar szervezet léte hozására. Miután ennek bejegyzése állami szinten megtörtént, a megalakuló és az elnökséget megválasztó közgyűlést szeptember 15-én tartották egyszerre két helyen, Torontóban és Vancouverben, telekommunikációs összeköttetés segítségével.
Az új szervezet a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) nevet vette fel, elfogadta alapszabályát és működési szabályzatát, meghatározta célkitűzéseit, feladatait valamint megválasztotta országos elnökségét.
A Szövetség megalakulásával sikerülhet az eddig szinte szigetekként működő magyar központokból élő hálózatot létrehozni, ezáltal a kanadai magyarságot valódi nemzetrésszé kovácsolni, s bekapcsolni azt a magyar nemzet vérkeringésébe. A Szövetség egyik fő célkitűzése a nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, magyar és a világ fórumai és közvéleménye előtt.
Hisszük, hogy a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége megalakulásával a kanadai magyarság és szervezetei az eddiginél sokkal hatékonyabban járulnak majd hozzá a történelme során sok vihart átélt magyar nemzet összefogásához, szolidaritásához és felemelkedéséhez.
Toronto-Vancouver, 2012 szeptember 15.

A KMOSz elnöksége, a megválasztott elnökségi tagok:

Elnök:
Dr. Feszty Dániel (Ottawa), a CARL ETON Egyetem repülőgép-mérnöki tanszékének docense; az elmúlt években az Ottawai Magyar Ház kulturális igazgatójaként, valamint az Ottawai Magyar Katolikus Közösség világi elnökeként tevékenykedett.

Alelnök:
Dr. Fogarasi István (Toronto), építőmérnök, a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület elnöke.

Kultúráért felelős alelnök:
Dancs Rózsa (Toronto) Szervátiusz Jenő-díjas írónő, a Kalejdoszkóp című angol-magyar kulturális folyóirat főszerkesztője. 2

Ifjúságért felelős alelnök:
Stadler Tímea Kinga (Toronto), ipari mérnök; aki az elmúlt években a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület Ontario csoport elnökeként, valamint a torontói Kanadai Magyar Kulturális Központ közkapcsolatokért felelős igazgatójaként tevékenykedett.

Pályázatokért felelős alelnök:
Szeri Béla (Ottawa), tanár, vízilabda-edző, az Ottawai Magyar Katolikus Közösség volt világi elnöke.

Sajtó-kapcsolatokért felelős alelnök:
Nt. Dr. Pungur József (Edmonton), református és presbiteriánus lelkész, volt professzor Kenyában, az Albertai Egyetemen, valamint egyházi és közíró. Számos könyve és írása jelent meg.

Titkár:
Volford Tünde (Guelph): Vegyész, a guelphi egyetem munkatársa, a Cambridge-i Kossuth Ház tagja.

Pénztáros:
Gábor Zsófia
(Ottawa), volt igazgató egy kanadai elektronikai óriáscégnél, valamint az Ottawai Magyar Ház volt pénztárosa és alelnöke.

Régiós alelnök - Montréal és Québec:
Bódi Julianna (Montréal), gyógyszerész technikus, évtizedekig a montreáli magyar iskola tanáraként, jelenleg pedig a montréali Magyarok Nagyasszonya Katolikus Plébánia világi elnökeként működik.

Régiós alelnök - Kelet-Ontario és Főváros Régió:
Dr. Lapohos Tibor (Ottawa), villamosmérnök, a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség egyik alapító tagja és volt alelnöke. Sokáig tanított gyerekeknek magyar néptáncot és most heti táncházat vezet az ottawai Magyar Házban.

Régiós alelnök - Toronto és körzete:
Nt. Vass Zoltán (Toronto), református lelkész, a MÁÉRT Diaszpóra Tanácsának egyházakért és cserkészetért felelős elnöke.

Régiós alelnök - Dél-Nyugat Ontario:
Komáromi Zoltán (Kitchener), vállalkozó a multimédia és kommunikáció ágazatban, a 90-es években a Kitcheneri Körzeti Kábeltévé Magyar Magazin c. műsorának szerkesztője és producere, a Cambridge-i Kossuth Ház volt vezetőségi tagja, a Tisza Kanadai Magyar Egyesület alapítója és első elnöke, a brantfordi Petőfi Magyar Egyesület volt ügyvezetője, kulturális műsorok szervezője.

Régiós alelnök -Alberta:
Szabó László
(Calgary), vállalkozó, a Calgary-i Magyar Kultúregyesület vezetőségének kultúráért felelős alelnöke és igazgatótanácsának tagja.

Régiós alelnök - British Columbia:
Ábrahám Tibor (Vancouver), építész vállalkozó, a Vancouveri Magyar Kulturális Társaság elnöke, a MÁÉRT Diaszpóra Tanácsának kanadai elnöke.

Ifjúságot nevelő szervezeteket képviselő tiszteletbeli alelnök:
Pintér János (Calgary), a Külföldi Magyar Cserkészet V. kerület – Kanada parancsnoka.

Magyar Házakat képviselő tiszteletbeli alelnök:
Szabó Katalin (Toronto), regisztrált optikus üzletvezető, a torontói Dr. Halász János Könyvtár elnöke, a torontói Kanadai Magyar Kulturális Központ volt elnöke és két évtizeden át vezetőségi tagja, a Kodály népi tánc együttes volt elnöke.

Egyházakat képviselő tiszteletbeli alelnök:
Ft. Sajgó Szabolcs SJ (Toronto), a torontói Szt. Erzsébet templom plébánosa, a Kanadai Magyar Papi Egység elnöke.

 

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.